Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Rezylientne łańcuchy dostaw jako złożone systemy adaptacyjne

Artur Świerczek
ISBN: 978-83-208-2357-8
eISBN: 978-83-208-2368-4
Liczba stron: 344
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
69.90
62.90
liczba egzemplarzy:

Rezyliencja to emanacja złożoności i dynamiki, dzięki którym łańcuch dostaw zachowuje ciągłość operacyjną w niepewnych czasach. Innymi słowy, rezylientny łańcuch dostaw odznacza się zdolnością adaptacji, reaktywnej odpowiedzi i odzyskiwania utraconych sił. Dysponuje zatem mechanizmem, za pomocą którego skutecznie stawia czoło zmianom niepewnym, trudno przewidywalnym, czyli takim, których generatorem jest przede wszystkim środowisko funkcjonowania łańcucha dostaw. 

Celem monografii jest identyfikacja cech oraz rozpozna-nie wzorca funkcjonowania rezylientnych łańcuchów dostaw jako złożonych systemów adaptacyjnych. Rezylientny łańcuch dostaw jest pojmowany jako złożony system adaptacyjny utrzymujący równowagę z otoczeniem w procesie przepływu produktów i informacji. W celu przeprowadzenia rozważań zidentyfikowano podstawowe kategorie epistemologiczne (przede wszystkim stan równowagi i nierównowagi systemu, krawędź chaosu, emergencję, sprzężenia zwrotne, cień systemu), które posłużyły rozpoznaniu walorów i ilustracji wzorca funkcjonowania rezylientnego łańcucha dostaw. Umożliwiły one podjęcie próby szczegółowej oraz wieloaspektowej analizy złożoności i dynamiki rezylientnego łańcucha dostaw z wykorzystaniem metafor organizacyjnych osadzonych w paradygmacie funkcjonalistyczno-systemowym.

Monografia jest adresowana przede wszystkim do środowiska naukowego, doktorantów i studentów kierunków zarządzanie i logistyka oraz tych wszystkich, którzy poszukują źródeł inspiracji do prowadzenia badań w naukach o zarządzaniu. Ponadto może służyć menedżerom średniego i wyższego szczebla, uświadamia bowiem znaczenie tworzenia więzi społecznych i organizacji nieformalnej w funkcjonowaniu współczesnych łańcuchów dostaw w warunkach nieciągłości.

 


Wstęp

Rozdział 1
Łańcuch dostaw w ujęciu systemowym
1.1. Koncepcja łańcucha dostaw w naukach o zarządzaniu 
1.2. Wykorzystanie podejścia systemowego w rozwoju koncepcji łańcucha dostaw
1.3. System metalogistyczny jako przejaw zainteresowania powiązaniami międzyorganizacyjnymi w przepływie produktów
1.4. Wkomponowanie aparatu regulacyjnego w system metalogistyczny
1.5. Kształtowanie zorganizowanego systemu łańcucha dostaw 

Rozdział 2
Problematyka złożoności łańcucha dostaw – podejście badawcze
2.1. Złożoność zewnętrzna i wewnętrzna łańcucha dostaw
2.2. Gromadzenie danych o podmiotach i relacjach międzyorganizacyjnych w łańcuchu dostaw
2.3. Pomiar złożoności łańcucha dostaw
2.3.1. Pomiar złożoności warstwy podmiotowej łańcucha dostaw
2.3.1.1. Identyfikacja wielości podmiotów łańcucha dostaw
2.3.1.2. Określenie heterogeniczności podmiotów łańcucha dostaw
2.3.2. Pomiar złożoności relacji międzyorganizacyjnych w łańcuchu dostaw
2.4. Interpretacja i ocena wyników analizy złożoności łańcucha dostaw

Rozdział 3
Dynamika funkcjonowania łańcucha dostaw
3.1. Źródła czynników wywołujące zmiany w funkcjonowaniu łańcucha dostaw
3.2. Rodzaje zmian warunkujące dynamikę łańcucha dostaw
3.3. Wpływ zmian na zachowanie łańcucha dostaw
3.3.1. Prosta adaptacja łańcucha dostaw
3.3.2. Adaptacja reaktywna łańcucha dostaw
3.3.3. Adaptacja proaktywna łańcucha dostaw
3.4. Trajektorie archetypów zachowań adaptacyjnych łańcucha dostaw
3.5. Typologia i cechy złożonych systemów adaptacyjnych 

Rozdział 4
Koncepcja rezylientnego łańcucha dostaw jako złożonego systemu adaptacyjnego
4.1. Od zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw do kształtowania rezylientnego łańcucha dostaw
4.2. Rezylientny łańcuch dostaw jako przykład złożonego systemu adaptacyjnego 
4.3. Stan równowagi rezylientnego łańcucha dostaw
4.4. Krawędź chaosu i struktura emergentna rezylientnego łańcucha dostaw
4.5. Wzmacniające sprzężenia zwrotne jako źródło dynamizacji funkcjonowania rezylientnego łańcucha dostaw
4.6. Rola „cienia systemu” w funkcjonowaniu rezylientnego łańcucha dostaw

Rozdział 5
Rezylientny łańcuch dostaw w świetle badań empirycznych
5.1. Rezylientny łańcuch dostaw firmy Toyota
5.1.1. Łańcuch dostaw firmy Toyota jako złożony system adaptacyjny 
5.1.2. Funkcjonowanie łańcucha dostaw Toyoty w obliczu zakłóceń w firmie Aisin Seiki Co., Ltd.
5.1.3. Funkcjonowanie łańcucha dostaw Toyoty w obliczu zakłóceń w firmie Riken Corp.
5.2. Badanie warunków tworzenia łańcuchów dostaw w Polsce
5.3. Czynniki kształtowania łańcuchów dostaw jako złożonych systemów adaptacyjnych
5.3.1. Analiza i ocena stopnia złożoności badanych łańcuchów dostaw 
5.3.2. Rola zdolności adaptacyjnych w kształtowaniu rezylientnych łańcuchów dostaw 
5.3.2.1. Wykorzystanie modeli równań strukturalnych PLS w badaniu zdolności adaptacyjnych łańcuchów dostaw
5.3.2.2. Wpływ zachowań adaptacyjnych łańcuchów dostaw na ograniczanie negatywnego oddziaływania zmian 
5.3.3. Kształtowanie rezylientnych łańcuchów dostaw w Polsce – stan dzisiejszy w optyce wyników badań empirycznych

Zakończenie

Załącznik 1. Badanie rezylientnych łańcuchów dostaw jako złożonych systemów adaptacyjnych
Załącznik 2. Ładunki czynnikowe otrzymane w przestrzeni egzogennych i endogennych czynników zmian za pomocą metody głównych składowych z rotacją varimax
Załącznik 3. Macierz przeciwobrazów 6 indykatorów manifestujących prostą adaptację w badanych grupach łańcuchów dostaw
Załącznik 4. Ładunki czynnikowe indykatorów prostej adaptacji w poszczególnych grupach 
Załącznik 5. Macierz przeciwobrazów 16 indykatorów manifestujących adaptację reaktywną 
Załącznik 6. Ładunki czynnikowe indykatorów adaptacji reaktywnej w poszczególnych grupach badanych łańcuchów dostaw
Załącznik 7. Macierz przeciwobrazów 19 indykatorów manifestujących adaptację proaktywną 
Załącznik 8. Ładunki czynnikowe indykatorów adaptacji proaktywnej w poszczególnych gru-pach badanych łańcuchów dostaw
Załącznik 9. Rezultaty analizy modelu zewnętrznego prostej adaptacji 
Załącznik 10. Macierz korelacji między zmiennymi ukrytymi w poszczególnych modelach PLS 
Załącznik 11. Rezultaty analizy modelu zewnętrznego cyklu preadaptacyjnego 
Załącznik 12. Macierz korelacji między zmiennymi ukrytymi w cyklu adaptacji proaktywnej

Spis literatury

Spis rysunków 

Spis tabel

Artur Świerczek
Artur Świerczek

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Kierownik Katedry Logistyki Ekonomicznej w Kolegium Zarządzania. Autor i współautor monografii naukowych, kilkunastu artykułów opublikowanych w czasopismach indeksowanych na liście JCR (w tym: International Journal of Logistics Management, Supply Chain Management: An International Journal, International Journal of Production Economics) i referatów konferencyjnych. Uczestniczył w ponad 70 konferencjach naukowych (m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Kanadzie, USA, Korei Południowej, Hongkongu, Japonii, Indonezji, Nowej Zelandii, Chinach). Pełnił funkcję kierownika w 5 grantach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy