Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Zrozumieć rynki finansowe

Andrzej Sławiński, Anna Chmielewska
ISBN: 978-83-208-2291-5
eISBN: 978-83-208-2422-3
Pages: 220
Publication date: 2017
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
13.00
13.00
number copies:

In today’s world it is no longer possible to live with no contact at all with financial markets and whoever involves in any undertaking therein, bears a risk of costly mistakes. Unfortunately, it is not possible to avoid such mistakes unless one really understands what financial markets are about and how they operate. What is essential is to be aware both of potential benefits and of threats involved in taking advantage of what financial markets have on offer. To read this book may become a prompt, inexpensive and even pleasurable manner of learning about what financial market are, how they operate and how to deal with them.

Social responsibility of business. New competitive value ID: 353299013

Social responsibility of business is a concept increasingly applied in corporate management. Generally, it consists in combination of activities aimed at building a company’s competitive advantage with undertaking initiatives beneficial for the company’s environment. The Author presented as follows: the emergence and evolution of the of social responsibility of business and its significance in international cooperation, efforts for sustainable development and social responsibility, implementation of the concept of social responsibility of business in Poland and its impact upon development and consolidation of the image of Polish organizations.

 

The book is addressed to students in faculties of economics, especially in economics, management, marketing, as well as sociology and journalism. It may also be useful for the present and future managers and entrepreneurs, as well as experts in public relations.

   

Spis treści

 

Wstęp

 

Część I
Instytucje, rynki i instrumenty finansowe

 

1. Konsekwencje informacyjnej efektywności rynków finansowych
1.1. Informacyjna efektywność rynków finansowych
1.2. Najbardziej charakterystyczne cechy rynków finansowych
1.3. Na czym powinien znać się finansista?

 

2. Instytucje finansowe
2.1. Banki komercyjne
2.2. Banki inwestycyjne
2.3. Fundusze inwestycyjne
2.4. Pozostałe instytucje finansowe

 

3. Rynki finansowe
3.1. Rynek pieniężny
3.2. Rynek kapitałowy
3.3. Rynek walutowy
3.4. Płynność rynków finansowych jako warunek ich gospodarczej użyteczności

 

4. Zarządzanie portfelem aktywów
4.1. Teoria portfela
4.2. Zarządzanie aktywne i pasywne

 

5. Rola pochodnych w zarządzaniu ryzykiem
5.1. Ceny na rynkach terminowych
5.2. Instrumenty pochodne

 

6. Źródła kryzysów finansowych
6.1. Przyczyny boomów na giełdach i rynkach hipotecznych
6.2. Niemożność przewidzenia momentu wybuchu kryzysu finansowego

 

7. Zarządzanie ryzykiem na szczeblu mikro i makro
7.1. Zarządzanie ryzykiem w banku
7.2. Zapobieganie kryzysom finansowym

 

Część II
Przykłady praktycznego zastosowania instrumentów finansowych

 

8. Transakcje terminowe
8.1. Waluty
8.2. Akcje i surowce

 

9. Zarządzanie portfelem akcji

9.1. Fundusz inwestycyjny
9.2. Fundusz arbitrażowy (hedge fund)

 

10. Transakcje FRA i IRS
10.1. FRA – zabezpieczanie się przed ryzykiem zmian krótkoterminowych stóp procentowych
10.2. IRS – zabezpieczanie się przed ryzykiem zmian długoterminowych stóp procentowych

 

11. Transakcje CIRS
11.1. Obniżanie kosztów kredytu
11.2. Zabezpieczanie się przed ryzykiem walutowym na rynku obligacji
11.3. Zabezpieczanie się przed ryzykiem przez emitenta CIRS

 

12. Transakcje repo i fx swap
12.1. Finansowanie krótkoterminowych transakcji
12.2. Przenoszenie w czasie wykonania transakcji
12.3. Repo jako instrument zwiększania dźwigni

 

13. Opcje – polisy ubezpieczeniowe na rynkach finansowych
13.1. Zabezpieczanie się eksportera przed ryzykiem kursowym
13.2. Konsekwencje nierozważnego wykorzystywania opcji

 

14. Kontrakty futures na indeks giełdowy
14.1. Zakup kontraktów futures jako alternatywa dla zakupu udziałów w funduszu inwestycyjnym
14.2. Zaleta kontraktów futures – łatwość zajmowania krótkich pozycji

 

Zakończenie

 

Dodatek: Elementy matematyki finansowej

 

Bibliografia

Andrzej Sławiński
Anna Chmielewska
Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €