Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Podatki w Unii Europejskiej

Anna Krajewska
ISBN: 978-83-208-2023-2
Liczba stron: 320
Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: II
Oprawa: miękka
64.90
Zapytaj

W książce zostały przedstawione systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej. Autorka, łącząc rozważania teoretyczne z prezentacją rozwiązań funkcjonujących w praktyce, pokazała: rolę państwa i polityki fiskalnej w gospodarce (w tym szczególnie w okresie kryzysu), funkcje i klasyfikacje podatków, strukturę dochodów budżetowych z tytułu podatków, opodatkowanie dochodów osób fizycznych oraz osób prawnych, opodatkowanie konsumpcji, podatki majątkowe, składki na ubezpieczenie społeczne, ewolucję podatków w UE, zmiany w systemie podatkowym w Polsce, system podatkowy a rozwój szarej strefy.

 

Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych, studentów prawa, administracji, ekonomii, zarządzania, europeistyki oraz osób profesjonalnie zajmujących się podatkami (konsultantów, doradców finansowych i i podatkowych).

Spis treści

Wstęp


CZĘŚĆ PIERWSZA. ROLA PAŃSTWA I PODATKÓW W GOSPODARCE

 

Rozdział 1. Rola państwa i polityki fiskalnej w gospodarce
1. Rola państwa w gospodarce. Krótki rys historyczny
2. Funkcje finansów publicznych
3. Aktywna i pasywna polityka fiskalna
4. Sektor finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej. Główne trendy

 

Rozdział 2. Funkcje i klasyfikacja podatków
1. Funkcje podatków
2. Teoretyczne podstawy poboru podatków .
3. Zasady podatkowe
4. Klasyfikacja podatków

 

CZĘŚĆ DRUGA. EWOLUCJA SYSTEMU PODATKOWEGO. DOŚWIADCZENIA KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rozdział 3. Struktura dochodów budżetowych z tytułu podatków
1. Wprowadzenie
2. Struktura dochodów budżetowych w krajach "starej" Unii Europejskiej
3. Struktura dochodów budżetowych w nowych krajach Unii Europejskiej

 

Rozdział 4. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych
1. Ewolucja podatków w krajach "starej" Unii Europejskiej
2. Przyczyny i przebieg reform podatkowych w transformujących się gospodarkach
3. Podatek progresywny czy liniowy. W jakim kierunku zmierzają systemy podatkowe w transformujących się gospodarkach

 

Rozdział 5. Opodatkowanie dochodów osób prawnych
1. Opodatkowanie dochodów osób prawnych w krajach Europy Zachodniej
2. Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw w transformujących się gospodarkach
3. Konkurencja podatkowa w rozszerzonej Unii Europejskiej

 

Rozdział 6. Opodatkowanie konsumpcji
1. Charakterystyka podatków konsumpcyjnych
2. Podatek od wartości dodanej
3. Akcyza

 

Rozdział 7. Podatki majątkowe
1. Uzasadnienie opodatkowania majątku
2. Klasyfikacja podatków majątkowych
3. Charakterystyka podatków od nieruchomości
4. Skutki opodatkowania majątku

 

Rozdział 8. Składki na ubezpieczenie społeczne
1. Udział składek na ubezpieczenie społeczne w dochodach budżetowych w rożnych krajach. Rys historyczny

2. Udział składek na ubezpieczenia społeczne w relacji do PKB w krajach Unii Europejskiej 
3. Wpływ składek na ubezpieczenie społeczne na sytuacje na rynku pracy. Aspekty teoretyczne
4. Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne w krajach Unii Europejskiej
5. Skutki wysokich obciążeń kosztów pracy składkami na ubezpieczenie społeczne

 

Rozdział 9. Kierunki ewolucji podatków w krajach Unii Europejskiej oraz reakcja na kryzys
1. Klasyfikacja systemów podatkowych w krajach "starej" Unii Europejskiej
2. Systemy podatkowe nowych krajów Unii Europejskiej
3. Kierunki ewolucji podatków w rozszerzonej Unii Europejskiej

4. Zmiany w systemach podatkowych krajów Unii Europejskiej w dobie kryzysu ekonomicznego i finansowego

 

CZĘŚĆ TRZECIA. REFORMA PODATKOWA W POLSCE

 

Rozdział 10. Opodatkowanie dochodów osób prawnych
1. Zasady opodatkowania dochodów osób prawnych
2. Obciążenia podatkowe przedsiębiorstw państwowych i prywatnych. Rys historyczny

3. Rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za 2010 r.

3. Ocena dotychczasowych zmian systemu opodatkowania osób prawnych

 

Rozdział 11. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych
1. Konstrukcja podatku od dochodów osób fizycznych
2. Obciążenia podatkowe dochodów osób fizycznych

 

Rozdział 12. Reforma podatków pośrednich
1. Wprowadzenie podatku VAT w Polsce
2. Wpływ reformy podatkowej na strukturę dochodów budżetu państwa
3. Analiza regresywnego charakteru podatków pośrednich. Wyniki badań empirycznych
4. Wnioski

 

CZĘŚĆ CZWARTA. PODATKI I SZARA STREFA

 

Rozdział 13. Wpływ systemu podatkowego na rozwój szarej strefy
1. Reakcje podatników na obciążenia podatkowe
2. Szara strefa. Pojęcie i zakres
3. Formy przejawiania się szarej strefy w Polsce
4. Konsekwencje występowania szarej strefy w Polsce
5. Wpływ szarej strefy na zróżnicowanie dochodów w transformujących się gospodarkach

 

Literatura

Anna Krajewska

Prof. dr hab. Anna Krajewska - pracownik Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki finansów publicznych, głównie podatków w krajach Unii Europejskiej oraz teorii podziału. Prowadziła wiele badań empirycznych dotyczących skutków prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw w okresie transformacji polskiej gospodarki. Uczestniczyła w wielu polskich i zagranicznych programach badawczych. Przygotowywała ekspertyzy i raporty dla instytucji międzynarodowych i polskiego rządu.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł