Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Strategie konkurowania międzynarodowych korporacji hotelowych

Małgorzata Sztorc
ISBN: 978-83-208-2367-7
Publication date: 2020
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
Additional information: kolor
18.00
Ask about product

Oddawana do rąk Czytelników książka jest pierwszą wydaną w ostatnich latach pracą naukową analizującą w sposób kompleksowy zagadnienia konkurencyjności, strategii konkurowania oraz zasobów umożliwiających umocnienie przewagi konkurencyjnej międzynarodowych przedsiębiorstw z sektora usług hotelarskich. Książka dotyczy nowych, niezwykle złożonych zjawisk organizacyjnych i ekonomicznych oraz wnosi istotne wartości poznawcze do dorobku naukowego dotyczącego konkurencyjności międzynarodowych przedsiębiorstw hotelowych. Wyróżnia się analizą badanego problemu z perspektywy teorii tworzenia zasobowo-kompetencyjnej przewagi konkurencyjnej z wykorzystaniem elementów teorii kosztów transakcyjnych oraz teorii umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Zaprezentowano w niej konkurencyjność organizacji z perspektywy identyfikacji źródeł i czynników pozycjonowania strategicznego oraz wskazania na wyróżniające zasoby przedsiębiorstw świadczących usługi noclegowe, a także określenia elementów składowych strategii konkurowania korporacji hotelowych w warunkach internacjonalizacji i globalizacji rynku usług turystycznych. Ponadto na przykładzie korporacji hotelowej Accorhotels przedstawiono praktyczne aspekty implementacji strategii konkurowania.

Książka może stanowić pomoc zarówno w procesie praktycznego zarządzania przedsiębiorstwami dla menedżerów, jak i teoretycznych rozważań podjętej problematyki wśród pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów. 

Małgorzata Sztorc
Małgorzata Sztorc

Małgorzata Sztorc jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, absolwentką studiów doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (2014 r.). W latach 2001–2015 była pracownikiem sektora usług hotelarskich. Od 2015 r. jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Zarządzania i Marketingu na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej. Prowadzi wykłady z zakresu zarządzania strategicznego, tworzenia biznesplanów, zarządzania relacjami z klientami, makroekonomii, negocjacji oraz etyki biznesu. Specjalizuje się we współczesnych metodach zarzadzania w biznesie międzynarodowym, modelach biznesu oraz strategiach przedsiębiorstw hotelarskich. Jest autorką publikacji z dziedziny nauk o zarzadzaniu, hotelarstwa i turystyki oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oddział w Radomiu, a także pilotem wycieczek. 

Odbiór osobisty (po umówieniu się) 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 45 €