Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Rozliczenia międzynarodowe

Redakcja naukowa Danuta Marciniak-Neider
ISBN: 978-83-208-1923-6
Liczba stron: 384
Rok wydania: 2011
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: CD + 162x237
64.90
Zapytaj

W książce omówiono:

 • podstawowe zasady rozliczeń w obrocie międzynarodowym,
 • infrastrukturę międzynarodowych rozliczeń,
 • transakcje wiązane w handlu międzynarodowym,
 • nieuwarunkowane formy zapłaty w handlu zagranicznym (polecenie wypłaty, czek),
 • weksel,
 • inkaso dokumentowe,
 • akredytywę dokumentową,
 • przesłanki wyboru formy płatności w handlu zagranicznym,
 • kredyty jako źródło finansowania handlu zagranicznego,
 • gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe,
 • faktoring i forfaiting,
 • funkcjonowanie rynku walutowego,
 • zarządzanie ryzykiem kursowym.

 
Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków: handel zagraniczny, międzynarodowe stosunki gospodarcze, finanse międzynarodowe, bankowość. Może też być przydatny dla praktyków prowadzących działalność w handlu zagranicznym (w tym wewnątrzunijnym), pracowników banków z departamentów obsługi transakcji handlowych, spedytorów i logistyków.
 

Wstęp
 
Wykaz skrótów i nazw stosowanych w tekście
 
1. Podstawowe zasady rozliczeń w obrocie międzynarodowym (Iwona Sobol)
1.1. Pojęcie i klasyfikacja rozliczeń międzynarodowych
1.2. Rola banków w rozliczeniach międzynarodowych
1.3. Podstawowe regulacje polskiego prawa dewizowego
1.4. Zasady wymienialności walut oraz znaczenie walut międzynarodowych
 
2. Infrastruktura międzynarodowych rozliczeń (Aleksandra Ruchniewicz)
2.1. Charakterystyka rozrachunku międzybankowego
2.2. System wspierający rozrachunki międzybankowe — SWIFT
2.3. Systemy rozliczeń międzybankowych w Unii Europejskiej
2.4. Globalne systemy rozliczeń międzybankowych
2.5. Jednolity Obszar Płatności w Euro
 
3. Transakcje wiązane w handlu międzynarodowym (Aleksandra Ruchniewicz)
3.1. Istota transakcji wiązanych
3.2. Rodzaje transakcji wiązanych
3.3. Rola banków w handlu wiązanym
 
4. Nieuwarunkowane formy zapłaty w handlu zagranicznym (Danuta Marciniak-Neider)
4.1. Charakterystyka płatności w rachunku otwartym
4.2. Polecenie wypłaty
4.3. Pojęcie i elementy czeku
4.4. Rodzaje czeków
4.5. Realizacja czeków wystawionych za granicą
4.6. Płatność czekiem przez importera
 
5. Weksel w handlu zagranicznym (Danuta Marciniak-Neider)
5.1. Pojęcie, elementy i rodzaje weksli
5.2. Uczestnicy stosunku wekslowego
5.3. Wykorzystanie weksla w handlu zagranicznym
 
6. Inkaso dokumentowe (Danuta Marciniak-Neider)
6.1. Pojęcie i rodzaje inkasa
6.2. Przebieg inkasa
6.3. Dokumenty w inkasie
6.4. Inkaso z punktu widzenia eksportera i importera
6.5. Jednolite zasady dotyczące inkasa
 
7. Charakterystyka akredytywy dokumentowej (Danuta Marciniak-Neider)
7.1. Istota akredytywy
7.2. Struktura akredytywy
7.3. Rodzaje akredytyw
7.4. Akredytywa z punktu widzenia eksportera i importera
7.5. Koszty akredytywy
 
8. Akredytywa dokumentowa w świetle regulacji Międzynarodowej Izby Handlowej (Danuta Marciniak-Neider)
8.1. Jednolite zwyczaje i praktyka dotyczące akredytyw dokumentowych
8.2. Międzynarodowe standardy praktyki bankowej dotyczące badania dokumentów w ramach akredytywy dokumentowej
8.3. eUCP — Suplement dla elektronicznej prezentacji
8.4. Jednolite reguły dotyczące międzybankowych rembursów
8.5. Reguły polubownego rozstrzygania sporów
8.6. Regulacje dotyczące akredytyw zabezpieczających
 
9. Dokumenty w akredytywie (Danuta Marciniak-Neider)
9.1. Ogólne zasady sprawdzania dokumentów przez banki
9.2. Faktura handlowa
9.3. Dokumenty transportowe
9.4. Dokumenty wystawiane przez spedytorów
9.5. Weksel trasowany
9.6. Dokument ubezpieczeniowy
9.7. Inne dokumenty
9.8. Akredytywa eksportowa — studium przypadku
 
10. Wybór formy płatności w handlu zagranicznym (Danuta Marciniak-Neider)
10.1. Przesłanki wyboru formy zapłaty
10.2. Współzależność między sposobem zapłaty a warunkami dostawy towaru
 
11. Kredyty jako źródło finansowania handlu zagranicznego (Urszula Mrzygłód, Magdalena Markiewicz)
11.1. Pojęcie i klasyfikacja kredytów przeznaczonych na finansowanie handlu zagranicznego (Urszula Mrzygłód)
11.2. Kredyty kupieckie (Urszula Mrzygłód)
11.3. Kredyty bankowe (Urszula Mrzygłód)
11.4. Oficjalne systemy wspierania eksportu (Magdalena Markiewicz)
11.5. System dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych w Polsce (Magdalena Markiewicz)
 
12. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe (Joanna Bednarz)
12.1. Istota i charakter prawny gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych
12.2. Strony i uczestnicy stosunku gwarancyjnego
12.3. Treść gwarancji bankowej
12.4. Przebieg procesu udzielania i realizacji gwarancji bankowych
12.5. Rodzaje gwarancji bankowych
12.6. Koszt gwarancji bankowych
12.7. Międzynarodowe regulacje dotyczące gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych
12.8. Ubezpieczenie należności eksportowych
 
13. Faktoring i forfaiting w handlu zagranicznym (Iwona Sobol)
13.1. Pojęcie i funkcje faktoringu
13.2. Rodzaje faktoringu
13.3. Przesłanki stosowania oraz koszty faktoringu
13.4. Międzynarodowa współpraca firm faktoringowych
13.5. Regulacje międzynarodowe dotyczące faktoringu
13.6. Charakterystyka forfaitingu
13.7. Przesłanki stosowania oraz koszty forfaitingu
13.8. Międzynarodowa współpraca firm forfaitingowych
 
14. Funkcjonowanie rynku walutowego
14.1. Pojęcie i funkcje rynku walutowego (Iwona Sobol)
14.2. Zasady kwotowań kursów walutowych (Iwona Sobol)
14.3. Istota natychmiastowych transakcji walutowych (Iwona Sobol)
14.4. Kalkulacja kursów krzyżowych (Iwona Sobol)
14.5. Rodzaje kursów walutowych (Iwona Sobol)
14.6. Czynniki kształtujące wysokość kursu walutowego (Iwona Sobol)
14.7. Uczestnicy rynku walutowego (Monika Szmelter)
14.8. Funkcjonowanie dealing roomu w banku (Monika Szmelter)
 
15. Zarządzanie ryzykiem kursowym (Monika Szmelter)
15.1. Istota i rodzaje ryzyka kursowego
15.2. Struktura procesu zarządzania ryzykiem kursowym
15.3. Pomiar ryzyka kursowego
15.4. Budowa i ocena strategii zabezpieczającej przed ryzykiem kursowym
15.5. Zabezpieczenia naturalne przed ryzykiem kursowym
 
16. Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem kursowym (Iwona Sobol)
16.1. Pojęcie instrumentów pochodnych i istota hedgingu
16.2. Transakcje terminowe
16.3. Swapy walutowe
16.4. Walutowe transakcje futures
16.5. Opcje walutowe
 
Wykaz załączników
 
Bibliografia
 
Indeks rzeczowy

Redakcja naukowa Danuta Marciniak-Neider
Redakcja naukowa Danuta Marciniak-Neider

Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, kierownik Zakładu Międzynarodowych Stosunków Walutowych w Instytucie Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego; w latach 1993-1999 oraz 2002-2008 dyrektor Instytutu Handlu Zagranicznego
Autorka i współautorka ponad 220 publikacji z zakresu międzynarodowej wymiany towarów i usług oraz rozliczeń międzynarodowych, w tym: Rozliczenia międzynarodowe (PWE, 2011), Warunki dostaw towarów w handlu zagranicznym (Polska Izba Spedycji i Logistyki, 2011), Podręcznik spedytora (Polska Izba Spedycji i Logistyki, 2011), Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków (PWE, 2007, 2011), Rozliczenia w handlu zagranicznym (PWE, 2004), Transakcje handlu zagranicznego, (PWE, 2004), Transport i spedycja w handlu zagranicznym (PWE, 2002), Transport intermodalny (PWE, 1997), Transport międzynarodowy (PWE 1996), Przewozy intermodalne w handlu międzynarodowym (PWE, 1995).
Zainteresowania naukowe: rozliczenia międzynarodowe oraz handel zagraniczny i jego obsługa finansowa bankowa oraz transportowo-spedycyjna

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł