Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Logistyka miasta

Jacek Szołtysek
ISBN: 978-83-208-2227-4
eISBN: 978-83-208-2311-0
Liczba stron: 262
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90 zł
50.92
Najniższa cena z 30 dni: 50.92
liczba egzemplarzy:

Książka obejmuje wiedzę z zakresu logistyki Miasta, która nabiera coraz większego znaczenia w związku z rozrastaniem się miast i intensyfikacją procesów urbanizacji. Autor przedstawił: procesy tworzenia się miast i ich rozwój; istotę, cele i zadania logistyki Miasta, problematykę kształtowania przepływu osób w miastach, poruszających się i pieszo, i różnymi środkami transportu; logistykę przepływów dóbr materialnych w miastach i jej wpływ na obsługę transportową dostawców i odbiorców tych dóbr; logistykę kształtowania przestrzeni miast (w tym warunki decydujące o jakości życia w mieście i dostosowania miasta do potrzeb różnych grup ludzi, np. seniorów, niepełnosprawnych); całościową koncepcję zarządzania logistycznego miastem.

 

Książka jest przeznaczona dla studentów zarządzania, logistyki, administracji, słuchaczy studiów podyplomowych z wymienionych dziedzin, a także pracowników administracji samorządowej oraz osób profesjonalnie zajmujących się procesami logistycznymi.

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział 1
Miasto i jego podatność na zarządzanie logistyczne

1.1. Miasto jako produkt urbanizacji
1.2. Miasto jako przestrzeń zajmowana przez społeczność
1.3. Konsekwencje przestrzenno-społeczne a dostępność
1.4. Miasto jako akcelerator innowacji
1.5. Jakość życia w mieście jako nadrzędny cel jego funkcjonowania

 

Rozdział 2
Logistyka miasta jako koncepcja kształtowania przepływów osób, dóbr materialnych i kreowania przestrzeni miasta

2.1. Logistyka i jej uniwersalny cel
2.2. Logistyka miasta jako koncepcja osadzona w paradygmacie logistyki
2.3. Istota, przedmiot, cele i zadania logistyki miasta
2.4. Interdyscyplinarność a sposób podejmowania decyzji logistycznych
2.5. Mobilność i jej wymiary. Rola logistyki w realizacji mobilności

 

Rozdział 3
Logistyka w kształtowaniu przepływów osób w miastach

3.1. Przemieszczenia osób w miastach
3.2. Potencjał logistyki w zarządzaniu przepływami osób
3.3. Potencjał infrastruktury transportu miejskiego w logistyce miasta
3.4. Założenia systemu zintegrowanych przemieszczeń osób w miastach
3.5. Projekty doskonalące przepływy osób w miastach oparte na narzędziach cenowych
3.6. Projekty doskonalące przepływy osób w miastach oparte na zmianach organizacyjnych i technologicznych

 

Rozdział 4
Logistyka w kształtowaniu przepływów dóbr materialnych w miastach

4.1. Przepływy dóbr materialnych w miastach i ich wpływ na funkcjonowanie miasta
4.2. Potencjał logistyki w zarządzaniu przepływami dóbr materialnych w miastach
4.3. Wpływ logistycznej infrastruktury miejskiej na usprawnianie przepływów dóbr materialnych w miastach
4.4. Tworzenie systemów dostaw dóbr materialnych w miastach
4.5. Obsługa transportowa dostawców i odbiorców dóbr materialnych w miastach
4.6. Wdrożenia logistycznych projektów w zakresie dostaw dóbr materialnych w miastach i ich rezultaty

 

Rozdział 5
Logistyka w kształtowaniu przestrzeni miasta

5.1. Mapy emocjonalne w ewaluacji przestrzeni miejskiej
5.2. Uwalnianie przestrzeni miejskiej
5.3. Dostosowanie miasta do potrzeb seniorów i osób niepełnosprawnych
5.4. Livability i walkability jako przykłady nowoczesnego myślenia o mobilności w miastach
5.5. Zanieczyszczenie hałasem i światłem w miastach
5.6. Smart city

 

Rozdział 6
Zarządzanie logistyczne miastem

6.1. Miasto sukcesu
6.2. Założenia systemu zintegrowanego zarządzania przepływami osób i dóbr materialnych w miastach
6.3. Organizacja systemu zintegrowanego zarządzania przepływami osób i dóbr materialnych w miastach
6.4. Spodziewane efekty zarządzania przepływami osób i dóbr materialnych w miastach
6.5. Logistyka miasta a ambicje miasta
6.6. Kompetencje logistyków miejskich

 

Bibliografia

Jacek Szołtysek
Jacek Szołtysek

Profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Logistyki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Swoje zainteresowania naukowe skupia od ponad 15 lat na potencjale logistyki w zarządzaniu miastem, w ochronie zdrowia, akcjach humanitarnych i innych zastosowaniach logistyki społecznej. W swoich badaniach i rozważaniach teoretycznych sięga do doświadczeń innych dyscyplin naukowych, wdrażając interdyscyplinarne podejście w obszarze funkcjonowania miast, w tym logistyki miasta. Jest pomysłodawcą stworzenia logistyki społecznej, traktowanej na równi z logistyką militarną i gospodarczą jako trzeci obszar koncepcyjny logistyki. Jest autorem dziewięciu podręczników akademickich i sześciu monografii naukowych, ponad 60 rozdziałów w monografiach naukowych, ponad 200 artykułów naukowych, publikowanych w kraju i poza jego granicami. Jest redaktorem naukowym 17 prac naukowych. Ma duże doświadczenie menedżerskie – pełnił funkcje zarządcze najwyższych szczebli w instytucjach bankowych, usługowych oraz w spółkach produkcyjnych, w tym z kapitałem zagranicznym.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy