Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Regionalne aspekty gospodarki

Praca zbiorowa
ISBN: 978-83-208-2202-1
Pages: 176
Publication date: 2015
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
12.00
Ask about product

As a member state of the European Union, Poland has been obliged to align disproportions in its regional development. Therefore, several methods are sought to solve this sort of problems, with account taken not only of trends observed in the global economy, but also of specific conditions in which governmental and territorial structures operate, responsible for the implementation of regional policy on a given area. As indicated in research, such policy should, as its essential component, be precisely directed at knowledge, development of information technologies, cooperation, innovativeness, competitiveness or communication with the society – factors regarded as instruments that enable creation of regional development strategies.

 

The Authors, focusing on problems concerning disparities in regional development, among other things discussed as follows: efforts of the European Union to face contemporary challenges, the role of innovation in development of businesses and regions, cooperation between various bodies in the triple-helix model, planning and implementation of strategies of development of territorial development, selected issues in the area of finance, including the equalization of financial disproportions between units of territorial governments.

 

The book is addressed to scholar staff in universities, students and doctoral students of administration, economics and management. It may also be useful to officers of governmental and territorial administration who deal with problems of regional development.

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział 1. Unia Europejska wobec wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych świata
1.1. Region w kontekście procesów integracyjnych — podejście teoretyczne
1.2. Kontrowersje wokół zróżnicowania rozwojowego regionów wiodących i peryferyjnych
1.3. Przyczyny i skutki nierównowagi ekonomicznej w regionach
1.4. Unia Europejska wobec zagrożeń cywilizacyjnych
1.5. Doświadczenia Japonii w zakresie wychodzenia z kryzysu — lata 90. XX wieku i późniejsze. Studium przypadku, czyli o czym Europa powinna pamiętać
Podsumowanie
Bibliografia

 

Rozdział 2. Współczesne tendencje w gospodarce światowej na przykładzie Chin
2.1. Procesy internacjonalizacyjne, globalizacyjne i integracyjne
2.2. Chińskie otwarcie na świat
2.3. Członkostwo Chin w Światowej Organizacji Handlu i jego podstawowe aspekty
2.4. Chiny w organizacjach regionalnych
Podsumowanie
Bibliografia

 

Rozdział 3. Innowacja jako determinanta rozwoju firm i regionów
3.1. Środowiskowe uwarunkowania rozwoju innowacyjności
3.2. Przedsiębiorstwo w procesie transferu wiedzy
3.3. Przewaga konkurencyjna, innowacja, zasoby — wzajemne relacje
Podsumowanie
Bibliografia

 

Rozdział 4. Współpraca podmiotów w modelu triple-helix w rozwoju innowacyjności w Wielkopolsce — bariery i ich ograniczanie
4.1. Metodyka badań
4.2. Zdolność czynników do zwiększania innowacji w Polsce — niedopasowania
4.3. Bariery zewnętrzne kształtujące innowacyjność
4.4. Bariery wewnętrzne rozwoju innowacyjności
4.5. Zamierzenia przedsiębiorstw w zmniejszaniu barier innowacyjności
Podsumowanie
Bibliografia

 

Rozdział 5. Rynek pracy w województwie podlaskim — podejście popytowe
5.1. Polityka zatrudnienia a polityka rynku pracy
5.2. Popyt na pracę w polityce rynku pracy — ujęcie teoretyczne
5.3. Uwarunkowania popytu na pracę w województwie podlaskim
5.4. Rynek pracy w województwie podlaskim w opinii pracodawców — wyniki badań wtórnych
Podsumowanie
Bibliografia

 

Rozdział 6. Planowanie i wdrażanie strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu zielonogórskiego
6.1. Istota planowania strategicznego w jednostkach samorządu terytorialnego
6.2. Zakres i funkcje strategii rozwoju lokalnego
6.3. Uwarunkowania budowy strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu zielonogórskiego
Podsumowanie
Bibliografia

 

Rozdział 7. Wybrane problemy finansów gmin
7.1. Niektóre problemy prawne związane z finansami gmin
7.2. Rzeczywistość finansowa gmin
7.3. Praktyka subwencjonowania gmin
7.4. Zasady wyrównywania sytuacji dochodowej gmin — mechanizm wertykalny
7.5. Zasady wyrównywania sytuacji dochodowej gmin — mechanizm horyzontalny
7.6. Nieskuteczny mechanizm wyrównywania sytuacji dochodowej gmin
7.7. Potrzeba zmian w mechanizmach subwencjonowania gmin
7.8. Ocena mechanizmu subwencjonowania gmin — studium przypadku
Podsumowanie
Bibliografia

 

Rozdział 8. Strategia komunikacji marketingowej w jednostkach samorządu terytorialnego
8.1. Proces komunikacji marketingowej w samorządach
8.2. Instrumenty komunikacji marketingowej w JST
8.3. Wpływ technologii na funkcjonowanie JST
8.4. Charakterystyka procesu badawczego
8.5. Strategia komunikacji marketingowej w gminach podkarpackich
Podsumowanie
Bibliografia

Praca zbiorowa
Kurier 3 €
Darmowa dostawa from 54 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €