Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Szczególna teoria zatrudnienia

Adam Noga
ISBN: 978-83-208-2348-6
eISBN: 978-83-208-2371-4
Pages: 168
Publication date: 2019
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
12.00 €
10.20
Lowest price in last 30 days: 10.20
10.00
number copies:

What can we do for work to be attractive and suited to our needs, rather than be a chore in which a man is only a gear wheel? In the book we recommend to Readers, the Author answers that question. Some say, much in the vein of John Maynard Keynes that we owe employment to the state. Others, as if quoting Joseph Schumpeter, that we ow it to entrepreneurs, while still others will say after Friedrich Hayek that we owe it to markets. And still, everybody is only partially right. In paraphrasing Milton Friedman, one could say that employment is a phenomenon in the domain of work in much the same way as inflation is one in the domain of money. Actually, we create jobs for us – we do it ourselves as households.

Particular theory of employment (PTE), developed by the Author of this book, is based on a hypothesis that in the history of economic thought too much emphasis has been put upon substitution and complementarity of goods, whereas not enough attention is paid to co-productivity of goods. Co-productivity of goods means reciprocal achievement of access to a certain type of goods through utilization (consumption) of another type. PTE takes advantage of the phenomenon of co-productivity of goods and assumes that having an attractive job really depends on households themselves, while markets, states and businesses can only help in its creation through purchasing and generating, by households, of co-productive goods. The largest potential of co-productivity have ecological, intellectual and social goods.

 

Wprowadzenie

1. Dekalog zatrudnionego. Poszukuj własnej teorii zatrudnienia i ją rozwijaj
1.1. Sami – a nie rządy, rynki i przedsiębiorstwa – tworzymy sobie miejsca pracy 
1.2. Nie szukaj wolnych miejsc pracy, szukaj atrakcyjnych miejsc pracy, zazwyczaj już zajętych 
1.3. Traktuj swoich klientów jako najważniejszych obecnie i w przyszłości pracodawców oraz szefów 
1.4. Na rynku pracy zajmuj najpierw długą pozycję w aktywach intelektualnych, a krótką w aktywach materialnych 
1.5. Nowoczesne miejsca pracy mają korzenie w tradycyjnej czasochłonnej pracowitości 
1.6. Sięgaj do wyższego poziomu wiedzy organizacji niż potrzebnego w aktualnej pracy 
1.7. Podziel się pracą, aby ją pomnożyć 
1.8. Redukuj asymetrię informacji między pracownikiem a pracodawcą 
1.9. Jeśli ciebie nie szukają, to ty nie masz, czego szukać 
1.10. Odszyfruj kod Robinsona Crusoe, który miał zawsze atrakcyjną pracę. Rozwijaj swoje aktywa przez konsumpcję i pracę 

2. Nabywanie i tworzenie dóbr współproduktywnych w celu kreacji zatrudnienia
2.1. Dobra współproduktywne 
2.2. Regulatory gospodarki i ich cele autonomiczne 
2.3. Zamykanie pętli łączącej pracę i konsumpcję gospodarstw domowych 
2.4. Szczególna teoria wartości dóbr uwzględniająca ich współproduktywności 
2.5. Pętla atrakcyjnej pracy – 4CR
2.6. Mikroekonomiczna egzemplifikacja atrakcyjnej pracy w szczególnej teorii zatrudnienia 
2.7. Makroekonomiczna obserwacja szczególnej teorii zatrudnienia 
2.8. Wsparcie szczególnej teorii zatrudnienia mezoekonomicznymi badaniami 
2.9. Prekursorzy 

3. Przedsiębiorstwo jako dźwignia przychodów gospodarstwa domowego 
3.1. Odzyskiwanie przedsiębiorstw przez gospodarstwa domowe 
3.2. Teorie przedsiębiorstw jako podstawa tworzenia przedsiębiorstw 
3.3. Teorie przedsiębiorstwa a teorie małego przedsiębiorstwa 
3.4. Teorie autofirmy i konfirmy jako poszukiwane teorie małego przedsiębiorstwa
3.5. Wchodzenie gospodarstw domowych do konfirmacyjnych części korporacji 

4. Państwo jako dźwignia zatrudnienia dla gospodarstw domowych
4.1. Teorie wyjaśniające rolę państwa w gospodarce 
4.1.1. Państwo jako remedium na zawodność, niekompletność i słaby charakter rynków 
4.1.2. Państwo jako obszar regulacji, w którym koszty regulacji administracyjnej są niższe niż koszty funkcjonowania innych regulatorów 
4.1.3. Państwo jako organizator gry kooperatywnej, korzystniejszej w wielu przypadkach niż gra niekooperatywna (rynkowa)
4.1.4. Państwo jako realizator interesów lobbystycznych
4.2. Autonomiczne cele państwa w gospodarce
4.3. Poszukiwania korzystnej polityki przemysłowej państwa dla gospodarstw domowych
4.3.1. Istota sporu
4.3.2. Staro-nowe argumenty za powrotem do narodowych polityk przemysłowych i ich słabości
4.3.3. Polityka przemysłowa jako sposób realizacji celów autonomicznych państwa w gospodarce

5. Rynki jako dźwignia dochodów gospodarstw domowych 
5.1. Gospodarstwa domowe wobec konkurencji i dominacji na rynkach 
5.1.1. Poszukiwanie przez gospodarstwa domowe nadwyżki korzyści transakcji nad kosztami transakcji 
5.1.2. Poszukiwanie przez gospodarstwa domowe nadwyżki między korzyściami informacji rynkowej a kosztami ich pozyskania 
5.1.3. Poszukiwanie przez gospodarstwa domowe nadwyżki między korzyściami segmentacji rynku a kosztami specjalizacji 
5.1.4. Poszukiwanie przez gospodarstwa domowe nadwyżki między korzyściami rozszerzania rynku (przestrzeni działania, relacyjności) a kosztami marketingu 
5.1.5. Poszukiwanie przez gospodarstwa domowe nadwyżki między korzyściami first mover advantage i path dependence a kosztami innowacji 
5.1.6. Poszukiwanie przez gospodarstwa domowe nadwyżki między korzyściami nowych wejść na rynki a kosztami bankructw 
5.1.7. Poszukiwanie przez gospodarstwa domowe nadwyżki między korzyściami dotarcia do rynków globalnych a kosztami globalizacji 
5.1.8. Poszukiwanie przez gospodarstwa domowe nadwyżki między korzyściami benchmarków (możliwościami imitowania najlepszych praktyk) a kosztami spillover 
5.1.9. Poszukiwanie przez gospodarstwa domowe nadwyżki między korzyściami pokonywania X-nieefektywności Leibensteina a kosztami bezpieczeństwa
5.1.10. Poszukiwanie przez gospodarstwa domowe nadwyżki między korzyściami a kosztami współodpowiedzialności za rodzaj działalności gospodarczej

Bibliografia
Spis rysunków
Spis tablic

Adam Noga

Adam Noga (born on 23 May 1955). Professor of economic sciences. At present, lecturer in Kozminski University, former vice-rector there. Vice-president of the Supervisory Board in Asseco group. In the past, also a member of Supervisory Boards and Auditing Committees in in Kredyt Bank, Asseco Poland, TUnŻ Warta and TUiR Warta, the President of the Supervisory Board of PAIiIZ, vice-rector of the Warsaw School of Economics, Director of the Institute of Finance, counselor to the President of Petrochemia Płock, academic lecturer in the Warsaw School of Economics, University of Warsaw, universities in France, Belgium and Canada. In 1994, first laureate of the Bank Handlowy Award for outstanding achievements in the theory of finance and economics, for his book Dominacja a efektywna konkurencja (Domination and effective competition). In 2009 received an award for the best book about enterprise, entitled Teorie przedsiębiorstwa (Theories of enterprise, PWE, Warsaw 2009.

https://www.adam-noga.pl/

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €