Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Logistyka jako czynnik dobrostanu

Piotr Banaszyk, Sabina Kauf, Jacek Szołtysek
ISBN: 978-83-208-2462-9
Liczba stron: 154
Rok wydania: 2021
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
39.90 zł
33.92
Najniższa cena z 30 dni: 33.92
liczba egzemplarzy:

W ostatnim czasie ujawniło się bardzo wiele czynników uświadamiających niewłaściwy charakter dotychczasowej logiki procesów społeczno-gospodarczych. Świadectwem racjonalności zachowań społecznych było (a w zasadzie nadal jest) nieustanne bogacenie się zarówno na poziomie indywidualnych gospodarstw domowych, jak i w odniesieniu do całych państw. Ludzie pożądają coraz bogatszej konsumpcji, przedsiębiorstwa są zarządzane w celu maksymalizacji zyskowności, a państwa są rządzone ze względu na dążenie do coraz większego PKB. 


Skutki tej logiki okazały się katastrofalne. W odniesieniu do gospodarstw domowych zjawisko nadmiernej konsumpcji prowokuje do ciągłego zmieniania się krótkotrwałych mód, do nieustannych zakupów i do produkowania coraz większej ilości odpadów. Napędem tej nadmiernej konsumpcji jest rosnąca produkcja jednocześnie podążająca za zmiennym popytem oraz ten popyt kreującą z wykorzystaniem wyrafinowanych narzędzi marketingowych. Nieracjonalność takiego schematu działalności materializuje się w coraz większym i coraz szybszym zużyciu dostępnych zasobów naturalnych i energii. Dodatkowo pojawiły się negatywne efekty społeczne i ekonomiczne pogarszające jakość życia ludzi.
Dokonana globalizacja gospodarki światowej jest powodem rosnącego znaczenia logistyki międzynarodowej. Znaczenie logistyki zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej uprawnia do postawienia pytania, w jaki sposób logistyka może włączyć się w proces oczekiwanych zmian i jak może przyczyniać się do kreowania dobrostanu społecznego. Dobrostan jest tu pojmowany jako synonim jakości życia. 


Pierwsze dwa rozdziały książki mają charakter wprowadzający. Na początku przedstawiono nowoczesny paradygmat logistyki, czyli współczesne rozumienie jej istoty nastawione właśnie raczej na jakość obsługi klienta i jakość życia, niż na maksymalizację korzyści ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw i ich właścicieli. Następnie skoncentrowano uwagę na kryteriach oceny i optymalizacji dobrostanu, różnicując je od standardowych kryteriów dotyczących dobrobytu materialnego. W kolejnej części książki są podejmowane zagadnienia dostępności czasowo-przestrzennej, kosztowej, decyzyjnej oraz, w końcu, problem zagospodarowania towarów już niechcianych albo odpadowych. Tezą, której autorzy usiłują dowieść, jest twierdzenie, że logistyka nie tylko okazuje się narzędziem ułatwiającym ciągłość i płynność procesów gospodarczych, lecz także ma znaczenie dla jakości życia i może się przyczynić do poprawy dobrostanu społecznego na całym świecie.

 

Wstęp 

ROZDZIAŁ 1. Tradycyjne i nowoczesne postrzeganie logistyki 
Logistyka w ujęciu koncepcyjnym 
Logistyka w ujęciu pragmatycznym 
Współczesne rozumienie paradygmatu 
Logistyka w ujęciu paradygmatycznym 
Bibliografia 

ROZDZIAŁ 2. Istota i wymiary dobrostanu 
Mieć czy być? Zagadnienie filozoficzne 
Wzrost gospodarczy i produkt krajowy 
Negatywne skutki ekonomii opartej na wzroście i zalecenie odwzrostowienia 
Arkadia dobrostanu, czyli od mieć do być 
Bibliografia 

ROZDZIAŁ 3. Wymiar dostępności: logistyka w tworzeniu użyteczności
miejsca i czasu 

Dostępność produktów jako wyznacznik dobrostanu subiektywnego 
Rola mobilności w kreowaniu dobrostanu 
Konsumeryzm czy współdzielenie – co daje szczęście? 
Bibliografia 

ROZDZIAŁ 4. Wymiar finansowy: rola logistyki 
Finanse łańcucha dostaw 
Wpływ finansów łańcucha dostaw na satysfakcję nabywcy i dobrostan subiektywny 
Sprawne zarządzanie finansami łańcucha dostaw jako kluczowy determinant dobrostanu subiektywnego 
Bibliografia 

ROZDZIAŁ 5. Logistyka a gospodarka pętli zamkniętej 
Ekonomia cyrkularna a gospodarka pętli zamkniętej 
Logistyka a kryzys środowiskowy 
Logistyka zwrotna w łańcuchach dostaw 
Użyteczność logistyki zwrotnej w zarządzaniu łańcuchami dostaw 
Logistyka zwrotna a dobrostan 
Bibliografia 

Zakończenie 

Spis rysunków i tabel 
Indeks nazwisk 

Piotr Banaszyk
Piotr Banaszyk

Prof. dr hab. Piotr Banaszyk

Kierownik Katedry Logistyki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw, zarządzania strategicznego oraz historii myśli o zarządzaniu.

Sabina Kauf
Sabina Kauf

Prof. dr hab. Sabina Kauf -  Dyrektor Instytutu Zarządzania i Jakości Uniwersytetu Opolskiego, Kierownik Katedry Logistyki i Marketingu. Zainteresowania naukowe od ponad 15 lat skupia na wykorzystaniu potencjału logistyki oraz zarządzania łańcuchem dostaw w jednostkach samorządu terytorialnego, Prowadzi badania także w obszarze logistyki miasta i smart city.

 

Jacek Szołtysek
Jacek Szołtysek

Profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Logistyki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Swoje zainteresowania naukowe skupia od ponad 15 lat na potencjale logistyki w zarządzaniu miastem, w ochronie zdrowia, akcjach humanitarnych i innych zastosowaniach logistyki społecznej. W swoich badaniach i rozważaniach teoretycznych sięga do doświadczeń innych dyscyplin naukowych, wdrażając interdyscyplinarne podejście w obszarze funkcjonowania miast, w tym logistyki miasta. Jest pomysłodawcą stworzenia logistyki społecznej, traktowanej na równi z logistyką militarną i gospodarczą jako trzeci obszar koncepcyjny logistyki. Jest autorem dziewięciu podręczników akademickich i sześciu monografii naukowych, ponad 60 rozdziałów w monografiach naukowych, ponad 200 artykułów naukowych, publikowanych w kraju i poza jego granicami. Jest redaktorem naukowym 17 prac naukowych. Ma duże doświadczenie menedżerskie – pełnił funkcje zarządcze najwyższych szczebli w instytucjach bankowych, usługowych oraz w spółkach produkcyjnych, w tym z kapitałem zagranicznym.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Ten produkt możesz kupić TANIEJ, w zestawie
Logistyka

Logistyka jako czynnik dobrostanu

39.90 zł 33.92 zł
Rabat: 30% Dostępność: Produkt dostępny

Cena: 99.80 zł
Cena zestawu: 70.00 zł