Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Japońskie łańcuchy dostaw w Europie. Zarządzanie i rozwój

Redakcja naukowa Jarosław Witkowski, Anna Baraniecka
ISBN: 978-83-208-2302-8
Pages: 316
Publication date: 2018
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
15.00 €
12.75
number copies:
Buy electronic version

It is since the times of great foreign expansion of Japanese corporations in 1970s that we face an ever-recurring question about possibilities of and barriers to the transfer of Japanese management methods and techniques to countries with totally different socio-cultural background. The book is an attempt at deepening the knowledge about the way Japanese enterprises operate in Europe, attempt made from the point of view of their harmonious cooperation with the environment, and considering the potential of transferring Japanese methods of supply chains management to countries on various stages of socio-economic development.

The book consists of six chapters. Two initial ones provide an introduction to problems of management of international supply chains and indicate the key trends in management of Japanese enterprises in conditions of their internationalization. Chapter three is dedicated to description and comparative analysis of the principal prerequisites of operation and development of Japanese supply chains situated in Poland and in the United Kingdom. Presented in chapter four are processes of planning, organization and control in management of Japanese supply chains in Europe. Chapter five continues considerations regarding the practice of management of supply chains of Japanese enterprises in question, operating in Poland, taking into account a division into individual types of decisions and logistical activities (transport and warehousing, purchases and stock management, just-in-time manufacturing system, logistical customer service, eco-logistics). Finally, in chapter six an attempt is made to forecast and describe potential scenarios of development of the structure and functioning of Japanese supply chains in Europe.

The book will be of interest not only to managers of logistics and responsible for supply chains management in large international corporations, but also to representatives of local authorities who endeavor to attract Japanese investors. The research findings presented may also provide a source of up-to date information for lecturers and students in faculties of economics and technology, specialized in logistics and international economic relations.


 

E-book version in English is also available at: https://www.ravelo.pl/japanese-supply-chains-in-europe-management-and-development,p300040623.html

 

Spis treści

Wstęp


1. Zarządzanie łańcuchami dostaw w warunkach globalizacji
1.1. Łańcuch dostaw w ujęciu procesowym i podmiotowym
1.2. Uwarunkowania rozwoju łańcuchów dostaw
1.3. Kierunki ewolucji międzynarodowych łańcuchów dostaw
1.3.1. Zrównoważone, społecznie odpowiedzialne i zielone łańcuchy dostaw
1.3.2. Orientacja na wzrost wartości i jakość obsługi klientów
1.3.3. Znaczenie technologii teleinformatycznych


2. Koopetycja przedsiębiorstw w zarządzaniu globalnymi łańcuchami dostaw 
2.1. Podstawowe decyzje i doskonalenie procesów w zarządzaniu międzynarodowymi łańcuchami dostaw
2.2. Współdziałanie i konkurencja firm japońskich w ramach struktur Keiretsu i innych organizacji gospodarczych
2.3. Społeczna odpowiedzialność globalnych łańcuchów dostaw
2.3.1. Społecznie odpowiedzialny łańcuch dostaw
2.3.2. Przegląd badań na temat społecznie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w Polsce, Wielkiej Brytanii i Japonii


3. Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju i funkcjonowania japońskich łańcuchów dostaw w Europie
3.1. Japońskie inwestycje zagraniczne w Europie
3.2. Stagnacja gospodarcza a zmiany w zarządzaniu i lokalizacji japońskich przedsiębiorstw
3.3. Uwarunkowania kulturowe w zarządzaniu japońskimi łańcuchami dostaw w Polsce i Wielkiej Brytanii
3.3.1. Kultura narodowa jako zmienna zewnętrzna efektywności przedsiębiorstw
3.3.2. Wymiary kultur narodowych z perspektywy łańcuchów dostaw
3.3.3. Strategie łańcuchów dostaw a wymiary kultur narodowych
3.3.4. Analiza wymiarów kultur narodowych Polski, Japonii i Wielkiej Brytanii
3.4. Analiza porównawcza kapitału społecznego w badanych krajach
3.4.1. Kapitał społeczny jako uwarunkowanie funkcjonowania łańcuchów dostaw
3.4.2. Składowe kapitału społecznego
3.4.3. Pomiar kapitału społecznego
3.4.4. Poziom zaufania jako składowej kapitału społecznego w Polsce, Japonii i Wielkiej Brytanii
3.4.5. Kapitał społeczny Polski jako uwarunkowanie zewnętrzne funkcjonowania japońskich łańcuchów dostaw
3.4.6. Wyniki badań japońskich łańcuchów dostaw w Polsce dotyczące kapitału społecznego
3.5. Infrastrukturalne uwarunkowania zarządzania łańcuchami dostaw w Polsce, Wielkiej Brytanii i Japonii
3.5.1. Infrastrukturalne uwarunkowania związane z transportem, magazynowaniem i intermodalnością
3.5.2. Rozwój infrastruktury logistycznej w kontekście uwarunkowań polityczno-prawnych
3.6. Współpraca japońskich inwestorów z samorządami lokalnymi w Polsce
3.6.1. Istota i obszary współpracy samorządu lokalnego z zagranicznymi inwestorami
3.6.2. Wyniki badań przeprowadzonych na Dolnym Śląsku


4. Planowanie, organizowanie i kontrola w zarządzaniu japońskimi łańcuchami dostaw w Europie
4.1. Europejska struktura podmiotowo-organizacyjna łańcuchów dostaw wybranych grup Keiretsu
4.1.1. Japońskie łańcuchy dostaw w sektorze motoryzacyjnym
4.1.2. Rozwój i dezinwestycje w japońskich łańcuchach dostaw w sektorze elektrotechnicznym
4.1.3. Udział firmy logistycznej w kształtowaniu i funkcjonowaniu japońskich łańcuchów dostaw
4.2. Doskonalenie struktur i procesów w łańcuchach dostaw — studia przypadków firm japońskich
4.2.1. Zespoły projektowe w doskonaleniu japońskich łańcuchów dostaw
4.2.2. Kaizen jako koncepcja doskonalenia procesów
4.2.3. Rozwój nowych produktów
4.2.4. Narzędzia teleinformatyczne w japońskich łańcuchach dostaw
4.3. Dobre praktyki w japońskich łańcuchach dostaw automotive w Europie — przypadek Bridgestone Europe


5. Metody, narzędzia i dobre praktyki zarządzania logistycznego w japońskich łańcuchach dostaw — wyniki badań empirycznych
5.1. Transport i magazynowanie
5.2. Zakupy i zarządzanie zapasami
5.3. Just-in-time w logistyce produkcji
5.4. Logistyczna obsługa klientów
5.4.1. Istota i znaczenie logistycznej obsługi klienta
5.4.2. Strategia logistycznej obsługi klienta
5.4.3. Obsługa klienta w łańcuchu dostaw
5.4.4. Wyniki badań dotyczące logistycznej obsługi klienta
5.5. Ekologistyka
5.5.1. Istota i cele ekologistyki
5.5.2. Racjonalna gospodarka pozostałościami
5.5.3. Ekologistyka w zarządzaniu łańcuchem dostaw
5.5.4. Ekologistyka w modelu SCOR
5.5.5. Wyniki badań w zakresie ekologistyki


6. Bariery i stymulatory rozwoju japońskich łańcuchów dostaw w Europie
6.1. Przyszłość japońskich FDI w Europie i scenariusze rozwoju ich łańcuchów dostaw
6.1.1. Zakres badania
6.1.2. Dane statystyczne
6.1.3. Etapy badań oraz wykorzystane narzędzia analizy
6.1.4. Wyniki badań i analiz
6.1.5. Wpływ czynników społecznych na rozwój japońskich łańcuchów dostaw w Europie
6.2. Warunki dyfuzji japońskich praktyk w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw w Europie
6.2.1. Pożądane kierunki rozwoju kapitału ludzkiego
6.2.2. Obniżenie kosztów transakcyjnych przez wzrost poziomu zaufania


Zakończenie


Bibliografia


Spis rysunków i fotografii


Spis tablic

Redakcja naukowa Jarosław Witkowski
Anna Baraniecka
Odbiór osobisty (po umówieniu się) 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €