Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Logistyka miasta

Jacek Szołtysek
ISBN: 978-83-208-2227-4
eISBN: 978-83-208-2311-0
Liczba stron: 262
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90 zł
50.92
Najniższa cena z 30 dni: 50.92
liczba egzemplarzy:

Książka obejmuje wiedzę z zakresu logistyki Miasta, która nabiera coraz większego znaczenia w związku z rozrastaniem się miast i intensyfikacją procesów urbanizacji. Autor przedstawił: procesy tworzenia się miast i ich rozwój; istotę, cele i zadania logistyki Miasta, problematykę kształtowania przepływu osób w miastach, poruszających się i pieszo, i różnymi środkami transportu; logistykę przepływów dóbr materialnych w miastach i jej wpływ na obsługę transportową dostawców i odbiorców tych dóbr; logistykę kształtowania przestrzeni miast (w tym warunki decydujące o jakości życia w mieście i dostosowania miasta do potrzeb różnych grup ludzi, np. seniorów, niepełnosprawnych); całościową koncepcję zarządzania logistycznego miastem.

 

Książka jest przeznaczona dla studentów zarządzania, logistyki, administracji, słuchaczy studiów podyplomowych z wymienionych dziedzin, a także pracowników administracji samorządowej oraz osób profesjonalnie zajmujących się procesami logistycznymi.

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział 1
Miasto i jego podatność na zarządzanie logistyczne

1.1. Miasto jako produkt urbanizacji
1.2. Miasto jako przestrzeń zajmowana przez społeczność
1.3. Konsekwencje przestrzenno-społeczne a dostępność
1.4. Miasto jako akcelerator innowacji
1.5. Jakość życia w mieście jako nadrzędny cel jego funkcjonowania

 

Rozdział 2
Logistyka miasta jako koncepcja kształtowania przepływów osób, dóbr materialnych i kreowania przestrzeni miasta

2.1. Logistyka i jej uniwersalny cel
2.2. Logistyka miasta jako koncepcja osadzona w paradygmacie logistyki
2.3. Istota, przedmiot, cele i zadania logistyki miasta
2.4. Interdyscyplinarność a sposób podejmowania decyzji logistycznych
2.5. Mobilność i jej wymiary. Rola logistyki w realizacji mobilności

 

Rozdział 3
Logistyka w kształtowaniu przepływów osób w miastach

3.1. Przemieszczenia osób w miastach
3.2. Potencjał logistyki w zarządzaniu przepływami osób
3.3. Potencjał infrastruktury transportu miejskiego w logistyce miasta
3.4. Założenia systemu zintegrowanych przemieszczeń osób w miastach
3.5. Projekty doskonalące przepływy osób w miastach oparte na narzędziach cenowych
3.6. Projekty doskonalące przepływy osób w miastach oparte na zmianach organizacyjnych i technologicznych

 

Rozdział 4
Logistyka w kształtowaniu przepływów dóbr materialnych w miastach

4.1. Przepływy dóbr materialnych w miastach i ich wpływ na funkcjonowanie miasta
4.2. Potencjał logistyki w zarządzaniu przepływami dóbr materialnych w miastach
4.3. Wpływ logistycznej infrastruktury miejskiej na usprawnianie przepływów dóbr materialnych w miastach
4.4. Tworzenie systemów dostaw dóbr materialnych w miastach
4.5. Obsługa transportowa dostawców i odbiorców dóbr materialnych w miastach
4.6. Wdrożenia logistycznych projektów w zakresie dostaw dóbr materialnych w miastach i ich rezultaty

 

Rozdział 5
Logistyka w kształtowaniu przestrzeni miasta

5.1. Mapy emocjonalne w ewaluacji przestrzeni miejskiej
5.2. Uwalnianie przestrzeni miejskiej
5.3. Dostosowanie miasta do potrzeb seniorów i osób niepełnosprawnych
5.4. Livability i walkability jako przykłady nowoczesnego myślenia o mobilności w miastach
5.5. Zanieczyszczenie hałasem i światłem w miastach
5.6. Smart city

 

Rozdział 6
Zarządzanie logistyczne miastem

6.1. Miasto sukcesu
6.2. Założenia systemu zintegrowanego zarządzania przepływami osób i dóbr materialnych w miastach
6.3. Organizacja systemu zintegrowanego zarządzania przepływami osób i dóbr materialnych w miastach
6.4. Spodziewane efekty zarządzania przepływami osób i dóbr materialnych w miastach
6.5. Logistyka miasta a ambicje miasta
6.6. Kompetencje logistyków miejskich

 

Bibliografia

Jacek Szołtysek
Jacek Szołtysek

Prof. dr hab. Jacek Szołtysek

Profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Logistyki Społecznej. Swoje zainteresowania naukowe skupia od ponad 15 lat na potencjale logistyki w zarządzaniu miastem, w ochronie zdrowia, akcjach humanitarnych i innych zastosowaniach logistyki społecznej. W swoich badaniach i rozważaniach teoretycznych sięga do doświadczeń innych dyscyplin naukowych, wdrażając interdyscyplinarne podejście w obszarze funkcjonowania miast, w tym logistyki miasta. Jest pomysłodawcą stworzenia logistyki społecznej, traktowanej na równi z logistyką militarną i gospodarczą jako trzeci obszar koncepcyjny logistyki. Jest autorem 9 podręczników akademickich i 6 monografii naukowych, ponad 60 rozdziałów w monografiach naukowych, ponad 180 artykułów naukowych, publikowanych w kraju i poza jego granicami. Jest redaktorem naukowym 17 prac naukowych. W 2021 r. we współautorstwie z Piotrem Banaszykiem i Sabiną Kauf opublikował w Polskim Wydawnictwie Ekonomicznym książkę pt. Logistyka jako czynnik dobrostanu.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy