Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości

Mariola Milewska, Bogdan Włodarczyk
ISBN: 978-83-208-2183-3
Liczba stron: 344
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: II
Oprawa: miękka
Format: B5
64.90 zł
49.90
Najniższa cena z 30 dni: 49.90
liczba egzemplarzy:

Hotelarstwo jest jedną z najbardziej dochodowych gałęzi przemysłu turystycznego. Z każdym rokiem można zauważyć coraz bardziej dynamiczny rozwój tej dziedziny aktywności gospodarczej, związany nie tylko z rosnącą mobilnością społeczeństwa, ale także z postępem w tworzeniu nowoczesnych technologii. W takich warunkach rosną również oczekiwania osób korzystających z najróżniejszych rodzajów bazy noclegowej. W związku z tym każdy obiekt hotelowy musi mieć odpowiednie przygotowanie poparte dogłębną wiedzą o gałęzi gospodarczej, w której działa, oraz podjąć się realizacji wielu wyzwań, aby sprostać oczekiwaniom klientów i utrzymać się na bardzo konkurencyjnym rynku.

 

W książce Autorzy, korzystając z własnej pracy naukowej oraz dorobku i doświadczeń wielu osób związanych z hotelarstwem, w uporządkowany sposób przedstawili najważniejsze zagadnienia dotyczące tej tematyki w Polsce, takich jak:

 

historia hotelarstwa w Polsce i na świecie;

 

organizacje i stowarzyszenia hotelarskie;

 

charakterystyka podstawowych obiektów bazy noclegowej;

 

analiza usługi hotelarskiej;

 

struktura funkcjonalno-organizacyjna hotelarstwa;

 

trendy w rozwoju usług hotelarskich w XXI w.

 

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla praktyków i teoretyków związanych z turystyką, zwłaszcza hotelarstwem.

SPIS TREŚCI

 

Od Autorów

 

1. Historia hotelarstwa na świecie i w Polsce
1.1. Historia hotelarstwa na świecie
1.2. Historia hotelarstwa w Polsce

 

2. Podstawowe pojęcia z zakresu hotelarstwa
2.1. Co to jest hotelarstwo?
2.2. Gościnność według prawa w Polsce
2.3. Pojęcia stosowane w hotelarstwie
2.4. Klasyfikacja obiektów hotelarskich
2.5. Klasyfikacja, standaryzacja i kategoryzacja obiektów hotelarskich w Polsce w świetle prawa

 

3. Hotele i zakłady hotelarskie
3.1. Charakterystyka rodzajowa podstawowych obiektów bazy nocle¬gowej
3.1.1. Hotele
3.1.2. Motele
3.1.3. Pensjonaty
3.1.4. Kempingi
3.1.5. Domy wycieczkowe
3.1.6. Schroniska młodzieżowe
3.1.7. Schroniska
3.1.8. Pola biwakowe
3.2. Charakterystyka innych obiektów bazy noclegowej

 

4. Elita światowego hotelarstwa
4.1. Sławne hotele świata
4.1.1. „Ritz” — Paryż
4.1.2. „Badrutt’s Palace Hotel” — St. Moritz
4.1.3. „St. Regis Rome” — Rzym
4.1.4. „Metropol” — Moskwa
4.1.5. „Imperial” — Tokio
4.1.6. „Adlon Kempinski” — Berlin
4.1.7. „Sacher” — Wiedeń
4.1.8. „Burj Al Arab” — Dubaj
4.1.9. „Emirates Palace” — Abu Zabi
4.2. Sławne hotele w Polsce
4.2.1. „Bazar” w Poznaniu
4.2.2. „Europa” w Lublinie
4.2.3. „Europejski” w Warszawie
4.2.4. „Bristol” w Warszawie
4.2.5. „Grand” w Łodzi
4.2.6. „Grand” w Sopocie
4.2.7. „Monopol” we Wrocławiu
4.2.8. „Ritz” w Białymstoku
4.2.9. „Savoy” w Łodzi
4.3. Hotele dziwne, oryginalne i niesamowite

 

5. Wielcy ludzie hotelarstwa
5.1. Święci — patroni hotelarstwa
5.1.1. Św. Marcin z Tours
5.1.2. Św. Marta z Betanii
5.1.3. Św. Julian Szpitalnik
5.1.4. Św. Amand z Maastricht
5.1.5. Św. Marcin de Porrès
5.1.6. Św. Notburga z Ebeny
5.1.7. Św. Zyta z Lukki
5.2. Wielcy hotelarze świata
5.2.1. C. Ritz (1850 –1918)
5.2.2. C.N. Hilton (1887–1979)
5.2.3. Ch.K. Wilson (1913–2003)
5.3. Nestorzy polskiego hotelarstwa
5.3.1. S. Czetwertyński (1910 –1978)
5.3.2. L. Wellmann (1911–1995)
5.3.3. M. Benisławski (1884 –1971)

 

6. Usługa hotelarska
6.1. Pojęcie usługi hotelarskiej
6.2. Cechy usługi hotelarskiej
6.3. Podział usług hotelarskich
6.3.1. Charakterystyka usług podstawowych
6.3.2. Charakterystyka usług dodatkowych
6.4. Usługa hotelarska jako specyficzny rodzaj produktu turystycznego

 

7. Organizacje i stowarzyszenia hotelarskie
7.1. Organizacje hotelarskie na świecie
7.1.1. Międzynarodowe Zrzeszenie Hoteli i Restauracji — IH & RA
7.1.2. Europejska Federacja Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej — EuroGites
7.1.3. Konfederacja Krajowych Stowarzyszeń Hoteli, Restauracji i Kawiarni w Unii Europejskiej — HOTREC
7.1.4. Międzynarodowa Federacja Schronisk Młodzieżowych— IYHF
7.1.5. Międzynarodowa Federacja Campingu i Caravaningu— FICC
7.2. Wybrane organizacje hotelarskie i organizacje turystyczne zwią¬zane z hotelarstwem w Polsce
7.2.1. Polskie Zrzeszenie Hoteli — PZH
7.2.2. Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego — IGHP
7.2.3. Polska Izba Hotelarstwa — PIH
7.2.4. Małopolska Izba Hotelarstwa Gremium
7.2.5. Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych — PTSM
7.2.6. Polska Federacja Campingu i Caravaningu — PFCC
7.2.7. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze — PTTK
7.2.8. Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Go¬ścinne” — PFTW „GG”
7.2.9. Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce — SKKP

 

8. Struktury funkcjonalno-organizacyjne w hotelarstwie
8.1. Struktury hotelowe w literaturze przedmiotu
8.1.1. System hotelowy (hotel system, hotel group)
8.1.2. Łańcuch hotelowy (hotel chain)
8.1.3. Marka (brand)
8.1.4. Sieć hoteli (hotel’s net)
8.2. Przykłady struktur organizacyjno-funkcjonalnych w hotelarstwie
8.2.1. Typ hotelu
8.2.2. Grupa markowa
8.2.3. Łańcuch hotelowy
8.2.4. System hotelowy (grupa hotelowa)
8.2.5. Sieć hoteli

 

9. Rozwój hotelarstwa na świecie i w Polsce
9.1. Hotelarstwo na świecie i w Polsce w ujęciu statystycznym
9.2. Wybrane trendy w rozwoju hotelarstwa światowego
9.2.1. Unifikacja w hotelarstwie
9.2.2. Wzrost znaczenia hotelarstwa ekonomicznego
9.2.3. Hotelarstwo luksusowe i ekskluzywne
9.2.4. Oferta aktywnego wypoczynku
9.2.5. Specjalizacja w hotelarstwie
9.2.6. Hotele „trzeciego wieku”
9.2.7. Agroturystyka, turystyka farmerska, „nowoczesne” skan¬seny, „drugie” domy
9.2.8. Hotele typu SPA
9.2.9. Hotele typu boutique
9.2.10. Hotelarstwo jako działalność dodatkowa
9.2.11. Automatyzacja usług hotelarskich
9.2.12. Systemy rezerwacji miejsc noclegowych
9.2.13. Programy promocyjne i lojalnościowe
9.2.14. Outsourcing w hotelarstwie
9.2.15. Tailoring w hotelarstwie
9.2.16. Timesharing w hotelarstwie
9.2.17. System condo hotel
9.2.18. Franchising w hotelarstwie
9.2.19. Usługi gastronomiczne w hotelarstwie
9.2.20. Usługi hotelarskie w środkach transportu
9.2.21. Nietypowe hotele
9.2.22. Zintegrowane systemy zarządzania jakością
9.2.23. Racjonalne gospodarowanie energią i ochrona środowiska
9.2.24. Globalizacja i ochrona przed konkurencją (korporacje, systemy, grupy markowe)

 

Bibliografia

Mariola Milewska

Mgr inż. Politechniki Łódzkiej, wieloletni nauczyciel przedmiotów hotelarskich, egzaminator, wykładowca na kierunku „turystyka i rekreacja” na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Do września 2013 r. wykładała w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi. Trener w szkoleniach realizowanych przez polskie i zagraniczne instytucje dla kadry pracowniczej hoteli. Konsultant i doradca w zakresie inicjowania usług hotelarskich, przygotowywania obiektów do świadczenia usług oraz doboru pracowników. Autorka i współautorka monografii naukowych, podręczników akademickich i szkolnych, a także artykułów naukowych w czasopiśmie UŁ „Turyzm” i czasopiśmie WSTH „Turystyka i Hotelarstwo”.

Bogdan Włodarczyk

Dr hab., prof. UŁ, Prodziekan Wydziału Nauk Geograficznych, Dyrektor Instytutu Geografii Miast i Turyzmu, Kierownik Zakładu Geografii Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego. Do września 2013 r. wykładał w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi. Redaktor czasopisma naukowego „Turyzm” oraz redaktor naczelny serii monograficznej „Warsztaty z Geografii Turyzmu”. Inicjator oraz kierownik programów badawczych i dydaktycznych w turystyce. Autor licznych artykułów i monografii naukowych, współautor podręczników akademickich oraz przewodników turystycznych, m.in. po Górach Świętokrzyskich.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł