Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Credit rating na międzynarodowym rynku finansowym

Danuta Dziawgo
ISBN: 978-83-208-1868-0
Liczba stron: 256
Rok wydania: 2010
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
67.90
Zapytaj

Credit rating jest systemem szacowania ryzyka inwestycyjnego na rynku finansowym, co często decyduje o bezpieczeństwie operacji finansowych. Autorka przedstawiła w prezentowanej książce:

  • współczesny rynek finansowy,
  • ryzyko w działalności gospodarczej, 
  • charakterystykę credit ratingu, 
  • agencje credit ratingu, 
  • credit rating w Polsce, 
  • niedoskonałości credit ratingu.


Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych, menedżerów banków i firm, emitentów papierów wartościowych, podmiotów zarządzających aktywami finansowymi i osób zainteresowanych inwestowaniem na rynkach finansowych.

Spis treści


Wstęp

Rozdział 1. Ewolucja współczesnego rynku finansowego
1.1. Procesy zachodzące na globalnym rynku finansowym - dynamiczna ewolucja
1.2. Struktura rynku finansowego
1.2.1. Zmiany na rynku finansowym
1.2.2. Instytucje rynku finansowego
1.2.3. Instrumenty rynku finansowego

Rozdział 2. Ryzyko w procesie gospodarowania
2.1. Definicja ryzyka
2.2. Klasyfikacja ryzyka
2.3. Ryzyko w gospodarce
2.4. Zarządzanie ryzykiem
2.4.1. Zarządzanie ryzykiem przez ubezpieczenia
2.4.2. Zarządzanie ryzykiem przez hedging
2.4.3. Zarządzanie ryzykiem w banku
2.5. Ryzyko inwestowania w papiery wartościowe

Rozdział 3. Charakterystyka credit ratingu
3.1. Istota i definicja credit ratingu
3.2. Klasyfikacja credit ratingu
3.3. System ocen credit ratingu
3.4. Credit rating w procesie pozyskiwania kapitału
3.4.1. Adekwatność credit ratingu
3.4.2. Credit rating a rentowność
3.4.3. Skutki zmiany oceny credit ratingu
3.5. Wykorzystanie credit ratingu w funkcjonowaniu nowoczesnego przedsiębiorstwa
3.5.1. Bierne i czynne wykorzystywanie credit ratingu przez firmy
3.5.2. Bezpośredni i pośredni wpływ credit ratingu na wycenę i wartość firmy
3.6. Ekorating jako przykład specyficznej implementacji credit ratingu
3.7. Przykłady ocen credit ratingu
3.8. Credit rating w przepisach prawnych
3.8.1. Regulacje amerykańskie
3.8.2. Unia Europejska
3.8.3. Nowa Umowa Adekwatności Kapitałowej - Bazylea II

Rozdział 4. Agencje credit ratingu
4.1. Geneza i definicja agencji dokonujących credit ratingu
4.2. Agencje credit ratingu w architekturze rynku finansowego
4.3. Charakterystyka wybranych agencji credit ratingu
4.3.1. Moody's Investors Service
4.3.2. Standard & Poor's Rating Services
4.3.3. Fitch Ratings
4.4. Proces ratingowy jako podstawowa aktywność w działalności agencji

Rozdział 5. Credit rating w Polsce
5.1. Geneza credit ratingu w Polsce
5.2. Działalność agencji nadających credit rating w Polsce
5.3. Wykorzystanie credit ratingu w Polsce
5.3.1. Wykorzystanie credit ratingu w nadzorze bankowym w Polsce
5.4. Polska na tle państw byłego "bloku wschodniego"
5.5. Uzasadnienie ocen przyznanych Polsce

Rozdział 6. Niedoskonałości credit ratingu
6.1. Wybrane aspekty kontrowersyjne
6.2. Przykłady błędnych ocen wystawionych przez agencje credit ratingu
6.3. Kryzys finansowy lat 2007-2009 a credit rating
6.3.1. Działania legislacyjne podjęte w Stanach Zjednoczonych
6.3.2. Działania legislacyjne podjęte w Unii Europejskiej
6.4. Zalety i wady credit ratingu

Podsumowanie

Bibliografia

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł