Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Finanse powiatów ziemskich w polskim systemie budżetowym

Piotr Sołtyk
ISBN: 978-83-208-2455-1
Liczba stron: 278
Rok wydania: 2022
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
69.90 zł
59.42
Najniższa cena z 30 dni: 59.42
liczba egzemplarzy:

Książka stanowi pionierską publikację z tematyki finansów ziemskich w Polsce. W monografii w sposób usystematyzowany, kompletny i zarazem dostępny zaprezentowane zostały kwestie dotyczące historii powiatów ziemskich, ewolucji tego szczebla samorządu terytorialnego w Polsce, tematyki ich ustroju, a także problematyki organizacji powiatów i wnikliwej oceny ekonomicznej dochodów i ponoszonych wydatków. Autor podjął również próbę stworzenia modeli statystycznych, które mogą zostać wykorzystane w szczególności przez decydentów samorządowych w bieżącym zarządzaniu finansami powiatów i innych szczebli JST. Książka jest przeznaczona zwłaszcza dla przedstawicieli władz stanowiących i wykonawczych samorządu terytorialnego. Będzie także cennym źródłem wiedzy dla środowiska akademickiego, tj. pracowników naukowych i studentów ekonomii, finansów, prawa i administracji.

Wstęp

 

Rozdział 1

Podstawy działania samorządu powiatowego w Polsce

1.1. Powiat w przestrzeni administracji publicznej i procesy kształtowania się powiatów ziemskich

1.2. Ustrój i zadania współczesnego samorządu powiatowego

1.3. Podmioty powiatowych struktur organizacyjnych uczestniczące w realizacji dóbr i usług publicznych

1.4. Problematyka sprawowania nadzoru nad działalnością powiatów w świetle aktualnych rozwiązań legislacyjnych

1.5. Instytucjonalne podmioty uczestniczące w ewaluacji działalności oraz kontroli finansów powiatów ziemskich

 

Rozdział 2

System prawno-finansowy powiatów w Polsce

2.1. Finanse samorządu powiatowego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

2.2. Funkcje współczesnych zasad budżetowych w gospodarce finansowej powiatów ziemskich

2.3. Reguły optymalnego zarządzania finansowymi środkami publicznymi samorządu powiatowego

2.4. Budżet samorządu powiatowego jako fundamentalne narzędzie realizacji założeń polityki terenowej

2.5. Pragmatyka zarządzania budżetem powiatu i wieloletnią prognozą finansową a założenia legislacyjne i teoretyczne

 

Rozdział 3

Zróżnicowanie dochodów budżetów powiatów ziemskich

3.1. Istota i znaczenie dochodów budżetów powiatów ziemskich

3.2. Dylematy samodzielności finansowej powiatów w sferze dochodów

3.3. Subwencje ogólne jako uzupełniające dochody transferowe budżetów powiatów

3.4. Znaczenie dotacji celowej w sytuacji niedoszacowania zadań powiatów

3.5. Ocena ekonomiczna zrealizowanych dochodów powiatów ziemskich

 

Rozdział 4

Wydatki budżetu samorządu powiatowego w finansowaniu dóbr publicznych
i usług społecznych

4.1. Cechy, istota i motywy dokonywania wydatków powiatu ziemskiego

4.2. Znaczenie systematyzacji wydatków w zarządzaniu finansami samorządu powiatowego

4.3. Gospodarowanie wydatkami publicznymi a ryzyko naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez decydentów powiatów

4.4. Ocena ekonomiczna realizacji wybranych grup wydatków powiatów

 

Rozdział 5

Teoretyczne zagadnienia zadłużenia powiatów ziemskich

5.1. Wynik budżetu powiatów jako miernik realizacji zadań publicznych

5.2. Źródła równoważenia budżetu samorządu powiatowego w świetle aktualnych rozwiązań prawnych

5.3. Problematyka zadłużenia powiatów ziemskich w kontekście realizacji zadań publicznych

5.4. Mierniki wykorzystywane przez decydentów do oceny poziomu zadłużenia powiatów

 

Rozdział 6

Zastosowanie liniowego modelu efektów mieszanych w badaniach zjawisk finansowych powiatów ziemskich

6.1. Charakterystyka finansowa badanych powiatów ziemskich

6.2. Poziom dochodów z udziału podatku dochodowego od osób fizycznych a migracje ludności w powiatach ziemskich

6.3. Liczba podmiotów gospodarczych a wpływy z udziału podatku od osób prawnych do budżetów powiatów ziemskich

6.4. Poziom nadwyżki operacyjnej budżetu powiatu a wysokość subwencji ogólnej oraz dotacji celowej

6.5. Wzrost PKB w województwach a poziom wyniku operacyjnego budżetu powiatów ziemskich

6.6. Wynagrodzenie brutto mieszkańców powiatów a wysokość wyniku operacyjnego budżetu powiatu

6.7. Analiza poziomu nadwyżki operacyjnej budżetu powiatów a wysokość finansowych nakładów inwestycyjnych

6.8. Wynik bieżący projektów UE a nakłady finansowe na ochronę środowiska oraz gospodarkę wodną powiatów

 

Zakończenie

Bibliografia

Aneks statystyczny

Spis rysunków i tabel

 

Piotr Sołtyk

Piotr Sołtyk – doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych w Instytucie Finansów, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Specjalizuje się w obszarach: finanse, finanse publiczne i audyt. Ukończył studia podyplomowe z zakresu kontroli i audytu. W 2004 r. złożył z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją powołaną przez ministra finansów i uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego. Jest praktykującym audytorem w sektorze finansów publicznych, autorem 113 publikacji naukowych i popularnonaukowych (w tym siedmiu pozycji książkowych z dziedziny finansów samorządowych i audytu) i współautorem czterech komentarzy do ustawy o finansach publicznych, a   także członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Krakowie.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł