Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Polityka wsparcia konkurencyjności gospodarki. Wybrane aspekty

Redakcja naukowa Tomasz Geodecki
ISBN: 978-83-208-2265-6
eISBN: 978-83-208-2603-6
Liczba stron: 266
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
64.90 zł
55.17
Najniższa cena z 30 dni: 55.17
58.50
liczba egzemplarzy:

Książka jest poświęcona czynnikom kształtującym zdolność konkurencyjną gospodarek narodowych. Autorzy przedstawili: istotę konkurencyjności gospodarki i polityki na rzecz konkurencyjności, ekonomię rozwoju i politykę wsparcia konkurencyjności w krajach rozwijających się, problemy konkurencyjności na rynku pracy, kapitał ludzki wobec konkurencyjności, rolę państwa w stymulowaniu rozwoju i konkurencyjności gospodarki, konkurencyjność regionów i metropolii, znaczenie przedsiębiorczości i innowacyjności, dizajn jako sektor przemysłów kreatywnych i determinanta konkurencyjności przedsiębiorstw.

 

Książka jest przeznaczona dla studentów zarządzania publicznego, administracji, gospodarki publicznej, polityki społecznej, ekonomii i zarządzania.

Spis treści

 

Wstęp

 

Autorzy

 

Część I. Przedmiot i uwarunkowania polityki na rzecz konkurencyjności gospodarki na średnim poziomie rozwoju

 

Rozdział 1. Konkurencyjność gospodarki narodowej — w poszukiwaniu istoty i czynników. Przegląd ujęć teoretycznych
Tomasz Geodecki
1.1. Wprowadzenie
1.2. Początki koncepcji konkurencyjności w teorii handlu międzynarodowego
1.3. Zmiana spojrzenia na konkurowanie narodów — rozszerzenie perspektywy
1.4. Ewolucja koncepcji konkurencyjności i jej odzwierciedlenie w stosowanych definicjach
1.5. Zdolność konkurencyjna, potencjał konkurencyjny i pozycja konkurencyjna — poziomy konkurowania i model konkurencyjności
1.6. Pomiar konkurencyjności
1.7. Polityki na rzecz konkurencyjności gospodarki narodowej
1.8. Podsumowanie
Bibliografia

 

Rozdział 2. Ekonomia rozwoju i polityka wsparcia konkurencyjności krajów rozwijających się
Tomasz Geodecki
2.1. Wprowadzenie
2.2. Ekonomia rozwoju — przesłanki i cele podejmowania polityki gospodarczej przez kraje rozwijające się
2.3. Czas — rozwój stadialny i początki ekonomii rozwoju
2.4. Przestrzeń i korzyści z wymiany międzynarodowej
2.5. Zasoby i pozycja w międzynarodowym podziale pracy
2.6. Polityka i instytucjonalne czynniki rozwoju; kryzys i renesans ekonomii rozwoju w warunkach globalizacji
2.7. Podsumowanie
Bibliografia

 

Rozdział 3. Handel zagraniczny a konkurencyjność gospodarki narodowej
Adam Michalik
3.1 Wprowadzenie
3.2. Determinanty kreacji wymiany handlowej — zarys teorii handlu międzynarodowego
3.3. Eksport jako determinanta konkurencyjności w teorii handlu
3.4. Wybrane miary konkurencyjności eksportu
3.5. Konkurencyjność eksportu Polski
3.6. Znaczenie polityki proeksportowej jako wzmacniającej konkurencyjność eksportu Polski na rynkach międzynarodowych
3.7. Podsumowanie
Bibliografia

 

Rozdział 4. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej? Dylematy i kierunki polityki na rzecz konkurencyjności polskiej gospodarki
Jerzy Hausner
4.1. Konkurencyjność gospodarki: istota i wymiary
4.2. Konkurencyjność polskiej gospodarki: jak awansować w światowej lidze gospodarczej w warunkach kryzysu?
4.3. Konkurencyjność gospodarki polskiej: jak awansować w światowej lidze gospodarczej i uniknąć pułapki średniego dochodu?
4.4. Polityka gospodarcza dla konkurencyjnej gospodarki: w stronę polityki przemysłowej
4.5. Podsumowanie
Bibliografia

 

Rozdział 5. Konkurencyjność regionów i metropolii
Michał Kudłacz
5.1. Wprowadzenie
5.2. Konkurencyjność miast i regionów w teoriach rozwoju
5.3. Definicje konkurencyjności metropolii
5.4. Pomiar konkurencyjności metropolii
5.5. Przegląd celów, narzędzi i postulatów pod adresem polityki rozwoju miast w Polsce
5.6. Podsumowanie
Bibliografia

 

Część II. Zasoby konkurencyjnej gospodarki

 

Rozdział 6. Rynek pracy a konkurencyjność
Maciej Frączek
6.1. Wprowadzenie
6.2. Kluczowe powiązania rynku pracy z konkurencyjnością — wymiar teoretyczny
6.3. Wskaźniki rynku pracy powiązane z konkurencyjnością
6.4. Analiza konkurencyjności polskiej gospodarki na podstawie wybranych wskaźników rynku pracy
6.5. Polityki publiczne wpływające na konkurencyjność
6.6. Podsumowanie
Bibliografia

 

Rozdział 7. Kapitał ludzki a konkurencyjność
Norbert Laurisz
7.1. Wprowadzenie
7.2. Definiowanie kapitału ludzkiego w kontekście konkurencyjności
7.3. Płaszczyzny oddziaływania kapitału ludzkiego na konkurencyjność
7.4. Sposoby mierzenia kapitału ludzkiego w kontekście konkurencyjności
7.5. Polityki publiczne w obszarze kapitału ludzkiego
7.6. Podsumowanie
Bibliografia

 

Rozdział 8. Kapitał społeczny a stymulowanie rozwoju i konkurencyjności gospodarki — rola państwa
Judyta Lubacha-Sember
8.1. Wprowadzenie
8.2. Historia koncepcji kapitału społecznego
8.3. Przegląd koncepcji kapitału społecznego
8.4. Rola kapitału społecznego w rozwoju gospodarczym w świetle dotychczasowych badań
8.5. Kapitał społeczny w Polsce
8.6. Rola państwa w kształtowaniu kapitału społecznego
8.7. Podsumowanie
Bibliografia

 

Część III. Tworzenie zdolności konkurencyjnej — efektywność gospodarowania

 

Rozdział 9. Konkurencyjność idei — perspektywa nowego instytucjonalizmu
Stanisław Mazur
9.1. Wprowadzenie
9.2. Instytucje
9.3. Instytucje a aktorzy
9.4. Zmiana instytucjonalna: aktor — idea — instytucja
9.5. Kiedy idee stają się konkurencyjne?
Bibliografia

 

Rozdział 10. Instytucje a konkurencyjność gospodarki
Tomasz Geodecki
10.1. Wprowadzenie
10.2. Nurty instytucjonalne w myśli ekonomicznej
10.3. Poziomy analiz w nurcie neoinstytucjonalnym
10.4. W poszukiwaniu efektywnych instytucji dla konkurencyjnej gospodarki narodowej
10.5. Reformy instytucjonalne dotyczące podniesienia konkurencyjności gospodarki
10.6. Podsumowanie
Bibliografia

 

Rozdział 11. Innowacyjność a konkurencyjność gospodarki
Piotr Kopyciński
11.1. Wprowadzenie
11.2. Innowacyjność a konkurencyjność
11.3. Oceny innowacyjności gospodarki — przykład Global Competitiveness Report
11.4. Rozdźwięk dotyczący adresatów polskiej polityki innowacyjnej
11.5. Podsumowanie
Bibliografia

 

Rozdział 12. Przedsiębiorczość, innowacje i konkurencyjność
Jacek Klich
12.1. Wprowadzenie
12.2. Podstawowe pojęcia i kontekst
12.3. Przedsiębiorczość, innowacje i konkurencyjność w literaturze przedmiotu
12.4. Przedsiębiorczość i instytucje
12.5. Promocja przedsiębiorczości
12.6. Podsumowanie
Bibliografia

 

Rozdział 13. Dizajn jako sektor przemysłów kreatywnych i determinanta konkurencyjności przedsiębiorstw
Łukasz Mamica
13.1. Wprowadzenie
13.2. Przemysły kreatywne — podstawowa charakterystyka i uwarunkowania rozwoju
13.3. Kultura i sztuka jako zasób rozwojowy przemysłów kreatywnych
13.4. Dematerializacja jako jedna z podstawowych charakterystyk przemysłów kreatywnych
13.5. Obszary tworzenia wartości dodanej przez dizajn
13.6. Założenia polityki publicznej w zakresie wsparcia rozwoju dizajnu w kraju
Bibliografia

 

Część IV. Makrootoczenie i polityka przemysłowa

 

Rozdział 14. Otoczenie makroekonomiczne
Jacek Tomkiewicz
14.1. Wprowadzenie
14.2. Oddziaływanie otoczenia makroekonomicznego na konkurencyjność gospodarki
14.3. Makrootoczenie w Polsce
14.4. Podsumowanie
Bibliografia

 

Rozdział 15. Polityka przemysłowa na rzecz podniesienia konkurencyjności gospodarki
Tomasz Geodecki, Michał Możdżeń
15.1. Wprowadzenie
15.2. Próba ujęcia istoty polityki przemysłowej
15.3. Cele, funkcje i instrumenty polityki przemysłowej
15.4. Poglądy na temat racjonalności prowadzenia polityki przemysłowej
15.5. Skuteczność wybranych instrumentów polityki przemysłowej we wspieraniu rozwoju przemysłu krajowego
15.6. Globalne łańcuchy wartości jako nowy obszar polityki przemysłowej
15.7. Wyzwania i postulaty formułowane pod adresem współczesnej polityki przemysłowej
15.8. Podsumowanie

Bibliografia

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł