Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości

Mariola Milewska, Bogdan Włodarczyk
ISBN: 978-83-208-2183-3
Pages: 344
Publication date: 2015
Place publication: Warszawa
Publication: II
Binding: paperback
Format: B5
16.00 €
12.00
Lowest price in last 30 days: 12.00
number copies:

Hospitality industry has become one of the most profitable branches of tourism sector. Each year brings an increasingly dynamic development in this area of business activity, not only related with a growing mobility of the society, but also with a progress achieved in development of modern technologies. Such changes also imply a growth of expectations of people taking advantage of the offer of various facilities making the hospitality offer. In effect, each such facility needs appropriate preparation based upon solid knowledge about the segment of the industry in which it operates. Each of them also has to face several challenges in order to meet the expectations of its customers and persist in this highly competitive market.

 

The Authors, basing their considerations mainly upon their own research, but also on the output and experience of many persons professionally involved in the hospitality industry, systematically present the crucial issues concerning that area in Poland, including as follows:

 

the history of hospitality industry in Poland and globally;

 

the industry organizations and associations;

 

characteristics of the principal facilities making up the hospitality base;

 

an analysis of hospitality services;

 

functional and organizational structure of the hospitality industry;

 

trends seen in the development of hospitality services in the 21st Century.

 

The book is mainly intended for practitioners and theoreticians professionally related with tourism, and in particular with hospitality industry.

SPIS TREŚCI

 

Od Autorów

 

1. Historia hotelarstwa na świecie i w Polsce
1.1. Historia hotelarstwa na świecie
1.2. Historia hotelarstwa w Polsce

 

2. Podstawowe pojęcia z zakresu hotelarstwa
2.1. Co to jest hotelarstwo?
2.2. Gościnność według prawa w Polsce
2.3. Pojęcia stosowane w hotelarstwie
2.4. Klasyfikacja obiektów hotelarskich
2.5. Klasyfikacja, standaryzacja i kategoryzacja obiektów hotelarskich w Polsce w świetle prawa

 

3. Hotele i zakłady hotelarskie
3.1. Charakterystyka rodzajowa podstawowych obiektów bazy nocle¬gowej
3.1.1. Hotele
3.1.2. Motele
3.1.3. Pensjonaty
3.1.4. Kempingi
3.1.5. Domy wycieczkowe
3.1.6. Schroniska młodzieżowe
3.1.7. Schroniska
3.1.8. Pola biwakowe
3.2. Charakterystyka innych obiektów bazy noclegowej

 

4. Elita światowego hotelarstwa
4.1. Sławne hotele świata
4.1.1. „Ritz” — Paryż
4.1.2. „Badrutt’s Palace Hotel” — St. Moritz
4.1.3. „St. Regis Rome” — Rzym
4.1.4. „Metropol” — Moskwa
4.1.5. „Imperial” — Tokio
4.1.6. „Adlon Kempinski” — Berlin
4.1.7. „Sacher” — Wiedeń
4.1.8. „Burj Al Arab” — Dubaj
4.1.9. „Emirates Palace” — Abu Zabi
4.2. Sławne hotele w Polsce
4.2.1. „Bazar” w Poznaniu
4.2.2. „Europa” w Lublinie
4.2.3. „Europejski” w Warszawie
4.2.4. „Bristol” w Warszawie
4.2.5. „Grand” w Łodzi
4.2.6. „Grand” w Sopocie
4.2.7. „Monopol” we Wrocławiu
4.2.8. „Ritz” w Białymstoku
4.2.9. „Savoy” w Łodzi
4.3. Hotele dziwne, oryginalne i niesamowite

 

5. Wielcy ludzie hotelarstwa
5.1. Święci — patroni hotelarstwa
5.1.1. Św. Marcin z Tours
5.1.2. Św. Marta z Betanii
5.1.3. Św. Julian Szpitalnik
5.1.4. Św. Amand z Maastricht
5.1.5. Św. Marcin de Porrès
5.1.6. Św. Notburga z Ebeny
5.1.7. Św. Zyta z Lukki
5.2. Wielcy hotelarze świata
5.2.1. C. Ritz (1850 –1918)
5.2.2. C.N. Hilton (1887–1979)
5.2.3. Ch.K. Wilson (1913–2003)
5.3. Nestorzy polskiego hotelarstwa
5.3.1. S. Czetwertyński (1910 –1978)
5.3.2. L. Wellmann (1911–1995)
5.3.3. M. Benisławski (1884 –1971)

 

6. Usługa hotelarska
6.1. Pojęcie usługi hotelarskiej
6.2. Cechy usługi hotelarskiej
6.3. Podział usług hotelarskich
6.3.1. Charakterystyka usług podstawowych
6.3.2. Charakterystyka usług dodatkowych
6.4. Usługa hotelarska jako specyficzny rodzaj produktu turystycznego

 

7. Organizacje i stowarzyszenia hotelarskie
7.1. Organizacje hotelarskie na świecie
7.1.1. Międzynarodowe Zrzeszenie Hoteli i Restauracji — IH & RA
7.1.2. Europejska Federacja Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej — EuroGites
7.1.3. Konfederacja Krajowych Stowarzyszeń Hoteli, Restauracji i Kawiarni w Unii Europejskiej — HOTREC
7.1.4. Międzynarodowa Federacja Schronisk Młodzieżowych— IYHF
7.1.5. Międzynarodowa Federacja Campingu i Caravaningu— FICC
7.2. Wybrane organizacje hotelarskie i organizacje turystyczne zwią¬zane z hotelarstwem w Polsce
7.2.1. Polskie Zrzeszenie Hoteli — PZH
7.2.2. Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego — IGHP
7.2.3. Polska Izba Hotelarstwa — PIH
7.2.4. Małopolska Izba Hotelarstwa Gremium
7.2.5. Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych — PTSM
7.2.6. Polska Federacja Campingu i Caravaningu — PFCC
7.2.7. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze — PTTK
7.2.8. Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Go¬ścinne” — PFTW „GG”
7.2.9. Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce — SKKP

 

8. Struktury funkcjonalno-organizacyjne w hotelarstwie
8.1. Struktury hotelowe w literaturze przedmiotu
8.1.1. System hotelowy (hotel system, hotel group)
8.1.2. Łańcuch hotelowy (hotel chain)
8.1.3. Marka (brand)
8.1.4. Sieć hoteli (hotel’s net)
8.2. Przykłady struktur organizacyjno-funkcjonalnych w hotelarstwie
8.2.1. Typ hotelu
8.2.2. Grupa markowa
8.2.3. Łańcuch hotelowy
8.2.4. System hotelowy (grupa hotelowa)
8.2.5. Sieć hoteli

 

9. Rozwój hotelarstwa na świecie i w Polsce
9.1. Hotelarstwo na świecie i w Polsce w ujęciu statystycznym
9.2. Wybrane trendy w rozwoju hotelarstwa światowego
9.2.1. Unifikacja w hotelarstwie
9.2.2. Wzrost znaczenia hotelarstwa ekonomicznego
9.2.3. Hotelarstwo luksusowe i ekskluzywne
9.2.4. Oferta aktywnego wypoczynku
9.2.5. Specjalizacja w hotelarstwie
9.2.6. Hotele „trzeciego wieku”
9.2.7. Agroturystyka, turystyka farmerska, „nowoczesne” skan¬seny, „drugie” domy
9.2.8. Hotele typu SPA
9.2.9. Hotele typu boutique
9.2.10. Hotelarstwo jako działalność dodatkowa
9.2.11. Automatyzacja usług hotelarskich
9.2.12. Systemy rezerwacji miejsc noclegowych
9.2.13. Programy promocyjne i lojalnościowe
9.2.14. Outsourcing w hotelarstwie
9.2.15. Tailoring w hotelarstwie
9.2.16. Timesharing w hotelarstwie
9.2.17. System condo hotel
9.2.18. Franchising w hotelarstwie
9.2.19. Usługi gastronomiczne w hotelarstwie
9.2.20. Usługi hotelarskie w środkach transportu
9.2.21. Nietypowe hotele
9.2.22. Zintegrowane systemy zarządzania jakością
9.2.23. Racjonalne gospodarowanie energią i ochrona środowiska
9.2.24. Globalizacja i ochrona przed konkurencją (korporacje, systemy, grupy markowe)

 

Bibliografia

Mariola Milewska

M.Sc. in Lodz University of Technology, long-standing academic teacher in courses related with hospitality industry, examiner, lecturer in the studies of “tourism and recreation” in the Faculty of Geographic Sciences, in the University of Lodz. Until September 2013 lectured in the WSTH College of Tourism and Hospitality Industry in Lodz. Coach in trainings held by the Polish and foreign institutions for hotel personnel. Consultant and advisor in the field of initiating hospitality services, preparation of facilities for provision of services and, selection of staff. Author and co-author of scientific monographs, academic and high school manuals, as well as scientific articles published in “Turyzm” magazine published by the University of Lodz and “Turystyka i Hotelarstwo” magazine published by WSTH.

Bogdan Włodarczyk

Professor in the University of Lodz, Phd Dsc, associate dean in the Faculty of Geographical Sciences, Director of the Institute of Urban Geography and Tourism, head of the Institute of Geography of Tourism the University of Lodz. Until September 2013 lectured in the Tourism and Hospitality Industry College in Lodz. Editor of scientific magazine “Turyzm/Tourism” and Editor-in-chief of a monograph series “Warsztaty z Geografii Turyzmu” (Geography of Tourism Workshops). Initiator and head of research and educational programs in the field of tourism. Author of numerous scientific articles and monographs, co-author of academic manuals and tourist guides, i.a. on Świętokrzyskie Mountains.

Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €