Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Szczególna teoria zatrudnienia

Adam Noga
ISBN: 978-83-208-2348-6
eISBN: 978-83-208-2371-4
Liczba stron: 168
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
49.90 zł
42.42
Najniższa cena z 30 dni: 42.42
39.90
liczba egzemplarzy:

Co zrobić, żeby praca była atrakcyjna, dostosowana do naszych potrzeb, a nie taka, w której człowiek jest jej przedmiotem? W książce, którą oddajemy do rąk Czytelników, Autor daje odpowiedź na to pytanie. Za Johnem Maynardem Keynesem jedni powiadają, że pracę zawdzięczamy państwu, inni za Josephem Schumpeterem, że zawdzięczamy ją przedsiębiorcom, a jeszcze inni za Friedrichem Hayekiem, że zawdzięczamy ją rynkom. Wszyscy mają tylko trochę racji. Parafrazując Miltona Friedmana, można powiedzieć, że zatrudnienie jest zjawiskiem pracy, tak jak inflacja jest zjawiskiem pieniądza. Miejsca pracy tworzymy sobie sami jako gospodarstwa domowe. 

Szczególna teoria zatrudnienia (STZ), opracowana przez Autora niniejszej książki, jest oparta na hipotezie, że w historii myśli ekonomicznej zbyt dużą wagę przypisywano substytucyjności i komplementarności dóbr, zbyt małą natomiast współproduktywności dóbr. Współproduktywność dóbr to wzajemne zdobywanie dostępu do jednego z dóbr na skutek wykorzystywania (konsumpcji) dobra drugiego. STZ wykorzystuje zjawisko współproduktywności dóbr i zakłada, że atrakcyjna praca zależy od samych gospodarstw domowych, a rynki, państwa i przedsiębiorstwa mogą tylko pomóc w jej kreowaniu dzięki nabywaniu i tworzeniu przez gospodarstwa domowe dóbr współproduktywnych. Największy potencjał współproduktywności mają dobra ekologiczne, intelektualne i społeczne. 

Wprowadzenie

1. Dekalog zatrudnionego. Poszukuj własnej teorii zatrudnienia i ją rozwijaj
1.1. Sami – a nie rządy, rynki i przedsiębiorstwa – tworzymy sobie miejsca pracy 
1.2. Nie szukaj wolnych miejsc pracy, szukaj atrakcyjnych miejsc pracy, zazwyczaj już zajętych 
1.3. Traktuj swoich klientów jako najważniejszych obecnie i w przyszłości pracodawców oraz szefów 
1.4. Na rynku pracy zajmuj najpierw długą pozycję w aktywach intelektualnych, a krótką w aktywach materialnych 
1.5. Nowoczesne miejsca pracy mają korzenie w tradycyjnej czasochłonnej pracowitości 
1.6. Sięgaj do wyższego poziomu wiedzy organizacji niż potrzebnego w aktualnej pracy 
1.7. Podziel się pracą, aby ją pomnożyć 
1.8. Redukuj asymetrię informacji między pracownikiem a pracodawcą 
1.9. Jeśli ciebie nie szukają, to ty nie masz, czego szukać 
1.10. Odszyfruj kod Robinsona Crusoe, który miał zawsze atrakcyjną pracę. Rozwijaj swoje aktywa przez konsumpcję i pracę 

2. Nabywanie i tworzenie dóbr współproduktywnych w celu kreacji zatrudnienia
2.1. Dobra współproduktywne 
2.2. Regulatory gospodarki i ich cele autonomiczne 
2.3. Zamykanie pętli łączącej pracę i konsumpcję gospodarstw domowych 
2.4. Szczególna teoria wartości dóbr uwzględniająca ich współproduktywności 
2.5. Pętla atrakcyjnej pracy – 4CR
2.6. Mikroekonomiczna egzemplifikacja atrakcyjnej pracy w szczególnej teorii zatrudnienia 
2.7. Makroekonomiczna obserwacja szczególnej teorii zatrudnienia 
2.8. Wsparcie szczególnej teorii zatrudnienia mezoekonomicznymi badaniami 
2.9. Prekursorzy 

3. Przedsiębiorstwo jako dźwignia przychodów gospodarstwa domowego 
3.1. Odzyskiwanie przedsiębiorstw przez gospodarstwa domowe 
3.2. Teorie przedsiębiorstw jako podstawa tworzenia przedsiębiorstw 
3.3. Teorie przedsiębiorstwa a teorie małego przedsiębiorstwa 
3.4. Teorie autofirmy i konfirmy jako poszukiwane teorie małego przedsiębiorstwa
3.5. Wchodzenie gospodarstw domowych do konfirmacyjnych części korporacji 

4. Państwo jako dźwignia zatrudnienia dla gospodarstw domowych
4.1. Teorie wyjaśniające rolę państwa w gospodarce 
4.1.1. Państwo jako remedium na zawodność, niekompletność i słaby charakter rynków 
4.1.2. Państwo jako obszar regulacji, w którym koszty regulacji administracyjnej są niższe niż koszty funkcjonowania innych regulatorów 
4.1.3. Państwo jako organizator gry kooperatywnej, korzystniejszej w wielu przypadkach niż gra niekooperatywna (rynkowa)
4.1.4. Państwo jako realizator interesów lobbystycznych
4.2. Autonomiczne cele państwa w gospodarce
4.3. Poszukiwania korzystnej polityki przemysłowej państwa dla gospodarstw domowych
4.3.1. Istota sporu
4.3.2. Staro-nowe argumenty za powrotem do narodowych polityk przemysłowych i ich słabości
4.3.3. Polityka przemysłowa jako sposób realizacji celów autonomicznych państwa w gospodarce

5. Rynki jako dźwignia dochodów gospodarstw domowych 
5.1. Gospodarstwa domowe wobec konkurencji i dominacji na rynkach 
5.1.1. Poszukiwanie przez gospodarstwa domowe nadwyżki korzyści transakcji nad kosztami transakcji 
5.1.2. Poszukiwanie przez gospodarstwa domowe nadwyżki między korzyściami informacji rynkowej a kosztami ich pozyskania 
5.1.3. Poszukiwanie przez gospodarstwa domowe nadwyżki między korzyściami segmentacji rynku a kosztami specjalizacji 
5.1.4. Poszukiwanie przez gospodarstwa domowe nadwyżki między korzyściami rozszerzania rynku (przestrzeni działania, relacyjności) a kosztami marketingu 
5.1.5. Poszukiwanie przez gospodarstwa domowe nadwyżki między korzyściami first mover advantage i path dependence a kosztami innowacji 
5.1.6. Poszukiwanie przez gospodarstwa domowe nadwyżki między korzyściami nowych wejść na rynki a kosztami bankructw 
5.1.7. Poszukiwanie przez gospodarstwa domowe nadwyżki między korzyściami dotarcia do rynków globalnych a kosztami globalizacji 
5.1.8. Poszukiwanie przez gospodarstwa domowe nadwyżki między korzyściami benchmarków (możliwościami imitowania najlepszych praktyk) a kosztami spillover 
5.1.9. Poszukiwanie przez gospodarstwa domowe nadwyżki między korzyściami pokonywania X-nieefektywności Leibensteina a kosztami bezpieczeństwa
5.1.10. Poszukiwanie przez gospodarstwa domowe nadwyżki między korzyściami a kosztami współodpowiedzialności za rodzaj działalności gospodarczej

Bibliografia
Spis rysunków
Spis tablic

Adam Noga

Adam Noga (ur. 23 maja 1955 roku) profesor nauk ekonomicznych, obecnie wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, wcześniej prorektor tej Uczelni. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej grupy Asseco . W przeszłości również członek Rad Nadzorczych i Komitetów Audytu w Kredyt Banku , Asseco Poland, TUnŻ Warta i TUiR Warta, przewodniczący Rady Nadzorczej PAIiIZ, prorektor SGH, dyrektor Instytutu Finansów, doradca prezesa Petrochemii Płock , wykładowca uniwersytecki w SGH, UW, uczelni we Francji, Belgii i Kanadzie. Pierwszy laureat w 1994 roku Nagrody Banku Handlowego za wybitne osiągnięcia w teorii finansów i ekonomii, za książkę „Dominacją a efektywna konkurencja”. W 2009 roku otrzymał nagrodę za najlepszą książkę o przedsiębiorstwie pt. „Teorie przedsiębiorstw” PWE, Warszawa 2009.

https://www.adam-noga.pl/

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł