Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zrozumieć rynki finansowe

Andrzej Sławiński, Anna Chmielewska
ISBN: 978-83-208-2291-5
eISBN: 978-83-208-2422-3
Liczba stron: 220
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90
59.90
liczba egzemplarzy:

Obecnie nie da się nie mieć żadnej styczności z rynkami finansowymi, a przypadku jakichkolwiek działań na nich łatwo o kosztowne błędy. Niestety, błędów nie da się unikać, jeśli sami nie będziemy rozumieli sposobu funkcjonowania tych rynków. Konieczna jest więc świadomość nie tylko ewentualnych korzyści, ale zagrożeń wiążących się z ich wykorzystywaniem. Przeczytanie tej książki może być szybkim, niekosztownym, a nawet przyjemnym sposobem dowiedzenia się, czym są rynki finansowe, jak działają i jak się na nich odnaleźć.

Spis treści

 

Wstęp

 

Część I
Instytucje, rynki i instrumenty finansowe

 

1. Konsekwencje informacyjnej efektywności rynków finansowych
1.1. Informacyjna efektywność rynków finansowych
1.2. Najbardziej charakterystyczne cechy rynków finansowych
1.3. Na czym powinien znać się finansista?

 

2. Instytucje finansowe
2.1. Banki komercyjne
2.2. Banki inwestycyjne
2.3. Fundusze inwestycyjne
2.4. Pozostałe instytucje finansowe

 

3. Rynki finansowe
3.1. Rynek pieniężny
3.2. Rynek kapitałowy
3.3. Rynek walutowy
3.4. Płynność rynków finansowych jako warunek ich gospodarczej użyteczności

 

4. Zarządzanie portfelem aktywów
4.1. Teoria portfela
4.2. Zarządzanie aktywne i pasywne

 

5. Rola pochodnych w zarządzaniu ryzykiem
5.1. Ceny na rynkach terminowych
5.2. Instrumenty pochodne

 

6. Źródła kryzysów finansowych
6.1. Przyczyny boomów na giełdach i rynkach hipotecznych
6.2. Niemożność przewidzenia momentu wybuchu kryzysu finansowego

 

7. Zarządzanie ryzykiem na szczeblu mikro i makro
7.1. Zarządzanie ryzykiem w banku
7.2. Zapobieganie kryzysom finansowym

 

Część II
Przykłady praktycznego zastosowania instrumentów finansowych

 

8. Transakcje terminowe
8.1. Waluty
8.2. Akcje i surowce

 

9. Zarządzanie portfelem akcji

9.1. Fundusz inwestycyjny
9.2. Fundusz arbitrażowy (hedge fund)

 

10. Transakcje FRA i IRS
10.1. FRA – zabezpieczanie się przed ryzykiem zmian krótkoterminowych stóp procentowych
10.2. IRS – zabezpieczanie się przed ryzykiem zmian długoterminowych stóp procentowych

 

11. Transakcje CIRS
11.1. Obniżanie kosztów kredytu
11.2. Zabezpieczanie się przed ryzykiem walutowym na rynku obligacji
11.3. Zabezpieczanie się przed ryzykiem przez emitenta CIRS

 

12. Transakcje repo i fx swap
12.1. Finansowanie krótkoterminowych transakcji
12.2. Przenoszenie w czasie wykonania transakcji
12.3. Repo jako instrument zwiększania dźwigni

 

13. Opcje – polisy ubezpieczeniowe na rynkach finansowych
13.1. Zabezpieczanie się eksportera przed ryzykiem kursowym
13.2. Konsekwencje nierozważnego wykorzystywania opcji

 

14. Kontrakty futures na indeks giełdowy
14.1. Zakup kontraktów futures jako alternatywa dla zakupu udziałów w funduszu inwestycyjnym
14.2. Zaleta kontraktów futures – łatwość zajmowania krótkich pozycji

 

Zakończenie

 

Dodatek: Elementy matematyki finansowej

 

Bibliografia

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł