Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Morska turystyka żeglarska

Leszek Butowski
ISBN: 978-83-208-2317-2
Liczba stron: 208
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90 zł
29.90
Najniższa cena z 30 dni: 29.90
liczba egzemplarzy:

Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, jest wyjątkową monografią dotyczącą żeglarstwa morskiego. Świetna znajomość problematyki przez autora, poświadczona oczytaniem w literaturze oraz bogatymi doświadczeniami praktycznymi, dała bardzo interesujący wynik. Powstała praca nowatorska na polskim, a nawet światowym rynku, porządkująca oraz wnosząca wiele nowych ustaleń do wiedzy o żeglarstwie morskim, a zwłaszcza o morskiej turystyce żeglarskiej.

 

Opracowanie składa się z piętnastu rozdziałów, które stanowią logiczną całość opisującą w sposób uporządkowany współczesną morską turystykę żeglarską w jej różnych aspektach. Pierwsze dwa rozdziały zawierają analizę zakresu znaczeniowego samego pojęcia turystyki żeglarskiej oraz jej relacjom z innymi formami turystyki morskiej i aktywnej. Jako rezultat przeprowadzonej dyskusji została zaproponowana tu definicja morskiej turystyki żeglarskiej, stanowiąca podstawę do dalszych rozważań. W trzecim rozdziale Czytelnik znajdzie charakterystykę typologiczną żeglarzy jako podmiotów tej formy aktywności turystycznej. W kolejnych rozdziałach omówiono naturalne oraz historyczno-kulturowe, jak również społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju morskiej turystyki żeglarskiej. Następne części książki dotyczą aspektów przestrzennych morskiej turystyki żeglarskiej. Przedstawiono w nich główne światowe akweny, ze szczególnym uwzględnieniem Morza Bałtyckiego, w obrębie których morska turystyka żeglarska ma szczególnie dobre warunki rozwoju. Scharakteryzowano także najważniejsze szlaki oceanicznej turystyki żeglarskiej w układzie międzykontynentalnym lub globalnym. W następnych rozdziałach przedstawiono zarys historii rozwoju światowego jachtingu oraz żeglarstwa krajowego, z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań i specyfiki wybranych państw. W kolejnych częściach pracy scharakteryzowano morskie jachty żaglowe oraz infrastrukturę niezbędną do uprawiania żeglarstwa, co stanowiło podstawę do analizy żeglarskich produktów turystycznych. Wreszcie syntezę rozważań na temat uwarunkowań rozwoju morskiej turystyki żeglarskiej zawarto w rozdziale poświęconym morskiej żeglarskiej przestrzeni turystycznej. Książkę kończy zaś część poświęcona kwalifikacjom formalnym i morskim certyfikatom żeglarskim, głównie w aspekcie bezpieczeństwa żeglugi

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Definicja morskiej turystyki żeglarskiej
2. Morska turystyka żeglarska jako forma turystyki morskiej i turystyki aktywnej
3. Charakterystyka typologiczna żeglarzy i morskiej turystyki żeglarskiej
4. Czynniki przyrodnicze warunkujące rozwój morskiej turystyki żeglarskiej
5. Uwarunkowania historyczno-kulturowe i społeczno-ekonomiczne morskiej turystyki żeglarskiej
6. Główne obszary morskiej turystyki żeglarskiej
7. Główne szlaki oceanicznej turystyki żeglarskiej
8. Zarys historii jachtingu światowego
9. Zarys historii polskiego żeglarstwa morskiego
10. Morskie jachty żaglowe
11. Infrastruktura morskiej turystyki żeglarskiej
12. Morski, żeglarski produkt turystyczny
13. Morskie rejsy żeglarskie jako produkty turystyczne
14. Morska (żeglarska) przestrzeń turystyczna
15. Kwalifikacje formalne i morskie certyfikaty żeglarskie

 

Zakończenie

 

Bibliografia

Leszek Butowski

Leszek Butowski – (ur. w 1965 r.) geograf, specjalizuje się w zakresie me¬todologii badań geograficzno-społecznych oraz studiów nad turyzmem. Jest profesorem Uniwersytetu Łódzkiego oraz wykładowcą na kilku uczel¬niach krajowych i zagranicznych, a także członkiem Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. W przeszłości był również urzędnikiem państwowym. Jego pasja to żeglarstwo morskie – jest kapitanem jachtowym i motorowodnym. Żegluje po morzach Bałtyckim, Północnym i Śródziemnym oraz po Atlantyku. Jest miłośnikiem starej Warszawy i Mokotowa, gdzie się urodził i mieszka.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł