Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Współczesne koncepcje podatku dochodowego. Niedyskryminowanie oszczędności i inwestycji w opodatkowaniu

Anna Leszczyłowska
ISBN: 978-83-208-2142-0
eISBN: 978-83-208-2157-4
Liczba stron: 152
Rok wydania: 2014
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
54.90
42.90
liczba egzemplarzy:

Przedmiotem rozważań w niniejszej książce są współczesne koncepcje opodatkowania dochodu. Autorka dokonuje ich klasyfikacji i szczegółowej charakterystyki, uwzględniając zarówno zróżnicowane propozycje teoretyczne, jak i wdrożenie tych koncepcji w praktyce w różnych państwach na świecie.

 

Współczesne koncepcje podatku dochodowego zostały poddane badaniu z dwóch punktów widzenia: koncentrując się na dochodach osób fizycznych jako całości oraz na dochodach uzyskiwanych z działalności gospodarczej, niezależnie od formy prawnej, w jakiej jest ona prowadzona.

 

Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych, studentów oraz osób profesjonalnie zajmujących się zagadnieniami podatkowymi.

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Dochód osiągany a dochód wydatkowany jako przedmiot opodatkowania
1.1. Tradycyjne koncepcje podatku od dochodu osiąganego
1.1.1. Syntetyczne ujęcie dochodu w teorii Schanza–Heiga–Simonsa
1.1.2. Teoria źródeł Fuistinga
1.1.3. Analityczne ujęcie dochodu — klasyczny dualny podatek dochodowy
1.2. Koncepcje podatku od dochodu wydatkowanego
1.2.1. Uzasadnienie opodatkowania dochodu wydatkowanego
1.2.2. Bezpośrednie opodatkowanie dochodu wydatkowanego — podatek od wydatków
1.2.3. Pośrednie opodatkowanie dochodu wydatkowanego
1.3. Podatek dochodowy zorientowany na konsumpcję — kwestie definicyjne
1.4. Podsumowanie

 

2. Podstawa opodatkowania w koncepcjach podatku dochodowego zorientowanego na konsumpcję
2.1. Klasyczne koncepcje pośredniego opodatkowania dochodu wydatkowanego — podatki od wydatków Fishera, Bradforda, Kaldora, Lodina i Mitschkego
2.1.1. Ogólne zasady ustalania podstawy opodatkowania
2.1.2. Kwestie szczegółowe w ustalaniu podstawy opodatkowania
2.2. Koncepcje pośredniego opodatkowania dochodu wydatkowanego z odrębnym podatkiem od przedsiębiorstw
2.2.1. Podatki od dochodu oczyszczonego z oszczędności Meade’a, Aarona i Galpera, Kaya i Kinga
2.2.2. Podatki od dochodu oczyszczonego z odsetek Halla i Rabushki, Bradforda, McLure’a i Zodrowa, Institute for Fiscal Studies, Heidelberger Steuerkreis
2.3. Wdrożenia koncepcji zorientowanego na konsumpcję podatku dochodowego
i jej elementów na świecie
2.3.1. Wdrożenia podatku od wydatków — Indie i Sri Lanka
2.3.2. Wdrożenie podatku dochodowego zorientowanego na konsumpcję w Chorwacji
2.3.3. Wdrożenia elementów podatku dochodowego zorientowanego na konsumpcję w skandynawskim dualnym podatku dochodowym
2.4. Podsumowanie

 

3. Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw w koncepcjach podatku dochodowego zorientowanego na konsumpcję
3.1. Specyfika dochodu z działalności gospodarczej
3.2. Problem odrębnego podatku od dochodów przedsiębiorstw
3.2.1. Opodatkowanie dochodu z działalności gospodarczej w klasycznych koncepcjach pośredniego opodatkowania dochodu wydatkowanego
3.2.2. Odrębny podatek od dochodów z działalności gospodarczej w koncepcjach pośredniego opodatkowania dochodu wydatkowanego
3.3. Uzasadnienie zorientowanego na konsumpcję podejścia do opodatkowania dochodów przedsiębiorstw
3.3.1. Postulat neutralności podatku dochodowego
3.3.2. Model Boadwaya i Bruce’a
3.4. Koncepcja podatku od przepływów pieniężnych Meade’a
3.4.1. Wariant R podatku od przepływów pieniężnych
3.4.2. Wariant RF podatku od przepływów pieniężnych
3.4.3. Wariant S podatku od przepływów pieniężnych
3.5. Koncepcja podatku od dochodu pomniejszonego o koszt kapitału własnego Institute for Fiscal Studies i Wengera
3.5.1. Normalny zwrot z kapitału i dochód rezydualny a podstawa opodatkowania
3.5.2. Klasyczny wariant podatku od dochodu pomniejszonego o koszt kapitału własnego i warianty zmodyfikowane
3.6. Zmodyfikowane koncepcje Sinna i Zee
3.7. Alternatywa: podatek od szeroko ujętych dochodów przedsiębiorstw Department of Treasury
3.8. Podsumowanie

 

4. Wdrożenia koncepcji zorientowanego na konsumpcję podatku od dochodów przedsiębiorstw i jej elementów na świecie
4.1. Wdrożenia podatku od przepływów pieniężnych — Estonia, Norwegia, Włochy i Wielka Brytania
4.2. Wdrożenia klasycznego wariantu podatku od dochodu pomniejszonego o koszt kapitału własnego — Chorwacja i Belgia
4.3. Wdrożenia wariantów zmodyfikowanych podatku od dochodu pomniejszonego o koszt kapitału własnego — Brazylia, Włochy, Austria
4.4. Wdrożenia elementów podatku od dochodu pomniejszonego o koszt kapitału własnego w skandynawskim dualnym podatku dochodowym
4.5. Podsumowanie

 

5. Aspekty fiskalne wdrożenia zorientowanego na konsumpcję podatku od dochodów przedsiębiorstw
5.1. Problem zawężenia podstawy opodatkowania i wpływów podatkowych w krótkim i długim okresie
5.2. Podatek od przepływów pieniężnych w badaniach symulacyjnych
5.3. Podatek od dochodu pomniejszonego o koszt kapitału własnego w badaniach symulacyjnych
5.4. Podatek od dochodu pomniejszonego o koszt kapitału własnego w doświadczeniach praktycznych
5.5. Podsumowanie

 

Zakończenie

 

Bibliografia

Anna Leszczyłowska
Anna Leszczyłowska

Jest adiunktem w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała w trybie cotutelle w wyniku współpracy międzynarodowej z Universität Potsdam (Niemcy). Jej zainteresowania badawcze dotyczą systemów podatkowych i opodatkowania przedsiębiorstw. Jest stypendystką Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD).

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł