Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Polityka stabilizacji cen a przeciwdziałanie recesji. Dylematy współczesnej makroekonomii

Jan L. Bednarczyk
ISBN: 978-83-208-2304-2
Pages: 228
Publication date: 2018
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 €
7.00
number copies:

The principal objective of the book is to verify an opinion, formed in 1960s, that a low inflation (or better still, its total absence) is capable of providing a market-based economy with optimum conditions for stable economic growth in the long run, with full employment and complete use of labor and production resources. In practice this idea means that by controlling just one macro-economic variable (i.e. the growth of prices) it is possible to eradicate most problems with which the economies of industrialized countries temporarily have to cope. On the basis of thus defined research objective a thesis was formulated that the potential of the policy of direct inflation target which regards maintenance of inflation rates at a low level as the crucial priority of the stabilization policy has been depleted and such a policy should be replaced with new solutions which support economic invigoration and counteract economic stagnation, while reckoning stabilization of prices as an important supplementary objective. The structure of the book was subordinated to the achievement of this research objective. After analytical chapters which are an attempt at an independent and at the same time critical approach to the economic outcomes of complete price stability and moderate inflation, subsequent chapters present verification of methods (strategies) through which contemporary economies react to inflation phenomena. Finally, last chapters point out inflation at levels not slowing down the economic growth as an alternative method of analysis and formulation of monetary policy.

The book is addressed to students and lecturers in faculties of economics, as well as to business practitioners, and any reader interested in general issues of economics.

 

 

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

1. Kontrowersje wokół postulatu stabilności cen
1. Ekonomiczne skutki stabilności cen — wnioski z analizy porównawczej
1.1. Wpływ na stabilność i dynamikę wzrostu gospodarczego
1.2. Zmiany kosztów w skali makro- i mikroekonomicznej
1.3. Wpływ na oszczędności, realne dochody i ich podział
1.4. Oddziaływanie na równowagi zewnętrzne
2. Reakcje uczestników rynku na umiarkowany wzrost poziomu cen
2.1. Reakcje przedsiębiorców
2.2. Wpływ na zachowania konsumentów
2.3. Wzrost poziomu cen a interes państwa
3. Dynamika cen a skuteczność polityki gospodarczej państwa

 

2. Strategie średniookresowej polityki stabilizacyjnej i ich realizacja od lat 70. XX w.
4. „Eksperyment monetarystyczny” — jego skutki ekonomiczne oraz wpływ na zasady i sposób realizacji polityki pieniężnej
4.1. Polityka pieniężna po pierwszym kryzysie energetycznym lat 1974–1975 i jej ograniczenia
4.2. „Eksperyment monetarystyczny” w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii w latach 1979–1982
4.3. Ewolucja zasad polityki pieniężnej po „eksperymencie monetarystycznym”. Konsensus waszyngtoński
4.4. Reguła Taylora i polityka bezpośredniego celu inflacyjnego
4.5. „Niestandardowe narzędzia” polityki pieniężnej. Luzowanie ilościowe i ogłaszanie zamierzeń/priorytetów
4.6. Polityka pieniężna częścią nowej kombinacji polityki pieniężnej i fiskalnej?
5. Polityka stabilizacji cen w różnych modelach średniookresowej polityki pieniężnej (stabilizacyjnej). Ujęcie teoretyczne i analiza praktyki
5.1. Cele polityki pieniężnej i ich wpływ na równowagę makroekonomiczną
5.2. Alternatywne strategie stabilizacji cen a wyniki gospodarki. Elementy analizy porównawczej
5.2.1. Polityka stabilizacji cen a wzrost gospodarczy i zatrudnienie
5.2.2. Stabilizacja cen a równowaga budżetowa i zadłużenie publiczne
5.2.3. Zakres stabilności cen a inwestycje w majątku trwałym i zagrożenie stagnacją

 

3. Hipoteza inflacji neutralnej jako płaszczyzna analizy i regulacji dynamiki wzrostu cen
6. Ograniczenia polityki apriorycznie ustalonego, niskiego celu inflacyjnego
6.1. Analiza makroekonomiczna 6.2. Polityka niskiej inflacji a równowaga na rynku pracy
6.3. Ocena polityki niskiej inflacji w świetle prawa Okuna
6.4. Problem japonizacji gospodarki
7. Inflacja niespowalniająca wzrostu gospodarczego jako determinanta polityki pieniężnej banku centralnego
7.1. Problem optymalnej stopy inflacji
7.2. Potrzeba zmiany priorytetów polityki pieniężnej — krytyczna analiza strategii SRF
7.3. Inflacja niespowalniająca wzrostu gospodarczego jako alternatywne narzędzie polityki pieniężnej

 

Zakończenie

 

Aneks

 

Bibliografia

Jan L. Bednarczyk
Jan L. Bednarczyk

Jan Leszek Bednarczyk, PhD Dsc, associate professor, member of scholar staff at Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, Head of the Chair of Economic Policy and Banking, Dean of the Faculty of Economic and Legal Sciences. His scientific interests include the area of broadly understood finance, especially financial policy and banking. Received many awards for his educational work and scientific research carried out (including the Golden and Silver Cross of Merit, Medal of the Commission for National Education, Gold Medal for Long-standing Service, Kazimierz Pulaski Medal for scholar and educational work delivered in the University of Technology and Humanities in Radom, Gold Cross for Merits in the Development of Banking Cooperatives, etc.). The President of Radom Division of the Polish Economic Society, member of the Polish Association of Finance and Banking, member of the American Economic Association, International Atlantic Economic Society and of many other foreign scientific associations.

Kurier 4 €
Darmowa dostawa from 55 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €