Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Relacje i kierunki zmian

Piotr Blaik, Anna Bruska, Sabina Kauf, Rafał Matwiejczuk
ISBN: 978-83-208-2025-6
eISBN: 978-83-208-2552-7
Liczba stron: 280
Rok wydania: 2013
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
64.90
58.40
liczba egzemplarzy:

Obecnie rośnie świadomość korzyści związanych z kompleksowym i odpowiednim wkomponowaniem logistyki w strukturę i mechanizm zarządzania przedsiębiorstwem oraz w proces współdziałania jego partnerów rynkowych. W niniejszej książce autorzy określają podstawowe wymiary oraz przejawy integracji współczesnej logistyki jako systemowej determinanty zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Rozważane w kolejnych rozdziałach problemy dotyczą identyfikacji zakresu i kierunków oddziaływania podstawowych logistycznych czynników na system zarządzania przedsiębiorstwem.
Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych w wyższych uczelniach różnych typów, menedżerów, przedsiębiorców i logistyków.

Spis treści

 

Od autorów

 

Rozdział 1
Tendencje rozwojowe i integracyjne w logistyce w kontekście zarządzania przedsiębiorstwem (Piotr Blaik)
1.1. Wyznaczniki rozwoju logistyki – ujęcie ogólne
1.2. Identyfikacja determinant rozwoju logistyki
1.3. Rozwój koncepcji logistyki i jej miejsce w systemie zarządzania przedsiębiorstwem
1.3.1. Modelowanie faz rozwoju koncepcji logistyki – próba systematyki
1.3.2. „Mapa drogowa” rozwoju logistyki – próba syntezy
1.3.3. Poziom rozwoju i zakres stosowania koncepcji logistyki w praktyce przedsiębiorstw
1.4. Integracja jako istotny wymiar ewolucji logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw (SCM)
1.5. Modele integracji i dojrzałości łańcucha dostaw i sieci logistycznej

 

Rozdział 2
Identyfikacja kluczowych wyzwań współczesnej logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) (Piotr Blaik)
2.1. Kluczowe wyzwania współczesnej logistyki jako podstawa kształtowania struktury sieciowej w logistyce
2.2. Katalog kluczowych wyzwań współczesnej logistyki i SCM
2.3. Kluczowe wyzwania logistyki/SCM w świetle badań w krajach zachodnich
2.4. Identyfikacja realizacji kluczowych wyzwań logistyki i SCM w praktyce przedsiębiorstw

 

Rozdział 3
Klasyfikacja i identyfikacja logistycznych determinant zarządzania przedsiębiorstwem (Rafał Matwiejczuk, Anna Bruska)
3.1. Istota oraz podstawowe kierunki oddziaływania logistycznych determinant zarządzania przedsiębiorstwem (Rafał Matwiejczuk)
3.2. Kryteria i przekroje klasyfikacji logistycznych czynników determinujących zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Rafał Matwiejczuk)
3.3. Hierarchizacja logistycznych czynników determinujących zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Rafał Matwiejczuk)
3.4. Założenia i metodyczne aspekty badań nad logistycznymi determinantami zarządzania przedsiębiorstwem (Anna Bruska)
3.5. Płaszczyzny oddziaływania sfery logistyki na system zarządzania przedsiębiorstwem w świetle badań

w przedsiębiorstwach w Polsce (Anna Bruska)

 

Rozdział 4
Identyfikacja komponentów orientacji przepływowej w aspekcie wpływu na zarządzanie i jego efekty w przedsiębiorstwie (Piotr Blaik)
4.1. Istota i znaczenie orientacji przepływowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem
4.2. Rozwój badań dotyczących związków między logistyką a zarządzaniem i jego efektami w przedsiębiorstwie
4.3. Identyfikacja związków między komponentami orientacji przepływowej a zmianami w zarządzaniu przedsiębiorstwem
4.3.1. Czynniki orientacji przepływowej i stopień jej wdrożenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem
4.3.2. Sytuacyjne uwarunkowania orientacji przepływowej przedsiębiorstwa
4.3.3. Przejawy oddziaływania komponentów orientacji przepływowej na efekty/koszty logistyki i efekty zarządzania w przedsiębiorstwie
4.4. Identyfikacja związków między wdrożeniem koncepcji logistyki a zmianami w zarządzaniu w przedsiębiorstwach w Polsce
4.5. Wdrażanie logistyki a zmiany w poziomie kosztów logistyki i efektywności przedsiębiorstw w krajach zachodnich

 

Rozdział 5
Kompetencje logistyki jako czynniki determinujące zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Rafał Matwiejczuk)
5.1. Istota kompetencji i ich hierarchizacja
5.2. Kompetencje logistyki i łańcucha dostaw – próba systematyki i klasyfikacji
5.3. Kompetencje logistyki jako determinanty zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem w świetle badań

w krajach zachodnich
5.3.1. Kompetencje logistyki w badaniach Global Logistics Research Team
5.3.2. Kompetencje łańcucha dostaw w koncepcji Supply Chain 2000
5.3.3. Kompetencje logistyki w badaniach European Logistics Association i A.T. Kearney
5.3.4. Przesłanki rozwoju kompetencji logistyki i łańcucha dostaw według Computer Sciences Corporation
5.3.5. Kompetencje logistyki i łańcucha dostaw w badaniach Capgemini
5.4. Kompetencje logistyki jako determinanty zmian w zarządzaniu w świetle badań w przedsiębiorstwach w Polsce

 

Rozdział 6
Strategie logistyczne oraz przesłanki i przejawy ich oddziaływania na zarządzanie przedsiębiorstwem (Rafał Matwiejczuk)
6.1. Istota strategii logistycznej oraz podstawowe orientacje w jej rozwoju
6.2. Zasoby i zdolności logistyczne w kształtowaniu strategii przedsiębiorstwa
6.3. Orientacja na klienta w logistyce i jej znaczenie w kształtowaniu strategii przedsiębiorstwa
6.4. Możliwości oddziaływania strategii logistycznej na zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem
6.5. Przejawy wpływu strategii logistycznej na zmiany w zarządzaniu w świetle badań w przedsiębiorstwach w Polsce

 

Rozdział 7
Instrumenty zarządzania logistycznego a doskonalenie metod i narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem (Anna Bruska)
7.1. Istota i wymiary rozwoju instrumentarium logistycznego
7.2. Systematyka instrumentów logistycznych w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw
7.3. Kierunki oddziaływania instrumentów na modyfikacje metod i narzędzi zarządzania pozalogistycznymi sferami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa
7.4. Przepływowo zorientowane systemy informatyczne jako wsparcie procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwie

 

Rozdział 8
Planowanie logistyczne jako determinanta zmian w systemie zarządzania przedsiębiorstwem (Sabina Kauf)
8.1. Zmiana miejsca i roli planów logistycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem
8.2. Rozwój planowania logistycznego a zmiany w systemie informacji w przedsiębiorstwie
8.3. Rozwój planowania logistycznego a zmiany w podsystemie analizy strategicznej
8.4. Wpływ priorytetów logistycznych na przewartościowania w systemie celów przedsiębiorstwa

 

Rozdział 9
Rozwiązania organizacyjne w sferze logistyki a zmiany w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa (Sabina Kauf)
9.1. Rozdrobnienie zadań logistycznych a integracja organizacyjna w świetle założeń koncepcji logistyki
9.2. Organizacja procesów logistycznych a przemodelowanie systemu organizacyjnego przedsiębiorstwa
9.3. Formy organizacyjnej implementacji działalności logistycznej
9.4. Tendencje zmian w zakresie umiejscowienia logistyki w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
9.5. Struktury organizacyjne wykraczające poza przedsiębiorstwo jako ramy zarządzania łańcuchem dostaw

 

Rozdział 10
Controlling logistyczny a zarządzanie w przedsiębiorstwie (Anna Bruska)
10.1. Istota i funkcje controllingu logistycznego
10.2. Controlling logistyczny jako nośnik zmian w systemie zarządzania
10.3. Wyzwania logistyki a controllingowe sterowanie efektami zarządzania

 

Wykaz skrótów

 

Bibliografia

Piotr Blaik

Prof. dr hab. Piotr Blaik – profesor zwyczajny. Założyciel i kierownik Katedry Logistyki i Marketingu w Uniwersytecie Opolskim przez cały okres jej funkcjonowania w latach 1992-2014. Przez dwie kadencje pełnił funkcje prorektora, najpierw WSP, a następnie od 1994 r. Uniwersytetu Opolskiego. Jest wieloletnim wykładowcą i współpracownikiem Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu (wcześniej także Politechniki Opolskiej oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Języków Obcych w Częstochowie). Wiedzę i doświadczenie w dziedzinie logistyki i zarządzania logistyczno-marketingowego zdobywał podczas licznych pobytów studialnych w Niemczech (jako wielokrotny stypendysta Friedrich-Ebert- Stiftung i DAAD) oraz we Francji. Autor ponad 180 publikacji, w tym 16 książek. Nakładem PWE ukazały się cztery wydania książki: „Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania” (1996, 2001, 2010, 2017) książka: „Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Relacje i kierunki zmian” (2013) oraz „Efektywność logistyki. Aspekt systemowy i zarządczy” (2015), a także artykuły opublikowane na łamach „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”. Za osiągnięcia naukowe Autor otrzymał m.in. czterokrotnie Indywidualną Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej ( w tym za pierwsze wydanie książki „Logistyka”).

Anna Bruska

Dr Anna Bruska jest adiunktem w Katedrze Logistyki i Marketingu na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego. Jest autorką i współautorką prawie 30 publikacji z zakresu logistyki oraz marketingu, w tym współautorką 3 książek.

Sabina Kauf
Sabina Kauf

Prof. dr hab. Sabina Kauf -  Dyrektor Instytutu Zarządzania i Jakości Uniwersytetu Opolskiego, Kierownik Katedry Logistyki i Marketingu. Zainteresowania naukowe od ponad 15 lat skupia na wykorzystaniu potencjału logistyki oraz zarządzania łańcuchem dostaw w jednostkach samorządu terytorialnego, Prowadzi badania także w obszarze logistyki miasta i smart city.

 

Rafał Matwiejczuk
Rafał Matwiejczuk

Kierownik Katedry Logistyki i Zarządzania Strategicznego w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego. Obecnie pełni funkcję prorektora ds. rozwoju i finansów UO. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu; doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomiaJego zainteresowania naukowe obejmują logistykę, zarządzanie strategiczne i zarządzanie łańcuchem dostaw. oraz marketing.

 

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy