Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Ryzyko katastroficzne

Tomasz Michalski, Adam Śliwiński, Renata Pajewska-Kwaśny, Ilona Tomaszewska
ISBN: 978-83-208-2222-9
Liczba stron: 212
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: twarda
Format: B5
59.90 zł
29.90
Najniższa cena z 30 dni: 29.90
liczba egzemplarzy:

Ryzyko kreowane przez przyrodę w przypadku masowego występowania zwane jest ryzykiem katastroficznym. Coraz częściej w przekazach medialnych można zobaczyć tragedie wywołane powodziami, wichurami, trąbami powietrznymi, osuwiskami ziemi. Autorzy dostrzegając rolę, jaką w tej sytuacji mogą odegrać ubezpieczenia katastroficzne, przedstawili: istotę i skalę zjawiska ryzyka katastroficznego, rozwiązania systemowe w zakresie ubezpieczeń katastroficznych funkcjonujące w różnych państwach, ubezpieczenia katastroficzne w Polsce (w tym: zagrożenia katastrofami naturalnymi w Polsce, świadomość ubezpieczeniową Polaków, metody szacowania pola ubezpieczeniowego na szczeblu centralnym i na szczeblu samorządowym, udział budżetu państwa w pokrywaniu strat, rolę państwa w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi).

 

Książka jest przeznaczona dla osób zawodowo związanych z sektorem ubezpieczeń, pracowników administracji rządowej i samorządowej, studentów uczelni i kierunków ekonomicznych.

Spis treści

 

Od Autorów

 

Wprowadzenie

 

Rozdział 1
Ryzyko katastroficzne. Istota i skala zjawiska

1.1. Ryzyko katastroficzne
1.1.1. Ryzyko katastroficzne — charakterystyka
1.1.2. Katastrofy naturalne — segmentacja, klasyfikacja
1.2. Zjawiska katastroficzne na świecie
1.2.1. Cechy zjawisk katastroficznych
1.2.2. Statystyka zjawisk katastroficznych na świecie

 

Rozdział 2
Rozwiązania systemowe w zakresie ubezpieczeń katastroficznych — przegląd międzynarodowy

2.1. Uwarunkowania funkcjonowania systemu ubezpieczeń katastroficznych
2.1.1. System ubezpieczeń katastroficznych we Francji
2.1.2. System ubezpieczeń katastroficznych w Austrii
2.1.3. System ubezpieczeń katastroficznych w Rumunii
2.1.4. Przegląd systemów ubezpieczeń katastroficznych w wybranych krajach Europy
2.2. Wnioski — syntetyczne zestawienie wyników porównań systemów ubezpieczeń katastroficznych w wybranych krajach

 

Rozdział 3
Ubezpieczenia katastroficzne w Polsce

3.1. Zagrożenie katastrofami naturalnymi
3.1.1. Powodzie
3.1.2. Susze
3.1.3. Silne wiatry
3.1.4. Wstrząsy sejsmiczne i osuwiska
3.2. Ocena świadomości ubezpieczeniowej Polaków w świetle badań
3.2.1. Metodyka badań
3.2.2. Świadomość ubezpieczeniowa Polaków w zakresie ubezpieczeń katastroficznych — wyniki badań ankietowych
3.2.3. Wnioski na temat ryzyka katastroficznego
3.3. Metody oszacowania potencjalnego pola ubezpieczeniowego
3.3.1. Definicja nieruchomości w świetle przepisów prawa
3.3.2. Kryteria klasyfikacji nieruchomości
3.3.3. Źródła informacji o zasobach nieruchomości
3.3.4. Klasyfikacja nieruchomości mieszkaniowych w opracowaniach GUS
3.3.5. Analiza danych w zakresie mieszkań na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011
3.3.6. Wnioski z analizy
3.4. Rola państwa w funkcjonowaniu rozwiązań systemowych
3.4.1. Rola budżetu państwa w procesie pokrywania strat
3.4.2. Instrumenty zarządzania ryzykiem powodziowym
3.4.3. Udział państwa w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi
3.4.4. Oczekiwane działania państwa w zakresie prewencji
3.4.5. Bieżące przedsięwzięcia realizowane przez państwo w zakresie niezbędnym do tworzenia systemu ubezpieczeń katastroficznych
3.4.6. Zadania sektora ubezpieczeń w zakresie upowszechniania ubezpieczeń katastroficznych
3.4.7. Edukacja społeczeństwa w zakresie zarządzania kryzysowego — rozwiązania szwedzkie
3.5. Propozycja rozwiązań systemowych w zakresie ubezpieczeń katastroficznych
3.5.1. Geneza problemu
3.5.2. Propozycje rozwiązań
3.5.3. Postulowane zmiany w przepisach prawnych
3.5.4. Stanowisko polskiego nadzoru finansowego
3.5.5. Możliwości implementacji rozwiązań zagranicznych

 

Załączniki

 

Załącznik 1. Pismo przewodnie do ankiety

 

Załącznik 2. Formularz ankiety

 

Załącznik 3. Syntetyczne zestawienia wyników porównań systemów ubezpieczeń katastroficznych w wybranych krajach

 

Bibliografia

 

Spis rysunków i tablic

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł