Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Strategie konkurowania międzynarodowych korporacji hotelowych

Małgorzata Sztorc
ISBN: 978-83-208-2367-7
Liczba stron: 388
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
Dodatkowe informacje: kolor
69.90 zł
59.42
Najniższa cena z 30 dni: 59.42
liczba egzemplarzy:

Oddawana do rąk Czytelników książka jest pierwszą wydaną w ostatnich latach pracą naukową analizującą w sposób kompleksowy zagadnienia konkurencyjności, strategii konkurowania oraz zasobów umożliwiających umocnienie przewagi konkurencyjnej międzynarodowych przedsiębiorstw z sektora usług hotelarskich. Książka dotyczy nowych, niezwykle złożonych zjawisk organizacyjnych i ekonomicznych oraz wnosi istotne wartości poznawcze do dorobku naukowego dotyczącego konkurencyjności międzynarodowych przedsiębiorstw hotelowych. Wyróżnia się analizą badanego problemu z perspektywy teorii tworzenia zasobowo-kompetencyjnej przewagi konkurencyjnej z wykorzystaniem elementów teorii kosztów transakcyjnych oraz teorii umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Zaprezentowano w niej konkurencyjność organizacji z perspektywy identyfikacji źródeł i czynników pozycjonowania strategicznego oraz wskazania na wyróżniające zasoby przedsiębiorstw świadczących usługi noclegowe, a także określenia elementów składowych strategii konkurowania korporacji hotelowych w warunkach internacjonalizacji i globalizacji rynku usług turystycznych. Ponadto na przykładzie korporacji hotelowej Accorhotels przedstawiono praktyczne aspekty implementacji strategii konkurowania.

Książka może stanowić pomoc zarówno w procesie praktycznego zarządzania przedsiębiorstwami dla menedżerów, jak i teoretycznych rozważań podjętej problematyki wśród pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów. 

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1. ISTOTA I PODSTAWOWE STRATEGIE KONKURENCJI W TEORII I PRAKTYCE ZARZĄDZANIA 

1.1. Pojęcie konkurencji i przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa 
1.1.1. Geneza i istota konkurencyjności 
1.1.2. Poziomy i czynniki kształtujące model konkurencyjności 
1.2. Składniki konkurencyjności organizacji 
1.2.1. Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstwa 
1.2.2. Koncepcje i źródła przewagi konkurencyjnej 
1.2.3. Struktura instrumentów konkurowania 
1.2.4. Determinanty pozycji konkurencyjnej 
1.3. Powiązania sieciowe w tworzeniu przewagi konkurencyjnej 
1.3.1. Koncepcje powiązań sieciowych przedsiębiorstw 
1.3.2. Kluczowe parametry relacji sieciowych 
1.3.3. Rodzaje i zakres współpracy sieciowej 
1.4. Strategie konkurencji organizacji sieciowych 
1.4.1. Istota strategii konkurencji 
1.4.2. Klasyfikacja strategii konkurencji organizacji sieciowych 
1.4.2. Marketingowe strategie konkurencji 

ROZDZIAŁ 2. ISTOTA I ROLA MIĘDZYNARODOWYCH GRUP I KORPORACJI HOTELARSKICH 

2.1. Istota i cechy hotelarstwa 
2.1.1. Pojęcie i znaczenie hotelarstwa 
2.1.2. Parametry usług hotelarskich 
2.2. Miejsce hotelarstwa w strukturze gospodarki turystycznej 
2.3. Formy turystyki a główne rodzaje obiektów hotelarskich 
2.4. Główne komponenty współczesnego hotelarstwa 
2.4.1. Hotel niezależne i ich rola na rynku turystycznym 
2.4.2. Konsorcja hotelowe i tendencje ich rozwoju 
2.4.3. Korporacje hotelowe – istota, cechy, rodzaje 
2.5. Metody rozwoju korporacji hotelowych 
2.6. Rola międzynarodowych grup i korporacji hotelowych na rynku turystycznym 

ROZDZIAŁ 3. STRATEGIE KONKUROWANIA GRUP I KORPORACJI HOTELOWYCH NA RYNKU MIĘDZYNARODOWYM
 
3.1. Proces internacjonalizacji w hotelarstwie  
3.1.1. Pojęcie internacjonalizacji  
3.1.2. Czynniki internacjonalizacji 
3.1.3. Motywy internacjonalizacji w hotelarstwie 
3.1.4. Sposoby ekspansji przedsiębiorstw hotelowych na rynki zagraniczne 
3.2. Metody konkurowania na rynku usług hotelarskich w warunkach globalizacji 
3.2.1. Istota globalizacji 
3.2.2. Konkurencja w warunkach procesu globalizacji 
3.3. Źródła przewagi konkurencyjnej na rynku hotelarskim 
3.3.1. Potencjał zasobowy przedsiębiorstw hotelarskich 
3.3.2. Wiedza jako niematerialny zasób korporacji hotelowych 
3.3.3. Marka i jej wizerunek jako instrument konkurowania korporacji hotelowych 
3.4. Marketing w tworzeniu przewagi konkurencyjnej 
3.4.1. Instrumenty i strategie marketingu zewnętrznego korporacji hotelowych 
3.4.2. Marketing wewnętrzny współczesnych korporacji hotelowych 

ROZDZIAŁ 4. TWORZENIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEZ MIĘDZYNARODOWE GRUPY I KORPORACJE HOTELOWE 

4.1. Uwarunkowania rozwoju hotelarstwa w Polsce 
4.2. Baza noclegowa Polski na tle krajów Unii Europejskiej 
4.3. Kierunki rozwoju działalności międzynarodowych korporacji hotelowych na rynku polskim 
4.4. Motywy, zakres oraz formy wejścia międzynarodowych korporacji hotelowych na polski rynek 
4.5. Geograficzne kierunki lokalizacji hoteli 
4.6. Preferowane segmenty rynku korporacji hotelowych 
4.7. Źródła przewagi konkurencyjnej korporacji hotelowych 

ROZDZIAŁ 5. STRATEGIA OBNIŻANIA KOSZTÓW I KONKUROWANIA POD WZGLĘDEM CENY. STUDIUM PRZYPADKU KORPORACJI ACCORHOTELS
 
5.1. Pozycja korporacji Accorhotels na świecie 
5.2. Zasoby niematerialne korporacji Accorhotels jako instrument konkurowania na polskim rynku 
5.3. Analiza i ocena strategii przyjętej przez korporację Accorhotels na polskim rynku
 
ZAKOŃCZENIE

LITERATURA

SPIS RYSUNKÓW 

SPIS TABEL  

 

Małgorzata Sztorc
Małgorzata Sztorc

Małgorzata Sztorc jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, absolwentką studiów doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (2014 r.). W latach 2001–2015 była pracownikiem sektora usług hotelarskich. Od 2015 r. jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Zarządzania i Marketingu na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej. Prowadzi wykłady z zakresu zarządzania strategicznego, tworzenia biznesplanów, zarządzania relacjami z klientami, makroekonomii, negocjacji oraz etyki biznesu. Specjalizuje się we współczesnych metodach zarzadzania w biznesie międzynarodowym, modelach biznesu oraz strategiach przedsiębiorstw hotelarskich. Jest autorką publikacji z dziedziny nauk o zarzadzaniu, hotelarstwa i turystyki oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oddział w Radomiu, a także pilotem wycieczek. 

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł