Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Polityka stabilizacji cen a przeciwdziałanie recesji. Dylematy współczesnej makroekonomii

Jan L. Bednarczyk
ISBN: 978-83-208-2304-2
Liczba stron: 228
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90 zł
29.90
Najniższa cena z 30 dni: 29.90
liczba egzemplarzy:

Głównym celem książki jest weryfikacja ukształtowanego w latach 60. XX w. poglądu, że niska inflacja (a właściwie jej brak) może stworzyć w gospodarce rynkowej optymalne warunki dla długookresowego, stabilnego wzrostu gospodarczego przy pełnym zatrudnieniu czynników produkcji (pełnym wykorzystaniu zasobów pracy). Pogląd ten oznacza w praktyce, że kontrolując jedną tylko zmienną makroekonomiczną (wzrost poziomu cen), można wyeliminować większość problemów, z którymi okresowo borykają się gospodarki krajów uprzemysłowionych. Na podstawie tak zarysowanego celu sformułowano tezę, że potencjał polityki bezpośredniego celu inflacyjnego, traktującej utrzymywanie na niskim poziomie wskaźników inflacji jako głównego priorytetu polityki stabilizacyjnej, uległ wyczerpaniu i polityka ta powinna zostać zastąpiona przez nowe rozwiązania wspierające ożywienie i przeciwdziałające stagnacji gospodarczej, przy traktowaniu stabilizacji cen jako ważnego warunku uzupełniającego. Struktura pracy została podporządkowana realizacji tak założonego celu. Po rozdziałach analitycznych, będących próbą niezależnego i zarazem krytycznego spojrzenia na ekonomiczne skutki pełnej stabilności cen oraz umiarkowanej inflacji, następują rozdziały będące weryfikacją sposobów (strategii) reagowania współczesnych gospodarek na zjawiska inflacyjne i wreszcie rozdziały wskazujące na inflację niespowalniającą wzrostu gospodarczego jako alternatywną metodę analizy i formułowania polityki pieniężnej.

Książka jest przeznaczona dla studentów i wykładowców kierunków ekonomicznych oraz praktyków gospodarczych, a także każdego czytelnika zainteresowanego tematyką ekonomii.

 

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

1. Kontrowersje wokół postulatu stabilności cen
1. Ekonomiczne skutki stabilności cen — wnioski z analizy porównawczej
1.1. Wpływ na stabilność i dynamikę wzrostu gospodarczego
1.2. Zmiany kosztów w skali makro- i mikroekonomicznej
1.3. Wpływ na oszczędności, realne dochody i ich podział
1.4. Oddziaływanie na równowagi zewnętrzne
2. Reakcje uczestników rynku na umiarkowany wzrost poziomu cen
2.1. Reakcje przedsiębiorców
2.2. Wpływ na zachowania konsumentów
2.3. Wzrost poziomu cen a interes państwa
3. Dynamika cen a skuteczność polityki gospodarczej państwa

 

2. Strategie średniookresowej polityki stabilizacyjnej i ich realizacja od lat 70. XX w.
4. „Eksperyment monetarystyczny” — jego skutki ekonomiczne oraz wpływ na zasady i sposób realizacji polityki pieniężnej
4.1. Polityka pieniężna po pierwszym kryzysie energetycznym lat 1974–1975 i jej ograniczenia
4.2. „Eksperyment monetarystyczny” w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii w latach 1979–1982
4.3. Ewolucja zasad polityki pieniężnej po „eksperymencie monetarystycznym”. Konsensus waszyngtoński
4.4. Reguła Taylora i polityka bezpośredniego celu inflacyjnego
4.5. „Niestandardowe narzędzia” polityki pieniężnej. Luzowanie ilościowe i ogłaszanie zamierzeń/priorytetów
4.6. Polityka pieniężna częścią nowej kombinacji polityki pieniężnej i fiskalnej?
5. Polityka stabilizacji cen w różnych modelach średniookresowej polityki pieniężnej (stabilizacyjnej). Ujęcie teoretyczne i analiza praktyki
5.1. Cele polityki pieniężnej i ich wpływ na równowagę makroekonomiczną
5.2. Alternatywne strategie stabilizacji cen a wyniki gospodarki. Elementy analizy porównawczej
5.2.1. Polityka stabilizacji cen a wzrost gospodarczy i zatrudnienie
5.2.2. Stabilizacja cen a równowaga budżetowa i zadłużenie publiczne
5.2.3. Zakres stabilności cen a inwestycje w majątku trwałym i zagrożenie stagnacją

 

3. Hipoteza inflacji neutralnej jako płaszczyzna analizy i regulacji dynamiki wzrostu cen
6. Ograniczenia polityki apriorycznie ustalonego, niskiego celu inflacyjnego
6.1. Analiza makroekonomiczna 6.2. Polityka niskiej inflacji a równowaga na rynku pracy
6.3. Ocena polityki niskiej inflacji w świetle prawa Okuna
6.4. Problem japonizacji gospodarki
7. Inflacja niespowalniająca wzrostu gospodarczego jako determinanta polityki pieniężnej banku centralnego
7.1. Problem optymalnej stopy inflacji
7.2. Potrzeba zmiany priorytetów polityki pieniężnej — krytyczna analiza strategii SRF
7.3. Inflacja niespowalniająca wzrostu gospodarczego jako alternatywne narzędzie polityki pieniężnej

 

Zakończenie

 

Aneks

 

Bibliografia

Jan L. Bednarczyk
Jan L. Bednarczyk

Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Jan Leszek Bednarczyk jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Kierownikiem Katedry Polityki Ekonomicznej i Bankowości, dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych są szeroko rozumiane finanse z ukierunkowaniem na politykę finansową i bankowość. Nagrodzony wieloma wyróżnieniami wynikającymi z pracy dydaktycznej i realizowanych badań naukowych (w tym Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, Medalem im. Kazimierza Pułaskiego za pracę naukową i dydaktyczną prowadzoną w Politechnice Radomskiej, Złotym Krzyżem za Zasługi w Rozwoju Spółdzielczości Bankowej im. Ks. Wawrzyniaka  oraz innymi). Jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Radomiu, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, członkiem American Economic Association, International Atlantic Economic Society oraz wielu innych zagranicznych stowarzyszeń naukowych.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł