Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Potencjał gospodarczy i możliwości rozwojowe Afryki. Polska perspektywa

Tomasz Rynarzewski, Katarzyna A. Nawrot, Kamil Zajączkowski, Ewa Cieślik
ISBN: 978-83-208-2240-3
eISBN: 978-83-208-2468-1
Pages: 460
Publication date: 2017
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
13.00 €
11.05
9.00
number copies:

“The book is the first comprehensive analysis prepared in Poland concerning problems of development of countries of Africa and considering their place within the global economy and their economic relations with Poland. It has been based upon the Author’s own empirical research. Its cognitive and methodological strengths are remarkable. It is based upon a relevant selection of important economic issues that illustrate the directions of development of countries of Africa seen against the background of the global economy. It features solid theoretical underpinning and interdisciplinary approach, with a prevalent role of economic sciences, especially of international economics and the economics of development. The analysis of political and institutional determinants is done in a very professional manner. Then, the book also has considerable practical values. It may serve as a source of information for the Polish businesses involved in the promotion of economic relations with developing countries, especially African ones. It is also useful for educational purposes, both in studies in economics and in political sciences”.

Professor Kazimierz Starzyk, PhD

Spis treści

 

Wstęp

 

Część I
Teoretyczne i empiryczne aspekty miejsca krajów afrykańskich we współczesnej gospodarce światowej

 

1. Dylematy rozwojowe krajów słabo zaawansowanych ekonomicznie — przesłanki konwergencji do wyższego poziomu rozwoju
1.1. Uwagi wstępne
1.2. Teoretyczne aspekty procesów rozwojowych
1.3. Bariery rozwoju krajów mniej zaawansowanych ekonomicznie w sferze wymiany z zagranicą
1.4. Polityka przemysłowa, polityka handlowa i dynamiczne ujęcie przewagi komparatywnej w procesach rozwojowych krajów rozwijających się
1.5. Podsumowanie

 

2. Ewolucja miejsca Afryki we współczesnej gospodarce światowej
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Kontynent afrykański w gospodarce światowej
2.3. Dynamika wzrostu gospodarczego krajów afrykańskich
2.4. Wyzwania dla procesów rozwojowych krajów afrykańskich
2.4.1. Problem ubóstwa
2.4.2. Rozwój społeczny
2.4.3. Nierówności rozwojowe
2.4.4. Bariery infrastrukturalne i instytucjonalne
2.4.5. Niestabilność polityczna i gospodarcza na kontynencie afrykańskim
2.4.6. Wielokulturowość Afryki
2.5. Perspektywy krajów afrykańskich w świetle wybranych determinant rozwoju
2.5.1. Zasoby pracy, kapitału i ziemi
2.5.2. Technologie i innowacje
2.5.3. Handel międzynarodowy, współpraca regionalna i globalne łańcuchy wartości
2.6. Podsumowanie

 

Część II

Potencjał gospodarczy krajów afrykańskich

 

3. Potencjał gospodarczy Afryki Wschodniej
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Poziom i dynamika rozwoju gospodarczego według podstawowych wskaźników makro-ekonomicznych
3.3. Przepływy handlowe regionu
3.4. Przepływy kapitałowe regionu
3.5. Wskaźniki obrazujące warunki prowadzenia biznesu w regionie
3.6. Podsumowanie

 

4. Potencjał gospodarczy Afryki Południowej
4.1. Uwagi wstępne
4.2. Poziom i dynamika rozwoju gospodarczego według podstawowych wskaźników makro-ekonomicznych
4.3. Przepływy handlowe regionu
4.4. Przepływy kapitałowe regionu
4.5. Wskaźniki obrazujące warunki prowadzenia biznesu w regionie
4.6. Podsumowanie

 

5. Potencjał gospodarczy Afryki Środkowej
5.1. Uwagi wstępne
5.2. Poziom i dynamika rozwoju gospodarczego według podstawowych wskaźników makro-ekonomicznych
5.3. Przepływy handlowe regionu
5.4. Przepływy kapitałowe regionu
5.5. Wskaźniki obrazujące warunki prowadzenia biznesu w regionie
5.6. Podsumowanie

 

6. Potencjał gospodarczy Afryki Zachodniej
6.1. Uwagi wstępne
6.2. Poziom i dynamika rozwoju gospodarczego według podstawowych wskaźników makro-ekonomicznych
6.3. Przepływy handlowe regionu
6.4. Przepływy kapitałowe regionu
6.5. Wskaźniki obrazujące warunki prowadzenia biznesu w regionie
6.6. Podsumowanie
7. Potencjał gospodarczy Afryki Północnej

 

7.1. Uwagi wstępne
7.2. Poziom i dynamika rozwoju gospodarczego według podstawowych wskaźników makro-ekonomicznych
7.3. Przepływy handlowe regionu
7.4. Przepływy kapitałowe regionu
7.5. Wskaźniki obrazujące warunki prowadzenia biznesu w regionie
7.6. Podsumowanie

 

Część III

Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej z Afryką

 

8. Ewolucja i ramy instytucjonalne stosunków gospodarczych Unii Europejskiej z Afryką
8.1. Uwagi wstępne
8.2. Strategiczne partnerstwo i szczyty UE–Afryka
8.3. Uwarunkowania i przesłanki współpracy handlowej Unii Europejskiej z Afryką
8.4. Dynamika wymiany handlowej pomiędzy Unią Europejską a Afryką
8.5. Dynamika przepływów kapitałowych pomiędzy Unią Europejską a Afryką
8.6. Podsumowanie

 

9. Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej z Afryką Subsaharyjską
9.1. Uwagi wstępne
9.2. Ramy instytucjonalne
9.3. EPA — umowy o partnerstwie gospodarczym
9.3.1. Istota i znaczenie
9.3.2. Proces negocjacji
9.3.3. Zakres tematyczny EPA
9.4. Relacje ekonomiczne Unii Europejskiej z poszczególnymi afrykańskimi grupami EPA
9.4.1. Afryka Południowa (SADC EPA)
9.4.2. Afryka Zachodnia
9.4.3. Inne grupy regionalne EPA
9.5. Podsumowanie

 

10. Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej z Afryką Północną
10.1. Uwagi wstępne
10.2. Partnerstwo Eurośródziemnomorskie / Unia na rzecz regionu Morza Śródziemnego
10.3. Eurośródziemnomorskie układy stowarzyszeniowe
10.4. Stosunki handlowe z poszczególnymi państwami Afryki Północnej
10.4.1. Algieria
10.4.2. Maroko
10.4.3. Egipt
10.4.4. Tunezja
10.4.5. Libia
10.5. Podsumowanie

 

Część IV

Stosunki gospodarcze Polski z Afryką

 

11. Współpraca gospodarcza pomiędzy Polską a Afryką
11.1. Uwagi wstępne
11.2. Polsko-afrykańska wymiana handlowa
11.2.1. Wymiana handlowa Polski z Afryką Północną
11.2.2. Wymiana handlowa Polski z Afryką Subsaharyjską
11.3. Przepływy kapitałowe między Polską a Afryką
11.4. Stosunki bilateralne Polski z najważniejszymi partnerami w Afryce
11.4.1. Wymiana handlowa i kapitałowa Polski z wybranymi krajami Afryki Pół-nocnej
11.4.2. Wymiana handlowa i kapitałowa Polski z wybranymi krajami Afryki Sub-saharyjskiej
11.5. Podsumowanie

 

12. Działalność firm afrykańskich w Polsce — analiza wyników badań empirycznych
12.1. Uwagi wstępne
12.2. Metodologia badania
12.3. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw afrykańskich i ich motywów do podej-mowania współpracy gospodarczej
12.3.1. Charakterystyka próby badawczej
12.3.2. Charakter i motywy ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw afrykańskich na rynek polski
12.4. Analiza form i struktury branżowej ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw afrykań-skich na rynek polski
12.5. Uwarunkowania, przesłanki i bariery współpracy gospodarczej firm afrykańskich z Polską
12.6. Podsumowanie

 

13. Uwarunkowania i ramy instytucjonalne ekspansji polskich przedsiębiorstw na rynki krajów afrykańskich
13.1. Uwagi wstępne
13.2. Czynniki determinujące intensyfikację rozwoju stosunków gospodarczych Polski z Afryką
13.3. Formalnoprawne i instytucjonalne podstawy działalności polskich firm w Afryce
13.4. Podsumowanie

 

14. Rekomendacje dla kierunków polityki gospodarczej Polski oraz strategii polskich przedsiębiorstw w stymulowaniu ekspansji na rynki krajów afrykańskich

 

Bibliografia

 

Spis skrótów

Tomasz Rynarzewski
Tomasz Rynarzewski

Professor of economics, Dean at the Faculty of International Economy in the Poznan University of Economics and Business, head of the Chair of International Economic Relations.

Scientific interests: international economic relations, international trade policy, processes of economic integration.

Author and co-author of many scientific publications.

Katarzyna A. Nawrot
Katarzyna A. Nawrot

Katarzyna Anna Nawrot – doktor nauk ekonomicznych, autorka, współautorka, redaktor monografii, podręczników i innych publikacji naukowych, m.in. The Rise of Megacities. Challenges, Opportunities and Unique Characteristics (World Scientific, London 2018); Potencjał gospodarczy i możliwości rozwojowe Afryki. Polska perspektywa (Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2017); Kraje rozwijające się we współczesnej gospodarce światowej. Przyczynek do ekonomii rozwoju (Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014); Makroekonomia. Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej (Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008; 2011).

 

Kamil Zajączkowski
Ewa Cieślik
Ewa Cieślik

Dr hab. Ewa Cieślik, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autorka i współautorka ponad 170 publikacji naukowych i popularno-naukowych. Główne obszary jej zainteresowań naukowych koncentrują się wokół zagadnień związanych z rynkami wschodzącymi i międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €