Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Partnerstwo publiczno-prywatne i projekty infrastrukturalne w międzynarodowej debacie publicznej

Olgierd Lissowski
ISBN: 978-83-208-2362-2
Liczba stron: 194
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
49.90 zł
42.42
Najniższa cena z 30 dni: 42.42
liczba egzemplarzy:
Od wielu lat toczy się międzynarodowa debata publiczna na temat współpracy międzysektorowej w zakresie realizacji projektów infrastrukturalnych w ramach szeroko rozumianego partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Zagadnienia PPP doczekały się już znaczącej literatury. Jednak debata nad tym zagadnieniem nie doprowadziła ani do ujednolicenia definicji partnerstwa, ani też ogólnych ocen efektywności modeli PPP. Ze względu na swe rozmiary, dynamikę zmian i istotne kontrowersje tematyka ta staje się nieprzejrzysta i coraz trudniejsza do analizy. Prezentowana książka wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na syntetyczne opracowania monograficzne, które stanowią punkt wyjścia badań i analiz szczegółowych, mogą stanowić wsparcie w kształceniu menedżerów publicznych i prywatnych, a także praktyków poszukujących źródeł ramowej, kontekstualnej wiedzy do podejmowania decyzji operacyjnych. Książka prezentuje elementy toczącej się międzynarodowej debaty na temat PPP i projektów infrastrukturalnych w pięciu rozdziałach dotyczących: 
 
problematyki definicyjnej i klasyfikowania modeli PPP w ramach różnych nomenklatur kontraktowych, 
charakterystyki PPP jako jednej z form polityki i praktyki tzw. outsourcingu administracyjnego, 
kontekstu teoretycznego i doktrynalnego debaty publicznej na temat PPP, 
ocen efektywności modeli PPP, 
niektórych formułowanych w debacie publicznej sugestii odnośnie do warunków efektywności modelu PPP.

Wykaz skrótów 

Wstęp 

Przypisy 

Rozdział 1
Partnerstwo publiczno-prywatne — w poszukiwaniu definicji
 
1.1. Różna terminologia i przedmiot partnerstwa 
1.2. Ogólne definicje PPP — podejście standaryzacyjne i pluralistyczne
Przypisy 

Rozdział 2
Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma outsourcingu administracyjnego
 
2.1. Outsourcing administracyjny 
2.2. PPP i rozszerzone funkcje wykonawstwa inwestycyjnego — nomenklatury
kontraktowe BOT 
2.3. PPP i inne formy outsourcingu w realizacji zadań i usług publicznych
w Polsce 
2.4. PPP, obiekty infrastruktury i klasyfikacje usług publicznych 
Przypisy 

Rozdział 3
Kontekst teoretyczny i doktrynalny debaty publicznej na temat partnerstwa publiczno-prywatnego 

3.1. Polaryzacja doktrynalna, pragmatyczne koncepcje trzeciej drogi
i modele hybrydowe 
3.2. Nowe publiczne zarządzanie 
3.3. Krytyka NPZ i niektóre koncepcje alternatywne
Przypisy
 
Rozdział 4
Oceny efektywności partnerstwa publiczno-prywatnego w debacie publicznej 

4.1. Niektóre ograniczenia możliwości formułowania realistycznych
ocen efektywności kompleksowych projektów infrastrukturalnych 
4.2. Katalogi oczekiwań, potencjalnych korzyści i ryzyk związanych
z partnerstwem publiczno-prywatnym 
4.3. Różne stanowiska w debacie publicznej na temat dotychczasowych
doświadczeń realizacji modelu PPP 
Przypisy
 
Rozdział 5
Warunki efektywności partnerstwa publiczno-prywatnego 

5.1. Skutki światowego kryzysu finansowego i gospodarczego 2008 r. 
5.2. Niektóre sugestie ogólne odnośnie warunków efektywności PPP
— przegląd 
5.3. Sprzyjające ramy prawne dla PPP i wsparcie finansowe państwa
w świetle materiałów Banku Światowego 
5.4. Cele zrównoważonego rozwoju i „PPP przede wszystkim dla ludzi” 
5.5. Niektóre warunki wdrażania modelu PPP w Polsce 
Zakończenie 
Przypisy 

Bibliografia 

Olgierd Lissowski
Olgierd Lissowski

Dr hab. Olgierd Lissowski, prof. nadzw. – wieloletni pracownik naukowy Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Obecnie na emeryturze. Nadal zatrudniony na stanowisku profesora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu, gdzie pełni m.in. funkcję kierownika Katedry Zarządzania Publicznego i Prawa. Profil wykształcenia i zainteresowań zawodowych – interdyscyplinarny. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, uzyskał tytuł doktora habilitowanego w zakresie nauk humanistycznych z zakresu politologii i dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych UAM. Studiował także zarządzanie i biznes międzynarodowy, m.in. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, na Nottingham Trent University, gdzie uzyskał dyplom Master of Business Administration, a także na Uniwersytetach w Hannoverze, Bremie, Jackson MS oraz G. Washington University w Waszyngtonie. Pracował m.in. w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, w samorządzie gospodarczym i w doradztwie gospodarczym w Polsce i w RFN. Specjalizuje się w zagadnieniach instytucjonalnych zarządzania publicznego i Integracji Europejskiej. 

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy