Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Podatki w Unii Europejskiej

Anna Krajewska
ISBN: 978-83-208-2023-2
Pages: 320
Publication date: 2012
Place publication: Warszawa
Publication: II
Binding: paperback
14.00
Ask about product

The book presents tax systems of the European Union member states. By combining theoretical considerations with presentation of actual solutions applied in practice, the Author described: the role of state and of fiscal policy in the economy (including, in particular, in the period of the crisis), functions and the classification of taxes, the structure of tax revenue to the state budget, personal income taxation and corporate income taxation, consumption taxation, property taxes, social insurance contributions, the evolution of taxation in the EU, changes in the tax system in Poland, the tax system and the growth of the grey zone.

 

The book is addressed to scholars, students of law, administration, economics, management, European studies, as well as those professionally involved in taxation (consultants, financial and tax advisors).

Spis treści

Wstęp


CZĘŚĆ PIERWSZA. ROLA PAŃSTWA I PODATKÓW W GOSPODARCE

 

Rozdział 1. Rola państwa i polityki fiskalnej w gospodarce
1. Rola państwa w gospodarce. Krótki rys historyczny
2. Funkcje finansów publicznych
3. Aktywna i pasywna polityka fiskalna
4. Sektor finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej. Główne trendy

 

Rozdział 2. Funkcje i klasyfikacja podatków
1. Funkcje podatków
2. Teoretyczne podstawy poboru podatków .
3. Zasady podatkowe
4. Klasyfikacja podatków

 

CZĘŚĆ DRUGA. EWOLUCJA SYSTEMU PODATKOWEGO. DOŚWIADCZENIA KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rozdział 3. Struktura dochodów budżetowych z tytułu podatków
1. Wprowadzenie
2. Struktura dochodów budżetowych w krajach "starej" Unii Europejskiej
3. Struktura dochodów budżetowych w nowych krajach Unii Europejskiej

 

Rozdział 4. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych
1. Ewolucja podatków w krajach "starej" Unii Europejskiej
2. Przyczyny i przebieg reform podatkowych w transformujących się gospodarkach
3. Podatek progresywny czy liniowy. W jakim kierunku zmierzają systemy podatkowe w transformujących się gospodarkach

 

Rozdział 5. Opodatkowanie dochodów osób prawnych
1. Opodatkowanie dochodów osób prawnych w krajach Europy Zachodniej
2. Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw w transformujących się gospodarkach
3. Konkurencja podatkowa w rozszerzonej Unii Europejskiej

 

Rozdział 6. Opodatkowanie konsumpcji
1. Charakterystyka podatków konsumpcyjnych
2. Podatek od wartości dodanej
3. Akcyza

 

Rozdział 7. Podatki majątkowe
1. Uzasadnienie opodatkowania majątku
2. Klasyfikacja podatków majątkowych
3. Charakterystyka podatków od nieruchomości
4. Skutki opodatkowania majątku

 

Rozdział 8. Składki na ubezpieczenie społeczne
1. Udział składek na ubezpieczenie społeczne w dochodach budżetowych w rożnych krajach. Rys historyczny

2. Udział składek na ubezpieczenia społeczne w relacji do PKB w krajach Unii Europejskiej 
3. Wpływ składek na ubezpieczenie społeczne na sytuacje na rynku pracy. Aspekty teoretyczne
4. Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne w krajach Unii Europejskiej
5. Skutki wysokich obciążeń kosztów pracy składkami na ubezpieczenie społeczne

 

Rozdział 9. Kierunki ewolucji podatków w krajach Unii Europejskiej oraz reakcja na kryzys
1. Klasyfikacja systemów podatkowych w krajach "starej" Unii Europejskiej
2. Systemy podatkowe nowych krajów Unii Europejskiej
3. Kierunki ewolucji podatków w rozszerzonej Unii Europejskiej

4. Zmiany w systemach podatkowych krajów Unii Europejskiej w dobie kryzysu ekonomicznego i finansowego

 

CZĘŚĆ TRZECIA. REFORMA PODATKOWA W POLSCE

 

Rozdział 10. Opodatkowanie dochodów osób prawnych
1. Zasady opodatkowania dochodów osób prawnych
2. Obciążenia podatkowe przedsiębiorstw państwowych i prywatnych. Rys historyczny

3. Rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za 2010 r.

3. Ocena dotychczasowych zmian systemu opodatkowania osób prawnych

 

Rozdział 11. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych
1. Konstrukcja podatku od dochodów osób fizycznych
2. Obciążenia podatkowe dochodów osób fizycznych

 

Rozdział 12. Reforma podatków pośrednich
1. Wprowadzenie podatku VAT w Polsce
2. Wpływ reformy podatkowej na strukturę dochodów budżetu państwa
3. Analiza regresywnego charakteru podatków pośrednich. Wyniki badań empirycznych
4. Wnioski

 

CZĘŚĆ CZWARTA. PODATKI I SZARA STREFA

 

Rozdział 13. Wpływ systemu podatkowego na rozwój szarej strefy
1. Reakcje podatników na obciążenia podatkowe
2. Szara strefa. Pojęcie i zakres
3. Formy przejawiania się szarej strefy w Polsce
4. Konsekwencje występowania szarej strefy w Polsce
5. Wpływ szarej strefy na zróżnicowanie dochodów w transformujących się gospodarkach

 

Literatura

Anna Krajewska

Professor, PhD Dsc Anna Krajewska – a scholar employed in the College of Economic Sciences and Social Warsaw University of Technology. Her scientific interests evolve around problems of public finance, mainly taxation in the European Union member states and the theory of distribution. Conducted many empirical research concerning effects of privatization and restructuring of enterprises over the period of transformation of the Polish economy. Participated in many the Polish and foreign research programs. Involved in preparation of expert opinions and reports for international institutions and for the Polish government.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €