Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

W stronę rynku. Wybór publicystyki ekonomicznej z przełomu lat 80. i 90. XX wieku

Dariusz K. Rosati
ISBN: 978-83-208-2397-4
Liczba stron: 236
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
39.90 zł
33.92
Najniższa cena z 30 dni: 33.92
liczba egzemplarzy:
Impulsem do wydania niniejszego zbioru stała się 30. rocznica wdrożenia w Polsce wielkiego programu transformacji gospodarczej. Przełom polityczny, który dokonał się w naszym kraju w 1989 roku, umożliwił przebudowę gospodarki w kierunku systemu wolnorynkowego. Polska gospodarka definitywnie pożegnała się ze scentralizowanym socjalizmem i weszła na drogę kapitalistycznego rozwoju. 
Książka zawiera wybór tekstów na temat pożądanych kierunków reformowania gospodarki i polityki makroekonomicznej, napisanych w latach 1986–1993 i opublikowanych w polskich czasopismach. Układ tekstów w książce jest chronologiczny, dzięki czemu wyraźnie widać ewolucję poglądów, jaka zachodziła w owym czasie w Polsce, przede wszystkim pod wpływem zmieniających się szybko uwarunkowań politycznych. Będąc uczestnikiem i obserwatorem tamtych wydarzeń, przedstawiam Czytelnikom moje ówczesne oceny i poglądy. Oczywiście, gdy dziś czyta się teksty z tamtego okresu, niektóre z nich można uznać za niedojrzałe, idealistyczne, niekiedy naiwne. Ale pokazują one, jak silnie ugruntowane były już wówczas proreformatorskie przekonania, a zarazem jaką rolę w procesie reform odgrywały ówczesne uwarunkowania zewnętrzne i ograniczenia polityczne. 
Będąc zwolennikiem radykalnych i kompleksowych reform prorynkowych, cieszę się, że Polska od początku poszła tą właśnie drogą. Niezależnie od błędów i zaniechań, które popełniono w procesie transformacji, przełomowe reformy dokonane w tamtym czasie stały się fundamentem szybkiego rozwoju naszego kraju w następnych latach. 
 
Dariusz Rosati
Wstęp 
 
Próby reformowania systemu nakazowo-rozdzielczego 
 
1. Aktualne problemy przebudowy systemu gospodarczego
„Gospodarka Planowa”, nr 10, 1986 r., współautor: Wojciech Hübner
 
2. Oczekiwania i rzeczywistość 
„Życie Gospodarcze”, nr 36, 7.09.1986 r., współautorzy: Andrzej Parkoła, Ryszard Rapacki
 
3. Uwolnić reformę 
„Życie Warszawy”, 2–3.07.1988 r.
 
4. Zaniedbany odcinek 
„Gazeta Bankowa”, nr 12, 12–18.12.1988 r.
 
Zarys całościowej reformy systemu gospodarczego
 
5. Inflacja a sprawa polska 
„Kultura”, nr 6, 8.02.1989 r.
 
6. Udziałowiec czy komornik? 
„Życie Gospodarcze”, nr 6, 5.02.1989 r.
 
7. W Pewexie za złotówki 
„Polityka — Eksport — Import”, nr 13, czerwiec 1989 r.
 
8. O polityce gospodarczej na lata 1989–1990 
„Nowe Drogi”, nr 5, 1989 r.
 
9. Nie mamy wyboru
„Rynki Zagraniczne”, nr 62, 25.05.1989 r.
 
10. Zlikwidować patologię 
„Życie Gospodarcze”, nr 23, 4.06.1989 r.
 
11. Ekstremista 
 „Przegląd Tygodniowy”, nr 24, 12–18.06.1989 r.
 
12. Paragraf 22. Głos w dyskusji nad programem gospodarczym (1) 
„Kultura”, nr 46, 15.11.1989 r.
 
13. Bez podręcznika. Głos w dyskusji nad programem gospodarczym (2) 
„Kultura”, nr 47, 22.11.1989 r.
 
14. Zagrożenia prawdziwe i wątpliwe. Głos w dyskusji nad programem gospodarczym (3)
„Kultura”, nr 48, 29.11.1989 r.
 
15. Ulotka wyborcza Dariusza Rosatiego, kandydata w wyborach do Senatu RP 
Warszawa czerwiec 1989 r.
 
Ocena pierwszego etapu wdrażania programu transformacji 
 
16. Czy się uda? 
Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, marzec 1990 r.
 
17. Pytania bez odpowiedzi. Na marginesie nowego listu intencyjnego rządu do MFW 
„Życie Gospodarcze”, nr 37, 16.09.1990 r.
 
18. Pułapki prywatyzacji 
„Zarządzanie”, nr 10–11, 1990 r.
 
19. Więcej strat niż korzyści 
„Życie Gospodarcze”, nr 5, 3.02.1991 r.
 
20. O pewnych mitach w ekonomii 
„Życie Warszawy”, 26.06.1992 r.
 
21. Czy koniec recesji? 
„Życie Gospodarcze”, nr 3 i nr 5, 1993 r.
 
22./ Przyspieszona, skokowa czy żadna? 
„Rzeczpospolita”, 5.07.1993 r.
 
22. Od utopii do iluzji
„Polityka”, nr 37, 11.09.1993 r.
Dariusz K. Rosati
Dariusz K. Rosati

Urodzony 8 sierpnia 1946 roku w Radomiu, od 1950 roku mieszka w Warszawie. W 1964 r ukończył liceum ogólnokształcące nr 22 im. Jose Marti i rozpoczął studia na Wydziale Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa - SGH).  Po ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu magistra nauk ekonomicznych w 1969 r rozpoczął pracę w SGH jako asystent. W 1973 r obronił pracę doktorską z zakresu teorii podejmowania decyzji, a w 1978 r uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych na podstawie pracy na temat prognozowania w handlu zagranicznym. Od 1990 roku profesor tytularny w SGH. Specjalista w dziedzinie polityki makroekonomicznej, integracji europejskiej, finansów i handlu międzynarodowego. 

W latach 1970-1990 odbył szereg stażów krajowych i zagranicznych, m.in. we Francji, Wielkiej Brytanii i USA. W latach 1978-1979 pracował jako konsultant w dziale bankowości międzynarodowej w centrali Citibank w Nowym Jorku (USA). Był wielokrotnie ekspertem organizacji międzynarodowych (UNIDO, Bank Światowy, Komisja Europejska, Międzynarodowa Organizacja Pracy).  W latach 1986-1987 był profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Princeton (USA).  Założyciel (1985) i pierwszy dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej w SGH (d. SGPiS).  W latach 1988-1991 był dyrektorem Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego.  W latach 1989-1993 partner w firmie consultingowej TKD – Ernst & Young Poland. Obecnie profesor w Szkole Głównej Handlowej i w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie. 

W latach 1991-1995 pracował w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie (Szwajcaria) jako szef sekcji krajów Europy Środkowo –Wschodniej. Od grudnia 1995 do października 1997 pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych RP. W latach 1998-2004 był członkiem Rady Polityki Pieniężnej I kadencji.  W latach 2003-2005 był rektorem Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie. W latach 2004-2009 był posłem do Parlamentu Europejskiego. 

W latach 1987-1990 uczestniczył w pracach Komisji ds. Reformy Gospodarczej, a w latach 1988-1989 był członkiem zespołu doradców ekonomicznych Prezesa Rady Ministrów. W latach 1994-1997 był członkiem Rady Strategii Gospodarczej przy Radzie Ministrów. 

Od 1999 członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (od 1969), członek European Economic Association i European Association of Comparative Economic Studies. W latach 1998-2001 członek rady programowej International Exchange Program (IREX) w Waszyngtonie.  W latach 2001-2003 członek grupy doradców ekonomicznych Przewodniczącego Komisji Europejskiej. W latach 2011-2013 był członkiem Rady Programowej Bruegel Institute w Brukseli. Do 2013 Przewodniczący Rady Fundacji Piłkarstwa Polskiego, oraz Przewodniczący Rady Fundacji Baltic Business Forum. 

Autor ponad 260 prac naukowych, w tym pięciu książek, oraz wielu innych publikacji, wydanych w języku polskim, angielskim, rosyjskim i innych. 

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP (1989) i Srebrnym Krzyżem Zasługi (1981).  Odznaczony Orderami Zasługi Francji, Włoch, Grecji, Ukrainy i Litwy.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł