Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Japońskie łańcuchy dostaw w Europie. Zarządzanie i rozwój

Redakcja naukowa Jarosław Witkowski, Anna Baraniecka
ISBN: 978-83-208-2302-8
eISBN: 978-83-208-2319-6
Liczba stron: 316
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
64.90 zł
55.17
Najniższa cena z 30 dni: 55.17
liczba egzemplarzy:
Kup wersję elektroniczną

Od czasów zagranicznej ekspansji japońskich korporacji w latach 70. XX w. wraca pytanie o możliwości i bariery przenoszenia japońskich metod i technik zarządzania do krajów o zupełnie innych uwarunkowaniach społeczno-kulturowych. Książka stanowi próbę pogłębienia wiedzy o funkcjonowaniu japońskich przedsiębiorstw w Europie z perspektywy harmonijnej współpracy z otoczeniem oraz możliwości transferowania japońskich metod zarządzania łańcuchami dostaw do krajów znajdujących się na różnych etapach rozwoju społeczno-gospodarczego.

Książka składa się z sześciu rozdziałów. Dwa pierwsze stanowią wprowadzenie do problematyki zarządzania międzynarodowymi łańcuchami dostaw oraz wskazują najważniejsze trendy w zarządzaniu japońskimi przedsiębiorstwami w warunkach ich internacjonalizacji. Trzeci rozdział jest poświęcony charakterystyce i analizie porównawczej najważniejszych uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju japońskich łańcuchów dostaw zlokalizowanych w Polsce i w Wielkiej Brytanii. W czwartym rozdziale zaprezentowano procesy planowania, organizacji i kontroli w zarządzaniu japońskimi łańcuchami dostaw w Europie. W rozdziale piątym kontynuowano rozważania dotyczące praktyki zarządzania łańcuchami dostaw badanych firm japońskich w Polsce z uwzględnieniem podziału na poszczególne rodzaje decyzji i działań logistycznych (działalność transportowo-magazynowa, zakupy i zarządzanie zapasami, system produkcyjny just-in-time, logistyczna obsługa klienta, ekologistyka). W rozdziale szóstym podjęto próbę prognozy i określenia możliwych scenariuszy rozwoju struktury i funkcjonowania japońskich łańcuchów dostaw w Europie.

Książka zainteresuje nie tylko menedżerów logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw dużych korporacji międzynarodowych, ale również przedstawicieli władz lokalnych, którzy dążą do pozyskiwania japońskich inwestorów. Zaprezentowane wyniki badań mogą być również źródłem aktualnych informacji dla wykładowców i studentów kierunków ekonomicznych i technicznych, specjalizujących się w logistyce oraz międzynarodowych stosunkach gospodarczych.


 

Dostępny też e-book w wersji angielskiej: https://www.ravelo.pl/japanese-supply-chains-in-europe-management-and-development,p300040623.html

 

Spis treści

Wstęp


1. Zarządzanie łańcuchami dostaw w warunkach globalizacji
1.1. Łańcuch dostaw w ujęciu procesowym i podmiotowym
1.2. Uwarunkowania rozwoju łańcuchów dostaw
1.3. Kierunki ewolucji międzynarodowych łańcuchów dostaw
1.3.1. Zrównoważone, społecznie odpowiedzialne i zielone łańcuchy dostaw
1.3.2. Orientacja na wzrost wartości i jakość obsługi klientów
1.3.3. Znaczenie technologii teleinformatycznych


2. Koopetycja przedsiębiorstw w zarządzaniu globalnymi łańcuchami dostaw 
2.1. Podstawowe decyzje i doskonalenie procesów w zarządzaniu międzynarodowymi łańcuchami dostaw
2.2. Współdziałanie i konkurencja firm japońskich w ramach struktur Keiretsu i innych organizacji gospodarczych
2.3. Społeczna odpowiedzialność globalnych łańcuchów dostaw
2.3.1. Społecznie odpowiedzialny łańcuch dostaw
2.3.2. Przegląd badań na temat społecznie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w Polsce, Wielkiej Brytanii i Japonii


3. Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju i funkcjonowania japońskich łańcuchów dostaw w Europie
3.1. Japońskie inwestycje zagraniczne w Europie
3.2. Stagnacja gospodarcza a zmiany w zarządzaniu i lokalizacji japońskich przedsiębiorstw
3.3. Uwarunkowania kulturowe w zarządzaniu japońskimi łańcuchami dostaw w Polsce i Wielkiej Brytanii
3.3.1. Kultura narodowa jako zmienna zewnętrzna efektywności przedsiębiorstw
3.3.2. Wymiary kultur narodowych z perspektywy łańcuchów dostaw
3.3.3. Strategie łańcuchów dostaw a wymiary kultur narodowych
3.3.4. Analiza wymiarów kultur narodowych Polski, Japonii i Wielkiej Brytanii
3.4. Analiza porównawcza kapitału społecznego w badanych krajach
3.4.1. Kapitał społeczny jako uwarunkowanie funkcjonowania łańcuchów dostaw
3.4.2. Składowe kapitału społecznego
3.4.3. Pomiar kapitału społecznego
3.4.4. Poziom zaufania jako składowej kapitału społecznego w Polsce, Japonii i Wielkiej Brytanii
3.4.5. Kapitał społeczny Polski jako uwarunkowanie zewnętrzne funkcjonowania japońskich łańcuchów dostaw
3.4.6. Wyniki badań japońskich łańcuchów dostaw w Polsce dotyczące kapitału społecznego
3.5. Infrastrukturalne uwarunkowania zarządzania łańcuchami dostaw w Polsce, Wielkiej Brytanii i Japonii
3.5.1. Infrastrukturalne uwarunkowania związane z transportem, magazynowaniem i intermodalnością
3.5.2. Rozwój infrastruktury logistycznej w kontekście uwarunkowań polityczno-prawnych
3.6. Współpraca japońskich inwestorów z samorządami lokalnymi w Polsce
3.6.1. Istota i obszary współpracy samorządu lokalnego z zagranicznymi inwestorami
3.6.2. Wyniki badań przeprowadzonych na Dolnym Śląsku


4. Planowanie, organizowanie i kontrola w zarządzaniu japońskimi łańcuchami dostaw w Europie
4.1. Europejska struktura podmiotowo-organizacyjna łańcuchów dostaw wybranych grup Keiretsu
4.1.1. Japońskie łańcuchy dostaw w sektorze motoryzacyjnym
4.1.2. Rozwój i dezinwestycje w japońskich łańcuchach dostaw w sektorze elektrotechnicznym
4.1.3. Udział firmy logistycznej w kształtowaniu i funkcjonowaniu japońskich łańcuchów dostaw
4.2. Doskonalenie struktur i procesów w łańcuchach dostaw — studia przypadków firm japońskich
4.2.1. Zespoły projektowe w doskonaleniu japońskich łańcuchów dostaw
4.2.2. Kaizen jako koncepcja doskonalenia procesów
4.2.3. Rozwój nowych produktów
4.2.4. Narzędzia teleinformatyczne w japońskich łańcuchach dostaw
4.3. Dobre praktyki w japońskich łańcuchach dostaw automotive w Europie — przypadek Bridgestone Europe


5. Metody, narzędzia i dobre praktyki zarządzania logistycznego w japońskich łańcuchach dostaw — wyniki badań empirycznych
5.1. Transport i magazynowanie
5.2. Zakupy i zarządzanie zapasami
5.3. Just-in-time w logistyce produkcji
5.4. Logistyczna obsługa klientów
5.4.1. Istota i znaczenie logistycznej obsługi klienta
5.4.2. Strategia logistycznej obsługi klienta
5.4.3. Obsługa klienta w łańcuchu dostaw
5.4.4. Wyniki badań dotyczące logistycznej obsługi klienta
5.5. Ekologistyka
5.5.1. Istota i cele ekologistyki
5.5.2. Racjonalna gospodarka pozostałościami
5.5.3. Ekologistyka w zarządzaniu łańcuchem dostaw
5.5.4. Ekologistyka w modelu SCOR
5.5.5. Wyniki badań w zakresie ekologistyki


6. Bariery i stymulatory rozwoju japońskich łańcuchów dostaw w Europie
6.1. Przyszłość japońskich FDI w Europie i scenariusze rozwoju ich łańcuchów dostaw
6.1.1. Zakres badania
6.1.2. Dane statystyczne
6.1.3. Etapy badań oraz wykorzystane narzędzia analizy
6.1.4. Wyniki badań i analiz
6.1.5. Wpływ czynników społecznych na rozwój japońskich łańcuchów dostaw w Europie
6.2. Warunki dyfuzji japońskich praktyk w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw w Europie
6.2.1. Pożądane kierunki rozwoju kapitału ludzkiego
6.2.2. Obniżenie kosztów transakcyjnych przez wzrost poziomu zaufania


Zakończenie


Bibliografia


Spis rysunków i fotografii


Spis tablic

Anna Baraniecka

Doktor, pracownik naukowy, adiunkt, opiekun studenckiego koła naukowego w Katedrze Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dyscyplina naukowa autorki to nauki o zarządzaniu i jakości, a subdyscypliny obejmują: zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne, koncepcje i metody zarządzania, logistyka. Obszary aktualnych zainteresowań naukowych: zarządzanie łańcuchem dostaw, kapitał społeczny w łańcuchu dostaw, zarządzanie strategiczne, ekologistyka, sektory wysokich technologii oraz logistyka kosmiczna.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł