Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Credit rating na międzynarodowym rynku finansowym

Danuta Dziawgo
ISBN: 978-83-208-1868-0
Pages: 256
Publication date: 2010
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
16.00
Ask about product

Credit rating is an investment risk appraisal system on financial markets – a factor that is often decisive for the security of financial operations. In her book the Author presented as follows:

·         imperfections of credit rating.


The book is addressed to students of faculties of economics, managers in banks and companies, issuers of securities, managing bodies of financial assets and anybody interested in investing in financial markets.

Spis treści


Wstęp

Rozdział 1. Ewolucja współczesnego rynku finansowego
1.1. Procesy zachodzące na globalnym rynku finansowym - dynamiczna ewolucja
1.2. Struktura rynku finansowego
1.2.1. Zmiany na rynku finansowym
1.2.2. Instytucje rynku finansowego
1.2.3. Instrumenty rynku finansowego

Rozdział 2. Ryzyko w procesie gospodarowania
2.1. Definicja ryzyka
2.2. Klasyfikacja ryzyka
2.3. Ryzyko w gospodarce
2.4. Zarządzanie ryzykiem
2.4.1. Zarządzanie ryzykiem przez ubezpieczenia
2.4.2. Zarządzanie ryzykiem przez hedging
2.4.3. Zarządzanie ryzykiem w banku
2.5. Ryzyko inwestowania w papiery wartościowe

Rozdział 3. Charakterystyka credit ratingu
3.1. Istota i definicja credit ratingu
3.2. Klasyfikacja credit ratingu
3.3. System ocen credit ratingu
3.4. Credit rating w procesie pozyskiwania kapitału
3.4.1. Adekwatność credit ratingu
3.4.2. Credit rating a rentowność
3.4.3. Skutki zmiany oceny credit ratingu
3.5. Wykorzystanie credit ratingu w funkcjonowaniu nowoczesnego przedsiębiorstwa
3.5.1. Bierne i czynne wykorzystywanie credit ratingu przez firmy
3.5.2. Bezpośredni i pośredni wpływ credit ratingu na wycenę i wartość firmy
3.6. Ekorating jako przykład specyficznej implementacji credit ratingu
3.7. Przykłady ocen credit ratingu
3.8. Credit rating w przepisach prawnych
3.8.1. Regulacje amerykańskie
3.8.2. Unia Europejska
3.8.3. Nowa Umowa Adekwatności Kapitałowej - Bazylea II

Rozdział 4. Agencje credit ratingu
4.1. Geneza i definicja agencji dokonujących credit ratingu
4.2. Agencje credit ratingu w architekturze rynku finansowego
4.3. Charakterystyka wybranych agencji credit ratingu
4.3.1. Moody's Investors Service
4.3.2. Standard & Poor's Rating Services
4.3.3. Fitch Ratings
4.4. Proces ratingowy jako podstawowa aktywność w działalności agencji

Rozdział 5. Credit rating w Polsce
5.1. Geneza credit ratingu w Polsce
5.2. Działalność agencji nadających credit rating w Polsce
5.3. Wykorzystanie credit ratingu w Polsce
5.3.1. Wykorzystanie credit ratingu w nadzorze bankowym w Polsce
5.4. Polska na tle państw byłego "bloku wschodniego"
5.5. Uzasadnienie ocen przyznanych Polsce

Rozdział 6. Niedoskonałości credit ratingu
6.1. Wybrane aspekty kontrowersyjne
6.2. Przykłady błędnych ocen wystawionych przez agencje credit ratingu
6.3. Kryzys finansowy lat 2007-2009 a credit rating
6.3.1. Działania legislacyjne podjęte w Stanach Zjednoczonych
6.3.2. Działania legislacyjne podjęte w Unii Europejskiej
6.4. Zalety i wady credit ratingu

Podsumowanie

Bibliografia

Danuta Dziawgo
Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €