Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

W stronę rynku. Wybór publicystyki ekonomicznej z przełomu lat 80. i 90. XX wieku

Dariusz K. Rosati
ISBN: 978-83-208-2397-4
Pages: 236
Publication date: 2020
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
9.00 €
7.65
number copies:
Impulsem do wydania niniejszego zbioru stała się 30. rocznica wdrożenia w Polsce wielkiego programu transformacji gospodarczej. Przełom polityczny, który dokonał się w naszym kraju w 1989 roku, umożliwił przebudowę gospodarki w kierunku systemu wolnorynkowego. Polska gospodarka definitywnie pożegnała się ze scentralizowanym socjalizmem i weszła na drogę kapitalistycznego rozwoju. 
Książka zawiera wybór tekstów na temat pożądanych kierunków reformowania gospodarki i polityki makroekonomicznej, napisanych w latach 1986–1993 i opublikowanych w polskich czasopismach. Układ tekstów w książce jest chronologiczny, dzięki czemu wyraźnie widać ewolucję poglądów, jaka zachodziła w owym czasie w Polsce, przede wszystkim pod wpływem zmieniających się szybko uwarunkowań politycznych. Będąc uczestnikiem i obserwatorem tamtych wydarzeń, przedstawiam Czytelnikom moje ówczesne oceny i poglądy. Oczywiście, gdy dziś czyta się teksty z tamtego okresu, niektóre z nich można uznać za niedojrzałe, idealistyczne, niekiedy naiwne. Ale pokazują one, jak silnie ugruntowane były już wówczas proreformatorskie przekonania, a zarazem jaką rolę w procesie reform odgrywały ówczesne uwarunkowania zewnętrzne i ograniczenia polityczne. 
Będąc zwolennikiem radykalnych i kompleksowych reform prorynkowych, cieszę się, że Polska od początku poszła tą właśnie drogą. Niezależnie od błędów i zaniechań, które popełniono w procesie transformacji, przełomowe reformy dokonane w tamtym czasie stały się fundamentem szybkiego rozwoju naszego kraju w następnych latach. 
 
Dariusz Rosati
Wstęp 
 
Próby reformowania systemu nakazowo-rozdzielczego 
 
1. Aktualne problemy przebudowy systemu gospodarczego
„Gospodarka Planowa”, nr 10, 1986 r., współautor: Wojciech Hübner
 
2. Oczekiwania i rzeczywistość 
„Życie Gospodarcze”, nr 36, 7.09.1986 r., współautorzy: Andrzej Parkoła, Ryszard Rapacki
 
3. Uwolnić reformę 
„Życie Warszawy”, 2–3.07.1988 r.
 
4. Zaniedbany odcinek 
„Gazeta Bankowa”, nr 12, 12–18.12.1988 r.
 
Zarys całościowej reformy systemu gospodarczego
 
5. Inflacja a sprawa polska 
„Kultura”, nr 6, 8.02.1989 r.
 
6. Udziałowiec czy komornik? 
„Życie Gospodarcze”, nr 6, 5.02.1989 r.
 
7. W Pewexie za złotówki 
„Polityka — Eksport — Import”, nr 13, czerwiec 1989 r.
 
8. O polityce gospodarczej na lata 1989–1990 
„Nowe Drogi”, nr 5, 1989 r.
 
9. Nie mamy wyboru
„Rynki Zagraniczne”, nr 62, 25.05.1989 r.
 
10. Zlikwidować patologię 
„Życie Gospodarcze”, nr 23, 4.06.1989 r.
 
11. Ekstremista 
 „Przegląd Tygodniowy”, nr 24, 12–18.06.1989 r.
 
12. Paragraf 22. Głos w dyskusji nad programem gospodarczym (1) 
„Kultura”, nr 46, 15.11.1989 r.
 
13. Bez podręcznika. Głos w dyskusji nad programem gospodarczym (2) 
„Kultura”, nr 47, 22.11.1989 r.
 
14. Zagrożenia prawdziwe i wątpliwe. Głos w dyskusji nad programem gospodarczym (3)
„Kultura”, nr 48, 29.11.1989 r.
 
15. Ulotka wyborcza Dariusza Rosatiego, kandydata w wyborach do Senatu RP 
Warszawa czerwiec 1989 r.
 
Ocena pierwszego etapu wdrażania programu transformacji 
 
16. Czy się uda? 
Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, marzec 1990 r.
 
17. Pytania bez odpowiedzi. Na marginesie nowego listu intencyjnego rządu do MFW 
„Życie Gospodarcze”, nr 37, 16.09.1990 r.
 
18. Pułapki prywatyzacji 
„Zarządzanie”, nr 10–11, 1990 r.
 
19. Więcej strat niż korzyści 
„Życie Gospodarcze”, nr 5, 3.02.1991 r.
 
20. O pewnych mitach w ekonomii 
„Życie Warszawy”, 26.06.1992 r.
 
21. Czy koniec recesji? 
„Życie Gospodarcze”, nr 3 i nr 5, 1993 r.
 
22./ Przyspieszona, skokowa czy żadna? 
„Rzeczpospolita”, 5.07.1993 r.
 
22. Od utopii do iluzji
„Polityka”, nr 37, 11.09.1993 r.
Dariusz K. Rosati
Dariusz K. Rosati

Professor of economic sciences, expert in issues of economic policy, foreign trade and international finance; long-standing academic employee of the Warsaw School of Economics. In the years 1978-9 worked in Citybank in New York; in the period of 1986-7 as visiting professor in the Princeton University. In late 1980s headed the Institute of Business Cycles and Prices in Foreign Trade, working at the same time as member of the Commission for Economic Reform. Repeatedly acted as expert of numerous international organizations, such as UNIDO, World Bank. In the years 1991-5 headed the section of Central and Eastern European Countries in the United Nation’s European Economic Commission in Geneva. From December 1995 to October 1997 the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Poland. Author of over 200 scientific works published in Poland and abroad, i.a. Polska droga do rynku (Polish road to market, PWE, 1998) and Europejski model socjalny (European social model, PWE, 2009).

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €