Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Potencjał gospodarczy i możliwości rozwojowe Afryki. Polska perspektywa

Tomasz Rynarzewski, Katarzyna A. Nawrot, Kamil Zajączkowski, Ewa Cieślik
ISBN: 978-83-208-2240-3
eISBN: 978-83-208-2468-1
Liczba stron: 460
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90 zł
50.92
Najniższa cena z 30 dni: 50.92
40.00
liczba egzemplarzy:

„Praca jest pierwszą w Polsce kompleksową analizą problemów rozwoju krajów afrykańskich w aspekcie ich miejsca w gospodarce światowej oraz ich stosunków gospodarczych z Polską. Jest oparta na autorskich badaniach empirycznych. Ma duże walory poznawcze i metodologiczne. Charakteryzuje ją trafny wybór ważnych zagadnień ekonomicznych okazujących kierunki rozwoju krajów Afryki na tle gospodarki światowej. Ma mocną podbudowę teoretyczną oraz charakteryzuje ją podejście interdyscyplinarne z dominującą rolą nauk ekonomicznych, zwłaszcza ekonomii międzynarodowej i ekonomii rozwoju. Charakteryzuje ją profesjonalna analiza uwarunkowań politycznych oraz instytucjonalnych. Praca ma także walory praktyczne. Może służyć jako źródło informacji dla polskich podmiotów zaangażowanych w rozwój stosunków gospodarczych z krajami rozwijającymi się, zwłaszcza afrykańskimi. Jest przydatna dla dydaktyki zarówno na kierunkach ekonomicznych, jak i politycznych”.

Prof. dr hab. Kazimierz Starzyk

Spis treści

 

Wstęp

 

Część I
Teoretyczne i empiryczne aspekty miejsca krajów afrykańskich we współczesnej gospodarce światowej

 

1. Dylematy rozwojowe krajów słabo zaawansowanych ekonomicznie — przesłanki konwergencji do wyższego poziomu rozwoju
1.1. Uwagi wstępne
1.2. Teoretyczne aspekty procesów rozwojowych
1.3. Bariery rozwoju krajów mniej zaawansowanych ekonomicznie w sferze wymiany z zagranicą
1.4. Polityka przemysłowa, polityka handlowa i dynamiczne ujęcie przewagi komparatywnej w procesach rozwojowych krajów rozwijających się
1.5. Podsumowanie

 

2. Ewolucja miejsca Afryki we współczesnej gospodarce światowej
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Kontynent afrykański w gospodarce światowej
2.3. Dynamika wzrostu gospodarczego krajów afrykańskich
2.4. Wyzwania dla procesów rozwojowych krajów afrykańskich
2.4.1. Problem ubóstwa
2.4.2. Rozwój społeczny
2.4.3. Nierówności rozwojowe
2.4.4. Bariery infrastrukturalne i instytucjonalne
2.4.5. Niestabilność polityczna i gospodarcza na kontynencie afrykańskim
2.4.6. Wielokulturowość Afryki
2.5. Perspektywy krajów afrykańskich w świetle wybranych determinant rozwoju
2.5.1. Zasoby pracy, kapitału i ziemi
2.5.2. Technologie i innowacje
2.5.3. Handel międzynarodowy, współpraca regionalna i globalne łańcuchy wartości
2.6. Podsumowanie

 

Część II

Potencjał gospodarczy krajów afrykańskich

 

3. Potencjał gospodarczy Afryki Wschodniej
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Poziom i dynamika rozwoju gospodarczego według podstawowych wskaźników makro-ekonomicznych
3.3. Przepływy handlowe regionu
3.4. Przepływy kapitałowe regionu
3.5. Wskaźniki obrazujące warunki prowadzenia biznesu w regionie
3.6. Podsumowanie

 

4. Potencjał gospodarczy Afryki Południowej
4.1. Uwagi wstępne
4.2. Poziom i dynamika rozwoju gospodarczego według podstawowych wskaźników makro-ekonomicznych
4.3. Przepływy handlowe regionu
4.4. Przepływy kapitałowe regionu
4.5. Wskaźniki obrazujące warunki prowadzenia biznesu w regionie
4.6. Podsumowanie

 

5. Potencjał gospodarczy Afryki Środkowej
5.1. Uwagi wstępne
5.2. Poziom i dynamika rozwoju gospodarczego według podstawowych wskaźników makro-ekonomicznych
5.3. Przepływy handlowe regionu
5.4. Przepływy kapitałowe regionu
5.5. Wskaźniki obrazujące warunki prowadzenia biznesu w regionie
5.6. Podsumowanie

 

6. Potencjał gospodarczy Afryki Zachodniej
6.1. Uwagi wstępne
6.2. Poziom i dynamika rozwoju gospodarczego według podstawowych wskaźników makro-ekonomicznych
6.3. Przepływy handlowe regionu
6.4. Przepływy kapitałowe regionu
6.5. Wskaźniki obrazujące warunki prowadzenia biznesu w regionie
6.6. Podsumowanie
7. Potencjał gospodarczy Afryki Północnej

 

7.1. Uwagi wstępne
7.2. Poziom i dynamika rozwoju gospodarczego według podstawowych wskaźników makro-ekonomicznych
7.3. Przepływy handlowe regionu
7.4. Przepływy kapitałowe regionu
7.5. Wskaźniki obrazujące warunki prowadzenia biznesu w regionie
7.6. Podsumowanie

 

Część III

Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej z Afryką

 

8. Ewolucja i ramy instytucjonalne stosunków gospodarczych Unii Europejskiej z Afryką
8.1. Uwagi wstępne
8.2. Strategiczne partnerstwo i szczyty UE–Afryka
8.3. Uwarunkowania i przesłanki współpracy handlowej Unii Europejskiej z Afryką
8.4. Dynamika wymiany handlowej pomiędzy Unią Europejską a Afryką
8.5. Dynamika przepływów kapitałowych pomiędzy Unią Europejską a Afryką
8.6. Podsumowanie

 

9. Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej z Afryką Subsaharyjską
9.1. Uwagi wstępne
9.2. Ramy instytucjonalne
9.3. EPA — umowy o partnerstwie gospodarczym
9.3.1. Istota i znaczenie
9.3.2. Proces negocjacji
9.3.3. Zakres tematyczny EPA
9.4. Relacje ekonomiczne Unii Europejskiej z poszczególnymi afrykańskimi grupami EPA
9.4.1. Afryka Południowa (SADC EPA)
9.4.2. Afryka Zachodnia
9.4.3. Inne grupy regionalne EPA
9.5. Podsumowanie

 

10. Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej z Afryką Północną
10.1. Uwagi wstępne
10.2. Partnerstwo Eurośródziemnomorskie / Unia na rzecz regionu Morza Śródziemnego
10.3. Eurośródziemnomorskie układy stowarzyszeniowe
10.4. Stosunki handlowe z poszczególnymi państwami Afryki Północnej
10.4.1. Algieria
10.4.2. Maroko
10.4.3. Egipt
10.4.4. Tunezja
10.4.5. Libia
10.5. Podsumowanie

 

Część IV

Stosunki gospodarcze Polski z Afryką

 

11. Współpraca gospodarcza pomiędzy Polską a Afryką
11.1. Uwagi wstępne
11.2. Polsko-afrykańska wymiana handlowa
11.2.1. Wymiana handlowa Polski z Afryką Północną
11.2.2. Wymiana handlowa Polski z Afryką Subsaharyjską
11.3. Przepływy kapitałowe między Polską a Afryką
11.4. Stosunki bilateralne Polski z najważniejszymi partnerami w Afryce
11.4.1. Wymiana handlowa i kapitałowa Polski z wybranymi krajami Afryki Pół-nocnej
11.4.2. Wymiana handlowa i kapitałowa Polski z wybranymi krajami Afryki Sub-saharyjskiej
11.5. Podsumowanie

 

12. Działalność firm afrykańskich w Polsce — analiza wyników badań empirycznych
12.1. Uwagi wstępne
12.2. Metodologia badania
12.3. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw afrykańskich i ich motywów do podej-mowania współpracy gospodarczej
12.3.1. Charakterystyka próby badawczej
12.3.2. Charakter i motywy ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw afrykańskich na rynek polski
12.4. Analiza form i struktury branżowej ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw afrykań-skich na rynek polski
12.5. Uwarunkowania, przesłanki i bariery współpracy gospodarczej firm afrykańskich z Polską
12.6. Podsumowanie

 

13. Uwarunkowania i ramy instytucjonalne ekspansji polskich przedsiębiorstw na rynki krajów afrykańskich
13.1. Uwagi wstępne
13.2. Czynniki determinujące intensyfikację rozwoju stosunków gospodarczych Polski z Afryką
13.3. Formalnoprawne i instytucjonalne podstawy działalności polskich firm w Afryce
13.4. Podsumowanie

 

14. Rekomendacje dla kierunków polityki gospodarczej Polski oraz strategii polskich przedsiębiorstw w stymulowaniu ekspansji na rynki krajów afrykańskich

 

Bibliografia

 

Spis skrótów

Tomasz Rynarzewski
Tomasz Rynarzewski

Profesor ekonomii, dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.

Zainteresowania naukowe: międzynarodowe stosunki gospodarcze, polityka handlu międzynarodowego, procesy integracji gospodarczej.

Autor i współautor wielu publikacji naukowych.

Katarzyna A. Nawrot
Katarzyna A. Nawrot

Katarzyna Anna Nawrot – doktor nauk ekonomicznych, autorka, współautorka, redaktor monografii, podręczników i innych publikacji naukowych, m.in. The Rise of Megacities. Challenges, Opportunities and Unique Characteristics (World Scientific, London 2018); Potencjał gospodarczy i możliwości rozwojowe Afryki. Polska perspektywa (Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2017); Kraje rozwijające się we współczesnej gospodarce światowej. Przyczynek do ekonomii rozwoju (Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014); Makroekonomia. Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej (Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008; 2011).

 

Ewa Cieślik
Ewa Cieślik

Dr hab. Ewa Cieślik, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autorka i współautorka ponad 170 publikacji naukowych i popularno-naukowych. Główne obszary jej zainteresowań naukowych koncentrują się wokół zagadnień związanych z rynkami wschodzącymi i międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł