Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Ryzyko katastroficzne

Tomasz Michalski, Adam Śliwiński, Renata Pajewska-Kwaśny, Ilona Tomaszewska
ISBN: 978-83-208-2222-9
Pages: 212
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: hard cover
Format: B5
14.00 €
7.00
Lowest price in last 30 days: 7.00
number copies:

A risk generated by forces of nature, in the case of mass occurrence, is referred to as catastrophic risk. Global media coverage confronts us more and more frequently with calamities caused by floods, hurricanes, tornadoes, landslides, etc. The Authors, aware of the role catastrophic insurances may potentially play in such situations, presented as follows: the essence and the scale of the phenomenon of catastrophic risk, systemic solutions in the area of catastrophic insurances functioning in various countries, catastrophic insurances in Poland (including: the threat of natural disasters in Poland, insurance-wise awareness of Polish people, methods of estimations of the insurance field at both the central or territorial authority levels, the share of the state budget in covering the losses, the role of the state in crisis and emergency management).

 

The book is addressed to persons professionally related with the sector of insurances, to the staff of the governmental and territorial administration, to students in universities and faculties of economics.

Spis treści

 

Od Autorów

 

Wprowadzenie

 

Rozdział 1
Ryzyko katastroficzne. Istota i skala zjawiska

1.1. Ryzyko katastroficzne
1.1.1. Ryzyko katastroficzne — charakterystyka
1.1.2. Katastrofy naturalne — segmentacja, klasyfikacja
1.2. Zjawiska katastroficzne na świecie
1.2.1. Cechy zjawisk katastroficznych
1.2.2. Statystyka zjawisk katastroficznych na świecie

 

Rozdział 2
Rozwiązania systemowe w zakresie ubezpieczeń katastroficznych — przegląd międzynarodowy

2.1. Uwarunkowania funkcjonowania systemu ubezpieczeń katastroficznych
2.1.1. System ubezpieczeń katastroficznych we Francji
2.1.2. System ubezpieczeń katastroficznych w Austrii
2.1.3. System ubezpieczeń katastroficznych w Rumunii
2.1.4. Przegląd systemów ubezpieczeń katastroficznych w wybranych krajach Europy
2.2. Wnioski — syntetyczne zestawienie wyników porównań systemów ubezpieczeń katastroficznych w wybranych krajach

 

Rozdział 3
Ubezpieczenia katastroficzne w Polsce

3.1. Zagrożenie katastrofami naturalnymi
3.1.1. Powodzie
3.1.2. Susze
3.1.3. Silne wiatry
3.1.4. Wstrząsy sejsmiczne i osuwiska
3.2. Ocena świadomości ubezpieczeniowej Polaków w świetle badań
3.2.1. Metodyka badań
3.2.2. Świadomość ubezpieczeniowa Polaków w zakresie ubezpieczeń katastroficznych — wyniki badań ankietowych
3.2.3. Wnioski na temat ryzyka katastroficznego
3.3. Metody oszacowania potencjalnego pola ubezpieczeniowego
3.3.1. Definicja nieruchomości w świetle przepisów prawa
3.3.2. Kryteria klasyfikacji nieruchomości
3.3.3. Źródła informacji o zasobach nieruchomości
3.3.4. Klasyfikacja nieruchomości mieszkaniowych w opracowaniach GUS
3.3.5. Analiza danych w zakresie mieszkań na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011
3.3.6. Wnioski z analizy
3.4. Rola państwa w funkcjonowaniu rozwiązań systemowych
3.4.1. Rola budżetu państwa w procesie pokrywania strat
3.4.2. Instrumenty zarządzania ryzykiem powodziowym
3.4.3. Udział państwa w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi
3.4.4. Oczekiwane działania państwa w zakresie prewencji
3.4.5. Bieżące przedsięwzięcia realizowane przez państwo w zakresie niezbędnym do tworzenia systemu ubezpieczeń katastroficznych
3.4.6. Zadania sektora ubezpieczeń w zakresie upowszechniania ubezpieczeń katastroficznych
3.4.7. Edukacja społeczeństwa w zakresie zarządzania kryzysowego — rozwiązania szwedzkie
3.5. Propozycja rozwiązań systemowych w zakresie ubezpieczeń katastroficznych
3.5.1. Geneza problemu
3.5.2. Propozycje rozwiązań
3.5.3. Postulowane zmiany w przepisach prawnych
3.5.4. Stanowisko polskiego nadzoru finansowego
3.5.5. Możliwości implementacji rozwiązań zagranicznych

 

Załączniki

 

Załącznik 1. Pismo przewodnie do ankiety

 

Załącznik 2. Formularz ankiety

 

Załącznik 3. Syntetyczne zestawienia wyników porównań systemów ubezpieczeń katastroficznych w wybranych krajach

 

Bibliografia

 

Spis rysunków i tablic

Tomasz Michalski
Adam Śliwiński
Renata Pajewska-Kwaśny
Ilona Tomaszewska
Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €