Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Analiza sprawozdań finansowych

Edward Nowak
ISBN: 978-83-208-2256-4
Liczba stron: 314
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: IV
Oprawa: miękka
Format: B5
64.90 zł
55.17
Najniższa cena z 30 dni: 55.17
liczba egzemplarzy:

Sprawozdania finansowe są najważniejszym źródłem informacji o rezultatach działalności jednostki gospodarczej. Autor przedstawił ogólne zagadnienia analizy sprawozdań finansowych (w tym: system sprawozdawczości finansowej, założenia analizy sprawozdań finansowych, metody analizy ekonomicznej wykorzystywane w analizie sprawozdań finansowych), zestawienia składające się na sprawozdanie finansowe (w tym: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie finansowe) oraz zastosowanie wskaźników finansowych do opisu sytuacji finansowej jednostki gospodarczej (w tym: wskaźniki rentowności, wskaźniki płynności finansowej, wskaźniki rotacji). W książce uwzględniono zmiany w sprawozdawczości finansowej wprowadzone nowelizacjami ustawy o rachunkowości z 2014 r. i 2015 r., a obowiązujące od 2016 r.

 

Książka jest przeznaczona dla studentów ekonomii, zarządzania, finansów i rachunkowości, słuchaczy studiów podyplomowych oraz uczestników kursów i szkoleń z wymienionych dziedzin. Może też być przydatna dla praktyków: analityków finansowych, menedżerów, przedsiębiorców.

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Ogólna charakterystyka sprawozdań finansowych
1.1. Istota sprawozdań finansowych
1.2. Znaczenie sprawozdań finansowych
1.3. Elementy sprawozdania finansowego
1.4. Cele i zakres badania sprawozdań finansowych

 

2. Regulacje dotyczące sprawozdawczości finansowej
2.1. Rodzaje uregulowań sprawozdawczości finansowej
2.2. Sprawozdawczość finansowa a zasady prawidłowej rachunkowości
2.3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
2.4. Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące sprawozdawczości finansowej
2.5. Polskie regulacje rachunkowości
2.6. Cechy jakościowe sprawozdań finansowych

 

3. Podstawy analizy sprawozdań finansowych
3.1. Zakres analizy finansowej
3.2. Istota i cele analizy sprawozdań finansowych
3.3. Czytanie sprawozdań finansowych
3.4. Porównywalność danych zawartych w sprawozdaniach finansowych
3.5. Użytkownicy informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych

 

4. Przegląd metod analizy finansowej
4.1. Klasyfikacja metod analizy finansowej
4.2. Analiza struktury sprawozdań finansowych
4.3. Mierniki dynamiki
4.4. Analiza wskaźnikowa
4.5. Metody badan´ przyczynowych
4.6. Analiza regresji i korelacji
4.7. Wielowymiarowa analiza porównawcza

 

5. Bilans i jego analiza
5.1. Istota bilansu
5.2. Charakterystyka aktywów bilansu
5.3. Charakterystyka pasywów bilansu
5.4. Wycena składników aktywów i pasywów
5.5. Analiza struktury i dynamiki bilansu
5.6. Analiza powiązań aktywów i pasywów

 

6. Rachunek zysków i strat
6.1. Istota i sposoby zestawiania rachunku zysków i strat
6.2. Układ rachunku zysków i strat
6.3. Przychody i zyski
6.4. Koszty i straty oraz obciążenia wyniku finansowego
6.5. Analiza dynamiki i struktury rachunku zysków i strat

 

7. Rachunek przepływów pieniężnych
7.1. Wartość informacyjna rachunku przepływów pieniężnych
7.2. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
7.3. Analiza struktury przepływów pieniężnych
7.4. Wskaźnikowa analiza przepływów pieniężnych

 

8. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
8.1. Istota i cele zestawienia
8.2. Struktura zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
8.3. Przyczyny zmian w kapitale (funduszu) własnym
8.4. Analiza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

 

9. Pojemność informacyjna innych sprawozdań
9.1. Informacja dodatkowa
9.2. Sprawozdanie z działalności jednostki
9.3. Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej
9.4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

 

10. Sprawozdawczość finansowa jednostek gospodarczych mikro i małych
10.1. Zasada proporcjonalności w sprawozdawczości finansowej
10.2. Klasyfikacja jednostek gospodarczych ze względu na wielkość
10.3. Sprawozdawczość finansowa jednostek mikro
10.4. Sprawozdawczość finansowa małych jednostek

 

11. Wskaźnikowa analiza rentowności
11.1. Pojęcie rentowności
11.2. Wskaźniki rentowności aktywów
11.3. Wskaźniki rentowności sprzedaży
11.4. Wskaźniki rentowności kapitałów
11.5. Wskaźniki rynku kapitałowego
11.6. Układy piramidalne wskaźników rentowności

 

12. Analiza płynności finansowej
12.1. Pojęcie i znaczenie płynności finansowej
12.2. Wskaźniki płynności finansowej
12.3. Analiza kapitału obrotowego
12.4. Analiza upłynnienia aktywów

 

13. Analiza sprawności działania
13.1. Sprawność działania i rotacja zasobów
13.2. Wskaźniki rotacji aktywów
13.3. Wskaźniki rotacji kapitałów
13.4. Cykl środków pieniężnych

 

14. Analiza wspomagania finansowego
14.1. Wybór źródeł finansowania
14.2. Analiza poziomu zadłużenia
14.3. Analiza wypłacalności
14.4. Dźwignia finansowa

 

15. Ocena zdolności jednostki do kontynuowania działalności
15.1. Znaczenie zdolności do kontynuowania działalności
15.2. Symptomy zagrożenia kontynuowania działalności
15.3. Przewidywanie sytuacji finansowej
15.4. Analiza dyskryminacyjna w badaniach zdolności do kontynuowania działalności

 

Literatura

 

Indeks

Edward Nowak
Edward Nowak

Profesor doktor habilitowany, dyrektor Instytutu Rachunkowości oraz kierownik Katedry Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jego zainteresowania naukowe dotyczą systemów zarządzania kosztami, instrumentów rachunkowości zarządczej oraz zastosowania metod ilościowych w rachunkowości. Prowadzi wykłady oraz seminaria z teorii rachunkowości, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i controllingu. Jest autorem wielu książek oraz artykułów naukowych.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł