Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Podstawy współczesnej bankowości

Bohdan Kosiński, Alojzy Z. Nowak, Renata Karkowska, Tadeusz Winkler-Drews
ISBN: 978-83-208-2261-8
Liczba stron: 240
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90 zł
50.92
Najniższa cena z 30 dni: 50.92
liczba egzemplarzy:

W gospodarce rynkowej bankowość odgrywa szczególną rolę, dlatego ważna jest aktualna wiedza o działaniu specyficznych podmiotów, jakimi są banki. Autorzy zaprezentowali podstawy funkcjonowania współczesnej bankowości, a przede wszystkim omówili: cele i zasady funkcjonowania banku komercyjnego, rolę banku centralnego i nadzoru bankowego, miejsce banku w systemie bankowym, bank jako instytucję zaufania publicznego, operacje i usługi bankowe, operacje pasywne, operacje aktywne, kredytowe i działalność kredytową banków, operacje płatnicze i gwarancyjne, zarządzanie środkami finansowymi banku i wyniki finansowe banku, ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej w działalności banku.

 

Książka jest przeznaczona dla obecnych i przyszłych uczestników życia gospodarczego, w tym studentów wyższych uczelni różnych typów, słuchaczy studiów podyplomowych z ekonomii, zarządzania, finansów, bankowości, rynku kapitałowego.

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

1 Bank we współczesnej gospodarce
1.1. Bank
1.2. Funkcje banku
1.3. Klasyfikacja banków
1.4. Bank jako element systemu finansowego i rynku finansowego
1.5. Sektor bankowy w Polsce

 

2 Instytucje bankowości centralnej i nadzoru bankowego
2.1. Zasady polityki pieniężnej
2.2. Bank centralny
2.3. Bank centralny w Polsce
2.4. Komisja Nadzoru Finansowego i Bankowy Fundusz Gwarancyjny
2.5. Główne banki centralne na świecie

 

3 Bank na tle systemu bankowego
3.1. System bankowy
3.2. Bank i jego otoczenie
3.3. Współpraca między bankami
3.4. Konkurencja w sektorze bankowym
3.5. Zmiany w systemie bankowym
3.6. Postęp techniczny i konsolidacja

 

4 Bank jako instytucja zaufania publicznego
4.1. Ryzyko działalności bankowej
4.2. Regulacje ostrożnościowe
4.3. Zaufanie jako warunek istnienia banku
4.4. Pozyskiwanie zaufania
4.5. Udział państwa w kreowaniu zaufania
4.6. Wymogi stawiane tworzonym bankom
4.7. Bank w warunkach zagrożeń

 

5 Operacje i usługi bankowe
5.1. Operacje a usługi bankowe
5.2. Klasyfikacja operacji bankowych
5.3. Ceny produktów bankowych
5.4. Formy sprzedaży produktów — bankowość tradycyjna i elektroniczna
5.5. Bankowość internetowa

 

6 Operacje pasywne
6.1. Cel i rodzaje operacji pasywnych
6.2. Rachunki bankowe — pieniądz bankowy
6.3. Operacje na rachunkach bieżących
6.4. Operacje lokacyjne — terminowe
6.5. Emisje bankowych papierów wartościowych
6.6. Operacje pasywne jako źródło zasilania w środki pieniężne

 

7 Operacje aktywne, kredyt i działalność kredytowa banku
7.1. Kredyt i rodzaje kredytów
7.2. Kredytowa i lokacyjna działalność banku
7.3. Działalność kredytowa a polityka pieniężna
7.4. Niekredytowe formy finansowania — leasing

 

8 Ryzyko kredytowe
8.1. Pomiar ryzyka kredytowego
8.2. Ograniczanie rozmiarów ryzyka kredytowego
8.3. Równoważenie skutków ryzyka — zabezpieczenia
8.4. Ustawowe normy bezpieczeństwa
8.5. Kredyty zagrożone — rezerwy celowe
Załączniki

 

9 Kredytowanie
9.1. Transakcja kredytowa i jej etapy
9.2. Oferta kredytowa — warunki kredytu
9.3. Badanie wniosku kredytowego
9.4. Podejmowanie decyzji kredytowej
9.5. Zawieranie umowy kredytowej — tworzenie zabezpieczeń
9.6. Nadzorowanie wykonania umowy
Załączniki

 

10 Operacje płatnicze i gwarancyjne
10.1. Rozliczeniowa funkcja banku — operacje płatnicze
10.2. Płatności uwarunkowane — akredytywa dokumentowa
10.3. Postęp techniczny — karty płatnicze
10.4. System rozliczeń między bankami
10.5. Operacje zabezpieczające — poręczenia, gwarancje
Załączniki

 

11 Zarządzanie środkami finansowymi banku
11.1. Środki finansowe banku — cechy charakterystyczne
11.2. Aktywa i pasywa banku — bilans analityczny
11.3. Fundusze własne
11.4. Zarządzanie płynnością finansową
Załączniki

 

12 Wyniki finansowe banku
12.1. Rachunek zysków i strat. Przychody operacyjne
12.2. Koszty operacyjne. Zysk i jego rola
12.3. Ocena wyników finansowych
Załączniki

 

13 Ryzyko rynkowe w działalności banku — ryzyko walutowe
13.1. Cechy charakterystyczne ryzyka rynkowego
13.2. Ryzyko walutowe — definicja
13.3. Szacowanie ryzyka walutowego banku
13.4. Zarządzanie ryzykiem walutowym

 

14 Ryzyko stopy procentowej w działalności banku
14.1. Ryzyko stopy procentowej — identyfikacja źródeł
14.2. Metody pomiaru ryzyka stopy procentowej
14.3. Wykorzystanie instrumentów pochodnych do zarządzania ryzykiem stopy procentowej

 

Zakończenie. Wyzwania współczesnej bankowości

 

Bibliografia

Alojzy Z. Nowak
Alojzy Z. Nowak
 
Prof. zw. dr hab. Alojzy Z. Nowak – polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, W kadencjach 2006–2012 oraz 2016–2020 pełnił funkcję dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prezes Akademickiego Związku Sportowego. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego w kadencjach 2020–2024 oraz 2024-2028. Specjalizuje się m.in. w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych, bankowości, zarządzania ryzykiem na rynkach finansowych oraz na rynku kapitałowym.
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł