Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Regionalne aspekty gospodarki

Praca zbiorowa
ISBN: 978-83-208-2202-1
eISBN: 978-83-208-2610-4
Liczba stron: 176
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
54.90
49.40
liczba egzemplarzy:

Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, jest zobligowana do wyrównywania dysproporcji w rozwoju regionalnym. Poszukuje się zatem wielu sposobów rozwiązywania tego typu problemów, uwzględniając nie tylko tendencje w gospodarce światowej, lecz także specyfikę warunków funkcjonowania struktur rządowych i samorządowych odpowiedzialnych za realizację polityki regionalnej na danym obszarze. Jak wskazują badania, nieodłącznym elementem tej polityki powinno być ukierunkowanie na: wiedzę, rozwój technologii informacyjnych, współpracę, innowacyjność, konkurencyjność czy komunikację ze społeczeństwem, które stanowią instrumenty ułatwiające tworzenie strategii rozwoju regionalnego.

 

W książce autorzy, skupiając się na problemach dotyczących nierówności w rozwoju regionów, omówili m.in.: działania Unii Europejskiej wobec współczesnych wyzwań, rolę innowacji w rozwoju firm i regionów, współpracę podmiotów w modelu triple-helix, planowanie i wdrażanie strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego, wybrane zagadnienia z dziedziny finansów, w tym wyrównywania dysproporcji finansowych między jednostkami samorządu terytorialnego.

 

Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów administracji, ekonomii i zarządzania. Może być również przydatna dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, zajmujących się problemami rozwoju regionalnego.

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział 1. Unia Europejska wobec wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych świata
1.1. Region w kontekście procesów integracyjnych — podejście teoretyczne
1.2. Kontrowersje wokół zróżnicowania rozwojowego regionów wiodących i peryferyjnych
1.3. Przyczyny i skutki nierównowagi ekonomicznej w regionach
1.4. Unia Europejska wobec zagrożeń cywilizacyjnych
1.5. Doświadczenia Japonii w zakresie wychodzenia z kryzysu — lata 90. XX wieku i późniejsze. Studium przypadku, czyli o czym Europa powinna pamiętać
Podsumowanie
Bibliografia

 

Rozdział 2. Współczesne tendencje w gospodarce światowej na przykładzie Chin
2.1. Procesy internacjonalizacyjne, globalizacyjne i integracyjne
2.2. Chińskie otwarcie na świat
2.3. Członkostwo Chin w Światowej Organizacji Handlu i jego podstawowe aspekty
2.4. Chiny w organizacjach regionalnych
Podsumowanie
Bibliografia

 

Rozdział 3. Innowacja jako determinanta rozwoju firm i regionów
3.1. Środowiskowe uwarunkowania rozwoju innowacyjności
3.2. Przedsiębiorstwo w procesie transferu wiedzy
3.3. Przewaga konkurencyjna, innowacja, zasoby — wzajemne relacje
Podsumowanie
Bibliografia

 

Rozdział 4. Współpraca podmiotów w modelu triple-helix w rozwoju innowacyjności w Wielkopolsce — bariery i ich ograniczanie
4.1. Metodyka badań
4.2. Zdolność czynników do zwiększania innowacji w Polsce — niedopasowania
4.3. Bariery zewnętrzne kształtujące innowacyjność
4.4. Bariery wewnętrzne rozwoju innowacyjności
4.5. Zamierzenia przedsiębiorstw w zmniejszaniu barier innowacyjności
Podsumowanie
Bibliografia

 

Rozdział 5. Rynek pracy w województwie podlaskim — podejście popytowe
5.1. Polityka zatrudnienia a polityka rynku pracy
5.2. Popyt na pracę w polityce rynku pracy — ujęcie teoretyczne
5.3. Uwarunkowania popytu na pracę w województwie podlaskim
5.4. Rynek pracy w województwie podlaskim w opinii pracodawców — wyniki badań wtórnych
Podsumowanie
Bibliografia

 

Rozdział 6. Planowanie i wdrażanie strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu zielonogórskiego
6.1. Istota planowania strategicznego w jednostkach samorządu terytorialnego
6.2. Zakres i funkcje strategii rozwoju lokalnego
6.3. Uwarunkowania budowy strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu zielonogórskiego
Podsumowanie
Bibliografia

 

Rozdział 7. Wybrane problemy finansów gmin
7.1. Niektóre problemy prawne związane z finansami gmin
7.2. Rzeczywistość finansowa gmin
7.3. Praktyka subwencjonowania gmin
7.4. Zasady wyrównywania sytuacji dochodowej gmin — mechanizm wertykalny
7.5. Zasady wyrównywania sytuacji dochodowej gmin — mechanizm horyzontalny
7.6. Nieskuteczny mechanizm wyrównywania sytuacji dochodowej gmin
7.7. Potrzeba zmian w mechanizmach subwencjonowania gmin
7.8. Ocena mechanizmu subwencjonowania gmin — studium przypadku
Podsumowanie
Bibliografia

 

Rozdział 8. Strategia komunikacji marketingowej w jednostkach samorządu terytorialnego
8.1. Proces komunikacji marketingowej w samorządach
8.2. Instrumenty komunikacji marketingowej w JST
8.3. Wpływ technologii na funkcjonowanie JST
8.4. Charakterystyka procesu badawczego
8.5. Strategia komunikacji marketingowej w gminach podkarpackich
Podsumowanie
Bibliografia

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł