Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Logistyka jako czynnik dobrostanu

Piotr Banaszyk, Sabina Kauf, Jacek Szołtysek
ISBN: 978-83-208-2462-9
Liczba stron: 154
Rok wydania: 2021
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
39.90 zł
33.92
liczba egzemplarzy:

W ostatnim czasie ujawniło się bardzo wiele czynników uświadamiających niewłaściwy charakter dotychczasowej logiki procesów społeczno-gospodarczych. Świadectwem racjonalności zachowań społecznych było (a w zasadzie nadal jest) nieustanne bogacenie się zarówno na poziomie indywidualnych gospodarstw domowych, jak i w odniesieniu do całych państw. Ludzie pożądają coraz bogatszej konsumpcji, przedsiębiorstwa są zarządzane w celu maksymalizacji zyskowności, a państwa są rządzone ze względu na dążenie do coraz większego PKB. 


Skutki tej logiki okazały się katastrofalne. W odniesieniu do gospodarstw domowych zjawisko nadmiernej konsumpcji prowokuje do ciągłego zmieniania się krótkotrwałych mód, do nieustannych zakupów i do produkowania coraz większej ilości odpadów. Napędem tej nadmiernej konsumpcji jest rosnąca produkcja jednocześnie podążająca za zmiennym popytem oraz ten popyt kreującą z wykorzystaniem wyrafinowanych narzędzi marketingowych. Nieracjonalność takiego schematu działalności materializuje się w coraz większym i coraz szybszym zużyciu dostępnych zasobów naturalnych i energii. Dodatkowo pojawiły się negatywne efekty społeczne i ekonomiczne pogarszające jakość życia ludzi.
Dokonana globalizacja gospodarki światowej jest powodem rosnącego znaczenia logistyki międzynarodowej. Znaczenie logistyki zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej uprawnia do postawienia pytania, w jaki sposób logistyka może włączyć się w proces oczekiwanych zmian i jak może przyczyniać się do kreowania dobrostanu społecznego. Dobrostan jest tu pojmowany jako synonim jakości życia. 


Pierwsze dwa rozdziały książki mają charakter wprowadzający. Na początku przedstawiono nowoczesny paradygmat logistyki, czyli współczesne rozumienie jej istoty nastawione właśnie raczej na jakość obsługi klienta i jakość życia, niż na maksymalizację korzyści ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw i ich właścicieli. Następnie skoncentrowano uwagę na kryteriach oceny i optymalizacji dobrostanu, różnicując je od standardowych kryteriów dotyczących dobrobytu materialnego. W kolejnej części książki są podejmowane zagadnienia dostępności czasowo-przestrzennej, kosztowej, decyzyjnej oraz, w końcu, problem zagospodarowania towarów już niechcianych albo odpadowych. Tezą, której autorzy usiłują dowieść, jest twierdzenie, że logistyka nie tylko okazuje się narzędziem ułatwiającym ciągłość i płynność procesów gospodarczych, lecz także ma znaczenie dla jakości życia i może się przyczynić do poprawy dobrostanu społecznego na całym świecie.

 

Wstęp 

ROZDZIAŁ 1. Tradycyjne i nowoczesne postrzeganie logistyki 
Logistyka w ujęciu koncepcyjnym 
Logistyka w ujęciu pragmatycznym 
Współczesne rozumienie paradygmatu 
Logistyka w ujęciu paradygmatycznym 
Bibliografia 

ROZDZIAŁ 2. Istota i wymiary dobrostanu 
Mieć czy być? Zagadnienie filozoficzne 
Wzrost gospodarczy i produkt krajowy 
Negatywne skutki ekonomii opartej na wzroście i zalecenie odwzrostowienia 
Arkadia dobrostanu, czyli od mieć do być 
Bibliografia 

ROZDZIAŁ 3. Wymiar dostępności: logistyka w tworzeniu użyteczności
miejsca i czasu 

Dostępność produktów jako wyznacznik dobrostanu subiektywnego 
Rola mobilności w kreowaniu dobrostanu 
Konsumeryzm czy współdzielenie – co daje szczęście? 
Bibliografia 

ROZDZIAŁ 4. Wymiar finansowy: rola logistyki 
Finanse łańcucha dostaw 
Wpływ finansów łańcucha dostaw na satysfakcję nabywcy i dobrostan subiektywny 
Sprawne zarządzanie finansami łańcucha dostaw jako kluczowy determinant dobrostanu subiektywnego 
Bibliografia 

ROZDZIAŁ 5. Logistyka a gospodarka pętli zamkniętej 
Ekonomia cyrkularna a gospodarka pętli zamkniętej 
Logistyka a kryzys środowiskowy 
Logistyka zwrotna w łańcuchach dostaw 
Użyteczność logistyki zwrotnej w zarządzaniu łańcuchami dostaw 
Logistyka zwrotna a dobrostan 
Bibliografia 

Zakończenie 

Spis rysunków i tabel 
Indeks nazwisk 

Piotr Banaszyk
Piotr Banaszyk

Prof. dr hab. Piotr Banaszyk jest pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Logistyki w Instytucie Gospodarki Międzynarodowej. W przeszłości piastował funkcje prodziekana Wydziału Zarządzania  i prorektora UEP. Jest autorem blisko 200 publikacji artykułowych i monograficznych. Oprócz zagadnień logistycznych specjalizuje się też w obszarach zarządzania strategicznego i historii rozwoju teorii zarządzania. Za dokonania naukowe i organizacyjne jest laureatem nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Rektora UEP.

Sabina Kauf
Sabina Kauf

Prof. dr hab. Sabina Kauf -  Dyrektor Instytutu Zarządzania i Jakości Uniwersytetu Opolskiego, Kierownik Katedry Logistyki i Marketingu. Zainteresowania naukowe od ponad 15 lat skupia na wykorzystaniu potencjału logistyki oraz zarządzania łańcuchem dostaw w jednostkach samorządu terytorialnego, Prowadzi badania także w obszarze logistyki miasta i smart city.

 

Jacek Szołtysek
Jacek Szołtysek

Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Zarządzania, Katedra Logistyki Społecznej oraz St. Petersburg State University of Railway Transport. Kierownik Katedry Logistyki Społecznej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zainteresowania naukowe od ponad 15 lat skupia na potencjale logistyki w zarządzaniu miastem, w służbie zdrowia, akcjach humanitarnych i innych zastosowaniach logistyki społecznej. Zapoczątkował nowe kierunki badań w obszarze logistyki miasta, zainicjował i propaguje nowe obszary stosowania logistyki, tj. logistykę społeczną. Autor 6 podręczników akademickich, 3 monografii naukowych, 50 rozdziałów w monografiach naukowych, a także 120 artykułów naukowych, publikowanych w kraju i poza granicą. Redaktor naukowy 15 prac naukowych. Prowadzi wykłady z logistyki miasta na studiach licencjackich, magisterskich i doktorskich, w Polsce, Rosji, na Ukrainie i w Kazachstanie. Otrzymał nagrody Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej. Za podręcznik Podstawy logistyki miejskiej (wyd. II rozszerzone) w 2008 r. otrzymał Nagrodę Specjalną Dziennikarzy za najlepszy podręcznik akademicki.

Kurier 14 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł