Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Audyt sprawozdań finansowych. Teoria i praktyka

Redakcja naukowa Wiktor Gabrusewicz
ISBN: 978-83-208-2161-1
Liczba stron: 358
Rok wydania: 2014
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
64.90
Zapytaj

Podstawowym warunkiem sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem jest dostęp do szerokiego zakresu informacji. Jednym z istotnych źródeł informacji o sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa oraz o wynikach działalności przedsiębiorstwa jest rachunkowość. Najważniejszym zbiorem tych informacji jest roczne sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa. Aby informacje liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym były wiarygodne, powinny być zweryfikowane przez biegłego rewidenta za pomocą audytu.

 

Audyt sprawozdań finansowych jest czynnością złożoną, dlatego też, aby ułatwić jego analizę i poznanie, treść niniejszej książki została podzielona na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej autorzy przedstawili istotę i rolę audytu sprawozdań finansowych, podstawy prawne audytu oraz jego aspekty metodyczne, ze szczególnym podkreśleniem roli analizy finansowej w audycie biegłego rewidenta. W części empirycznej autorzy omówili najważniejsze praktyczne problemy audytu sprawozdań finansowych, takie jak: proces przygotowania i realizacji audytu, sposoby prowadzenia audytu w środowisku informatycznym i w grupach kapitałowych, opracowanie opinii i raportu z przeprowadzonego audytu oraz sporządzanie dokumentacji rewizyjnej.

 

Książka może być pożyteczną lekturą dla biegłych rewidentów, kandydatów na biegłych rewidentów, pracowników służb finansowo-księgowych przedsiębiorstw oraz studentów kierunku finanse i rachunkowość uczelni ekonomicznych.

Spis treści

 

Wprowadzenie

(Wiktor Gabrusewicz)

 

Część I
Teoretyczne aspekty audytu sprawozdań finansowych

 

Rozdział 1
Istota i rola audytu sprawozdań finansowych

(Wiktor Gabrusewicz)
1.1. Istota audytu sprawozdań finansowych
1.2. Cele i funkcje audytu
1.3. Znaczenie audytu
1.4. Rozwój audytu na świecie
1.5. Historia audytu w Polsce

 

Rozdział 2
Prawne i instytucjonalne aspekty audytu sprawozdań finansowych

(Manuela Skoczek-Spychała)
2.1. Podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu
2.2. Charakterystyka zawodu biegłego rewidenta
2.3. Zasady wykonywania zawodu biegłego rewidenta
2.4. Organizacja samorządu zawodu biegłych rewidentów w Polsce
2.5. Rola etyki zawodowej i odpowiedzialność zawodu biegłego rewidenta

 

Rozdział 3
Metodyczne aspekty audytu sprawozdań finansowych

(Manuela Skoczek-Spychała)
3.1. Istota i klasyfikacja metod audytu sprawozdań finansowych
3.2. Wykorzystanie metod statystycznych w audycie sprawozdań finansowych
3.3. Istotność i sposoby jej pomiaru
3.4. Rodzaje i charakterystyka ryzyka badania

 

Rozdział 4
Analiza finansowa w audycie sprawozdań finansowych

(Wiktor Gabrusewicz)
4.1. Konieczność analizy sprawozdania finansowego
4.2. Zakres analizy sprawozdania finansowego
4.3. Analiza bilansu
4.3.1. Ogólne zasady i metody analizy bilansu
4.3.2. Analiza aktywów bilansu
4.3.3. Analiza pasywów bilansu
4.4. Analiza rachunku zysków i strat
4.5. Analiza rachunku przepływów pieniężnych
4.6. Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego
4.7. Analiza zdolności przedsiębiorstwa do kontynuacji działalności

 

Część II
Praktyczne problemy audytu sprawozdań finansowych

 

Rozdział 5
Etapy audytu sprawozdań finansowych

(Przemysław Gabrusewicz)
5.1. Celowość wyodrębnienia etapów audytu
5.2 Etap wstępny i jego znaczenie
5.3. Cele i zakres prac badawczych etapu podstawowego
5.4. Udział biegłego rewidenta w inwentaryzacji
5.5.1. Badanie aktywów trwałych
5.5.2. Badanie aktywów obrotowych
5.5.3. Badanie kapitału (funduszu) własnego
5.5.4. Badanie zobowiązań i rezerw na zobowiązania
5.5. Obszary badania składników bilansu
5.6. Rachunek zysków i strat oraz zakres jego badania
5.7. Badanie rachunku przepływów pieniężnych
5.8. Badanie zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
5.9. Badanie informacji dodatkowej
5.10. Badanie zdarzeń następujących po dniu bilansowym
5.11. Etap końcowy

 

Rozdział 6
Audyt sprawozdań finansowych w środowisku informatycznym

(Elżbieta Izabela Szczepankiewicz)
6.1. Istota i charakter środowiska informatycznego rachunkowości
6.2. Podstawy prawne oraz standardy użytkowania i rewizji systemów informatycznych
rachunkowości
6.3. Metody audytu sprawozdań finansowych w środowisku informatycznym
6.4. Stosowanie technik komputerowego wspomagania audytu

 

Rozdział 7
Audyt skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych

(Agnieszka Piechocka-Kałużna)
7.1. Istota konsolidacji
7.2. Specyfika sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
7.2.1. Uwagi wstępne
7.2.2. Metoda konsolidacji pełnej
7.2.3. Metoda konsolidacji proporcjonalnej
7.2.4. Wycena metodą praw własności
7.2.5. Wybrane problemy związane ze sporządzaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego
7.3. Cele audytu sprawozdań skonsolidowanych
7.4. Metodologia audytu sprawozdań skonsolidowanych
7.5. Rezultaty audytu sprawozdań skonsolidowanych

 

Rozdział 8
Opinia i raport z przeprowadzonego audytu

(Wiktor Gabrusewicz)
8.1. Istota i znaczenie opinii biegłego rewidenta
8.2. Forma i treść opinii biegłego rewidenta
8.3. Rodzaje opinii biegłego rewidenta
8.4. Raport i jego struktura

 

Rozdział 9
Dokumentacja rewizyjna

(Agnieszka Piechocka-Kałużna)
9.1. Znaczenie dokumentacji z przeprowadzonego audytu
9.2. Dokumentacja rewizyjna w ujęciu MSRF
9.3. Polskie regulacje prawne w zakresie dokumentacji prac audytorskich
9.4. Dokumentacja robocza firm audytorskich
9.4.1. Podział dokumentacji
9.4.2. Dokumentacja stała
9.4.3. Dokumentacja bieżąca

 

 

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy