Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Partnerstwo publiczno-prywatne i projekty infrastrukturalne w międzynarodowej debacie publicznej

Olgierd Lissowski
ISBN: 978-83-208-2362-2
Pages: 194
Publication date: 2019
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
12.00 €
10.20
number copies:

• evaluations of effectiveness of PPP models, 

• certain suggestions, put forth in the public debate, regarding the conditions and prerequisites of effectiveness of PPP models.

 

Wykaz skrótów 

Wstęp 

Przypisy 

Rozdział 1
Partnerstwo publiczno-prywatne — w poszukiwaniu definicji
 
1.1. Różna terminologia i przedmiot partnerstwa 
1.2. Ogólne definicje PPP — podejście standaryzacyjne i pluralistyczne
Przypisy 

Rozdział 2
Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma outsourcingu administracyjnego
 
2.1. Outsourcing administracyjny 
2.2. PPP i rozszerzone funkcje wykonawstwa inwestycyjnego — nomenklatury
kontraktowe BOT 
2.3. PPP i inne formy outsourcingu w realizacji zadań i usług publicznych
w Polsce 
2.4. PPP, obiekty infrastruktury i klasyfikacje usług publicznych 
Przypisy 

Rozdział 3
Kontekst teoretyczny i doktrynalny debaty publicznej na temat partnerstwa publiczno-prywatnego 

3.1. Polaryzacja doktrynalna, pragmatyczne koncepcje trzeciej drogi
i modele hybrydowe 
3.2. Nowe publiczne zarządzanie 
3.3. Krytyka NPZ i niektóre koncepcje alternatywne
Przypisy
 
Rozdział 4
Oceny efektywności partnerstwa publiczno-prywatnego w debacie publicznej 

4.1. Niektóre ograniczenia możliwości formułowania realistycznych
ocen efektywności kompleksowych projektów infrastrukturalnych 
4.2. Katalogi oczekiwań, potencjalnych korzyści i ryzyk związanych
z partnerstwem publiczno-prywatnym 
4.3. Różne stanowiska w debacie publicznej na temat dotychczasowych
doświadczeń realizacji modelu PPP 
Przypisy
 
Rozdział 5
Warunki efektywności partnerstwa publiczno-prywatnego 

5.1. Skutki światowego kryzysu finansowego i gospodarczego 2008 r. 
5.2. Niektóre sugestie ogólne odnośnie warunków efektywności PPP
— przegląd 
5.3. Sprzyjające ramy prawne dla PPP i wsparcie finansowe państwa
w świetle materiałów Banku Światowego 
5.4. Cele zrównoważonego rozwoju i „PPP przede wszystkim dla ludzi” 
5.5. Niektóre warunki wdrażania modelu PPP w Polsce 
Zakończenie 
Przypisy 

Bibliografia 

Olgierd Lissowski
Olgierd Lissowski

Olgierd Lissowski, PhD Dsc, associate profesor – long-standing scientific employee of the Faculty of Management Engineering at the Poznan University of Technology. At present, retired there, but ever active as an employee on the job of Professor in the National Vocational College Kalisz, where he performs, i.a., the function of head of the Chair of Public Management and Law. His profile of education and professional interests is interdisciplinary. Graduate of studies in law in the UAM (Adam Mickiewicz University in Poznan); received his post-doctoral degree in the area of human sciences and journalism in the Faculty of Social Sciences UAM. Studied management and international business, i.a. in the Poznan University of Economics and Business, in Nottingham Trent University, where he made the diploma of Master of Business Administration, as well as on the Universities in Hannover, Bremen, Jackson MS, and G. Washington University in Washington. Worked, i.a. in the Ministry of Ownership Transformations, in economic self-government and in economic counselling in Poland and in West Germany. Specialized in institutional issues of public management and in the European Integration.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 45 €
Recommended