Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Ryzyko ESG w samorządzie terytorialnym

Magdalena Zioło, Beata Zofia Filipiak, Katarzyna Wójtowicz
ISBN: 978-83-208-2534-3
Rok wydania: 2024
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
79.90
Zapytaj

Ryzyko ESG jest obecnie jednym z rodzajów ryzyka, któremu w debacie publicznej poświęca się wiele miejsca. Jest to uzasadnione koniecznością wypracowania ram systemowych dla zarządzania tym rodzajem ryzyka, które dotyczy wszystkich uczestników rynku. Ryzyko ESG jest szczególnie istotne z punktu widzenia wpływu na samorząd terytorialny, który zarządza środkami publicznymi i realizuje zadania publiczne, bez których funkcjonowanie społeczności lokalnych nie byłoby możliwe. Obecnie samorząd terytorialny jest w fazie działań dostosowawczych do ryzyka ESG, które przebiegają z różnym zaawansowaniem. 

Ryzyko zmian klimatu, transformacji energetycznej, starzenia się społeczeństwa czy ryzyko pandemiczne to tylko wybrane przykłady ryzyka ESG oddziałującego na jednostki samorządu terytorialnego. W monografii przedstawiono płaszczyzny i obszary usług publicznych realizowanych przez samorząd terytorialny najbardziej wrażliwe na działanie ryzyka ESG. Przedmiotem rozważań opracowania jest także mechanizm dostosowawczy i działania podjęte przez samorząd terytorialny w Polsce mające redukować negatywny wpływ ryzyka ESG na aktywność JST i stabilność ich budżetów. Istotny wątek rozważań podjętych w monografii dotyczy niskoemisyjności oraz kwestii dotyczących działań na rzecz transformacji energetycznej czy walki ze smogiem. Poruszono także problemy związane z zabezpieczeniem przed ryzykiem pandemicznym oraz wskazano na wyzwania kreowane przez ryzyko ESG dla JST. 

 

Magdalena Zioło

Doktor hab., prof. US (Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Zrównoważonych Finansów i Rynków Kapitałowych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego), specjalistka z zakresu finansów, w szczególności z zakresu finansowania rozwoju zrównoważonego; członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2020-2023, członek Komitetu Nauk o Finansach PAN na kadencję 2020-2023, członek Doradczego Komitetu Naukowego Rzecznika Finansowego; członek: zarządu krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Center of Fundamental and Applied Economic Studies (CSEFA). Zrealizowała stypendium Fundacji Dekaban-Liddle, University of Glasgow Adam Smith Business School oraz IMPAKT Asia, Erasmus Mundus, University of Finance and Economics, Ułan Bator, Mongolia. Odbyła liczne zagraniczne staże naukowo-dydaktyczne oraz pobyty studialne, m.in. w Belgii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji i USA. Jest autorką licznych prac naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych, głównie z dyscypliny finansów.

Beata Zofia Filipiak

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Zakładu Finansów Publicznych na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie i finanse w jednostkach samorządu terytorialnego”. Odbyła staże zagraniczne na Uniwersytecie w Antwerpii oraz w Wielkiej Brytanii i Danii. W latach 1991–1994 pełniła funkcje menedżerskie w bankowości, a od 1997 r. jest związana z praktyką samorządową i gospodarczą. Autorka lub współautorka kilkudziesięciu publikacji zwartych oraz ponad stu artykułów i referatów głownie z zakresu finansów samorządowych.

Katarzyna Wójtowicz

Doktor hab., profesor w Katedrze Finansów Publicznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w problematyce finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem finansów samorządu terytorialnego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą roli finansów i systemów finansowych we wspieraniu trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, a zwłaszcza nowego paradygmatu finansów publicznych opierającego się na koncepcji sustainability. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z tego zakresu (w tym książek, rozdziałów w monografiach oraz artykułów naukowych w języku polskim i angielskim). Członek PTE oraz Międzynarodowego Centrum Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego w Białymstoku. 

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł