Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zarządzanie finansowe bankiem

Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
ISBN: 978-83-208-2033-1
Liczba stron: 264
Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: III
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90 zł
50.92
liczba egzemplarzy:

Podręcznik obejmuje najważniejsze zagadnienia związane z zarządzaniem finansowym bankiem ze szczególnym uwzględnieniem efektywności, ryzyka oraz kapitałów. Poszczególne rozdziały dotyczą: roli banków i różnych aspektów ich funkcjonowania, sprawozdań finansowych banku, efektywności banków oraz jej pomiaru i zarządzania nią, zarządzania ryzykiem bankowym, zarządzania kapitałami banków, zintegrowanego zarządzania efektywnością i ryzykiem (modele RORAC/RAROC). W związku z kryzysem finansowym z ostatnich lat wiele miejsca poświęcono regulacjom mającym poprawić zarządzanie ryzykiem przez banki (m.in. w postaci regulacji Bazylea III). Wszystkie rozdziały zostały wzbogacone przykładami ilustrującymi omawiane zagadnienia.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych, a szczególnie finansów i bankowości. Może być on również bardzo przydatny dla praktyków bankowych, profesjonalnie zajmujących się zarządzaniem finansowym.

Spis treści

 

Wstęp

 

1 Wprowadzenie do zarządzania finansowego bankiem
1.1. Banki jako pośrednicy finansowi i ich otoczenie
1.2. Regulacje dotyczące działalności bankowej
1.3. Cele działalności bankowej
1.4. Definicja zarządzania finansowego bankiem

 

2 Sprawozdania finansowe banku
2.1. Ogólne zasady konstrukcji sprawozdań finansowych
2.2. Sprawozdania udostępniane szerokiej publiczności
2.2.1. Bilans
2.2.2. Rachunek zysków i strat
2.2.3. Pozostałe sprawozdania finansowe
2.3. Sprawozdania zarządcze

 

3 Zarządzanie efektywnością
3.1. Co podlega ocenie efektywności i jak ją mierzyć?
3.2. Wskaźniki finansowe
3.3. Model ROE
3.4. Metody wartości dodanej
3.4.1. Ogólne założenia metod wartości dodanej
3.4.2. SVA a EVA
3.4.3. Zasady szacowania EVA
3.5. Ocena efektywności transakcji
3.5.1. Kalkulacja nadwyżki odsetkowej
3.5.2. Kalkulacja kosztu jednostkowego
3.5.3. Pozostałe składniki marży
3.6. Jak zarządzać efektywnością?

 

4 Zarządzanie ryzykiem
4.1. Co to jest ryzyko oraz jak je mierzyć?
4.2. Bazylea II, Bazylea III i pozostałe regulacje ostrożnościowe
4.3. Metody pomiaru ryzyka bankowego
4.3.1. Ryzyko kredytowe
4.3.2. Ryzyko struktury aktywów i pasywów
4.3.3. Ryzyko rynkowe
4.3.4. Ryzyko operacyjne
4.4. Modele wartości zagrożonej (VaR)
4.4.1. Modele VaR dla ryzyka rynkowego
4.4.2. Modele VaR dla ryzyka kredytowego
4.4.3. Modele VaR dla ryzyka operacyjnego
4.5. Jak zarządzać ryzykiem?

 

5 Zarządzanie kapitałem
5.1. Co to jest kapitał banku?
5.2. Kapitał regulacyjny
5.3. Kapitał ekonomiczny
5.4. Alokacja kapitału
5.5. Jak zarządzać kapitałem?

 

6 Zintegrowane zarządzanie efektywnością i ryzykiem
6.1. Co to jest zintegrowane zarządzanie efektywnością i ryzykiem?
6.2. Zastosowanie RORAC/RAROC do oceny kredytu
6.3. Modele RORAC/RAROC ,,GO´ RA-DO´ Ł’’ (top-down)
6.4. Modele RORAC/RAROC ,,DO´ Ł-GO´ RA’’ (bottom-up)
6.5. Zarządzanie efektywnością i ryzykiem w sposób zintegrowany

 

Bibliografia

Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, związana ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Bezpośrednio po studiach podjęła pracę w Katedrze Bankowości (Kolegium Zarządzania i Finansów), gdzie przygotowała rozprawę doktorską (1997). W 2001 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, zaś w 2009 roku – tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Od listopada 2005 roku pracuje w Katedrze Ubezpieczeń Gospodarczych, gdzie kieruje Zakładem Rynku Usług Finansowych. Od 1993 roku związana także z praktyką gospodarczą. Autorka licznych publikacji i uczestniczka wielu projektów badawczych. Jest członkiem SUERF - The European Money and Finance Forum, Global Association of Risk Professionals (GARP) oraz Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, a także uczestniczką panelu doradczego International Association of Deposit Insurers (IADI).

Kurier 14 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy