Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Współczesne koncepcje podatku dochodowego. Niedyskryminowanie oszczędności i inwestycji w opodatkowaniu

Anna Leszczyłowska
ISBN: 978-83-208-2142-0
eISBN: 978-83-208-2157-4
Pages: 152
Publication date: 2014
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
13.00
11.00
number copies:

The book’s main focus is on contemporary concepts of income taxation. The Author classifies them and describes them in much detail, taking into account diversified theoretical proposals as well as the implementation of these concepts in practice in various countries around the world.

 

Contemporary concepts of income tax have been examined here from two different points of view: one focusing upon incomes of individuals, seen in their entirety, and another one considering incomes generated on business activity, no matter in which legal form it is carried out.

 

The book is addressed to scholar staff, students and persons professionally dealing with tax-related issues.

 

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Dochód osiągany a dochód wydatkowany jako przedmiot opodatkowania
1.1. Tradycyjne koncepcje podatku od dochodu osiąganego
1.1.1. Syntetyczne ujęcie dochodu w teorii Schanza–Heiga–Simonsa
1.1.2. Teoria źródeł Fuistinga
1.1.3. Analityczne ujęcie dochodu — klasyczny dualny podatek dochodowy
1.2. Koncepcje podatku od dochodu wydatkowanego
1.2.1. Uzasadnienie opodatkowania dochodu wydatkowanego
1.2.2. Bezpośrednie opodatkowanie dochodu wydatkowanego — podatek od wydatków
1.2.3. Pośrednie opodatkowanie dochodu wydatkowanego
1.3. Podatek dochodowy zorientowany na konsumpcję — kwestie definicyjne
1.4. Podsumowanie

 

2. Podstawa opodatkowania w koncepcjach podatku dochodowego zorientowanego na konsumpcję
2.1. Klasyczne koncepcje pośredniego opodatkowania dochodu wydatkowanego — podatki od wydatków Fishera, Bradforda, Kaldora, Lodina i Mitschkego
2.1.1. Ogólne zasady ustalania podstawy opodatkowania
2.1.2. Kwestie szczegółowe w ustalaniu podstawy opodatkowania
2.2. Koncepcje pośredniego opodatkowania dochodu wydatkowanego z odrębnym podatkiem od przedsiębiorstw
2.2.1. Podatki od dochodu oczyszczonego z oszczędności Meade’a, Aarona i Galpera, Kaya i Kinga
2.2.2. Podatki od dochodu oczyszczonego z odsetek Halla i Rabushki, Bradforda, McLure’a i Zodrowa, Institute for Fiscal Studies, Heidelberger Steuerkreis
2.3. Wdrożenia koncepcji zorientowanego na konsumpcję podatku dochodowego
i jej elementów na świecie
2.3.1. Wdrożenia podatku od wydatków — Indie i Sri Lanka
2.3.2. Wdrożenie podatku dochodowego zorientowanego na konsumpcję w Chorwacji
2.3.3. Wdrożenia elementów podatku dochodowego zorientowanego na konsumpcję w skandynawskim dualnym podatku dochodowym
2.4. Podsumowanie

 

3. Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw w koncepcjach podatku dochodowego zorientowanego na konsumpcję
3.1. Specyfika dochodu z działalności gospodarczej
3.2. Problem odrębnego podatku od dochodów przedsiębiorstw
3.2.1. Opodatkowanie dochodu z działalności gospodarczej w klasycznych koncepcjach pośredniego opodatkowania dochodu wydatkowanego
3.2.2. Odrębny podatek od dochodów z działalności gospodarczej w koncepcjach pośredniego opodatkowania dochodu wydatkowanego
3.3. Uzasadnienie zorientowanego na konsumpcję podejścia do opodatkowania dochodów przedsiębiorstw
3.3.1. Postulat neutralności podatku dochodowego
3.3.2. Model Boadwaya i Bruce’a
3.4. Koncepcja podatku od przepływów pieniężnych Meade’a
3.4.1. Wariant R podatku od przepływów pieniężnych
3.4.2. Wariant RF podatku od przepływów pieniężnych
3.4.3. Wariant S podatku od przepływów pieniężnych
3.5. Koncepcja podatku od dochodu pomniejszonego o koszt kapitału własnego Institute for Fiscal Studies i Wengera
3.5.1. Normalny zwrot z kapitału i dochód rezydualny a podstawa opodatkowania
3.5.2. Klasyczny wariant podatku od dochodu pomniejszonego o koszt kapitału własnego i warianty zmodyfikowane
3.6. Zmodyfikowane koncepcje Sinna i Zee
3.7. Alternatywa: podatek od szeroko ujętych dochodów przedsiębiorstw Department of Treasury
3.8. Podsumowanie

 

4. Wdrożenia koncepcji zorientowanego na konsumpcję podatku od dochodów przedsiębiorstw i jej elementów na świecie
4.1. Wdrożenia podatku od przepływów pieniężnych — Estonia, Norwegia, Włochy i Wielka Brytania
4.2. Wdrożenia klasycznego wariantu podatku od dochodu pomniejszonego o koszt kapitału własnego — Chorwacja i Belgia
4.3. Wdrożenia wariantów zmodyfikowanych podatku od dochodu pomniejszonego o koszt kapitału własnego — Brazylia, Włochy, Austria
4.4. Wdrożenia elementów podatku od dochodu pomniejszonego o koszt kapitału własnego w skandynawskim dualnym podatku dochodowym
4.5. Podsumowanie

 

5. Aspekty fiskalne wdrożenia zorientowanego na konsumpcję podatku od dochodów przedsiębiorstw
5.1. Problem zawężenia podstawy opodatkowania i wpływów podatkowych w krótkim i długim okresie
5.2. Podatek od przepływów pieniężnych w badaniach symulacyjnych
5.3. Podatek od dochodu pomniejszonego o koszt kapitału własnego w badaniach symulacyjnych
5.4. Podatek od dochodu pomniejszonego o koszt kapitału własnego w doświadczeniach praktycznych
5.5. Podsumowanie

 

Zakończenie

 

Bibliografia

Anna Leszczyłowska
Anna Leszczyłowska

Associate professor in the Chair of Corporate Finance in the Poznan University of Economics and Business. Received her doctoral degree in economic sciences under cotutelle program in effect of international cooperation with the Universität Potsdam (Germany). Her research interests concern taxation systems and corporate taxes. Fellow of DAAD German Academic Exchange Center.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €