Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zarządzanie łańcuchem dostaw w ujęciu zintegrowanym

Artur Świerczek
ISBN: 978-83-208-2361-5
Liczba stron: 220
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90 zł
50.92
Najniższa cena z 30 dni: 50.92
liczba egzemplarzy:

W monografii zarządzanie łańcuchem dostaw jest przedstawione jako proces stanowiący syntezę wzajemnie dopełniających się, a więc komplementarnych czynności regulacyjnych będących treścią funkcji planowania, organizowania, koordynowania i kontrolowania działań wielopodmiotowych natury logistycznej i pozalogistycznej. Orientację procesową zarządzania łańcuchem dostaw osadzono w nurcie zintegrowanym, który łączy czynności regulacyjne realizowane w sposób zrutynizowany i mechanistyczny z niesformalizowanym i kreatywnym podejściem do organizacyjnego uczenia i rozwijania umiejętności. Stąd w ujęciu zintegrowanym zarządzanie łańcuchem dostaw polega na odnotowaniu i wyjaśnieniu etapów w procesie zarządzania (charakterystycznych dla podejścia normatywnego), z jednoczesnym uwzględnieniem czynników osobowościowych i aksjologicznych będących przedmiotem szczególnego zainteresowania nurtu behawioralnego. Zgodnie z podejściem zintegrowanym etapy procesu zarządzania łańcuchem dostaw niekoniecznie przebiegają w określonym porządku, sekwencyjnie i liniowo, lecz wzajemnie na siebie nachodzą oraz mogą następować jednocześnie i w różnej kolejności. Przebieg procesu zarządzania jest bowiem uzależniony od uwarunkowań występujących w konkretnej sytuacji decyzyjnej. W rezultacie łączenia podejścia normatywnego i behawioralnego koncepcja ta zostaje nasycona wartościami, które odwołują się do integracji jako jej konstytutywnej cechy zarządzania łańcuchem dostaw. W celu omówienia wzajemnego oddziaływania podejścia normatywnego i behawioralnego w zarządzaniu łańcuchem dostaw wykorzystano koncepcję krawędzi chaosu. W myśl przyjętego w książce stanowiska, świadomość istnienia oraz umiejętność oscylacji łańcucha dostaw na krawędzi chaosu jest rezultatem aplikacji podejścia zintegrowanego w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Innymi słowy, krawędź chaosu umożliwia menedżerom dostrzeżenie różnych odcieni szarości, które manifestują zróżnicowaną intensywność stosowania podejścia normatywnego i behawioralnego podczas realizacji czynności regulacyjnych zarządzania łańcuchem dostaw.

Spis treści

Wstęp 

Rozdział 1. Istota zarządzania łańcuchem dostaw w ujęciu zintegrowanym 
1.1. Klasyfikacja działań w łańcuchu dostaw 
1.2. Międzyfunkcjonalny i międzyorganizacyjny charakter integracji działań wielopodmiotowych w łańcuchu dostaw 
1.3. Dziedziny (obszary funkcjonalne) zarządzania łańcuchem dostaw 
1.3.1. Identyfikacja komponentów zarządzania łańcuchem dostaw 
1.3.2. Zarządzanie łańcuchem logistycznym 
1.3.3. Zarządzanie działaniami pozalogistycznymi w łańcuchu dostaw – zarys problematyki 
1.4. Integracja paradygmatów normatywnego i behawioralnego w zarządzaniu łańcuchem dostaw 
1.5. Proces zarządzania łańcuchem dostaw w ujęciu zintegrowanym
 
Rozdział 2. Planowanie działań wielopodmiotowych w zarządzaniu łańcuchem dostaw 
2.1. Czynności w procesie planowania współdziałania przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw 
2.2. Diagnoza sytuacji decyzyjnej – istota i zakres 
2.3. Formułowanie celów zarządzania łańcuchem dostaw 
2.3.1. Oferta produktowo-usługowa jako instrument realizacji oczekiwań klientów 
2.3.2. Cel główny i cele cząstkowe zarządzania łańcuchem dostaw 
2.4. Opracowanie planu umożliwiającego realizację celu zarządzania łańcuchem dostaw 
2.5. Zintegrowane podejście do planowania działań wielopodmiotowych w łańcuchu dostaw 

Rozdział 3. Organizowanie zarządzania łańcuchem dostaw 
3.1. Dylematy organizacji zarządzania łańcuchem dostaw 
3.2. Podstawowe charakterystyki struktur organizacyjnych zarządzania łańcuchem dostaw 
3.3. Mechanistyczne struktury organizacyjne w zarządzaniu łańcuchem dostaw 
3.4. Organiczne modele struktur organizacyjnych w zarządzaniu łańcuchem dostaw 
3.5. Podejście zintegrowane w organizacji zarządzania łańcuchem dostaw 

Rozdział 4. Koordynowanie działań wielopodmiotowych w zarządzaniu łańcuchem dostaw 
4.1. Mechanizmy koordynacji współdziałania przedsiębiorstw w zarządzaniu łańcuchem dostaw 
4.2. Rola mechanizmów koordynacji współdziałania przedsiębiorstw w kreowaniu oferty produktowo-usługowej łańcucha dostaw 
4.3. Zintegrowane podejście do koordynowania działań wielopodmiotowych w łańcuchu dostaw 
4.4. Wzorce koordynacji współdziałania przedsiębiorstw w zarządzaniu łańcuchem dostaw – ujęcie zintegrowane 

Rozdział 5. Kontrolowanie współdziałania przedsiębiorstw w zarządzaniu łańcuchem dostaw 
5.1. Zarys problematyki kontroli działań wielopodmiotowych 
5.2. Normatywny charakter kontroli współdziałania przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw 
5.3. Istota behawioralnego podejścia do kontrolowania działań wielopodmiotowych w łańcuchu dostaw 
5.4. Podejście zintegrowane w procesie kontroli współdziałania przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw 

Rozdział 6. Zarządzanie łańcuchem dostaw na krawędzi chaosu jako egzemplifikacja podejścia zintegrowanego 

Zakończenie 


Literatura 

Spis rysunków 

Spis tabel 

Artur Świerczek
Artur Świerczek

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Kierownik Katedry Logistyki Ekonomicznej w Kolegium Zarządzania. Autor i współautor monografii naukowych, kilkunastu artykułów opublikowanych w czasopismach indeksowanych na liście JCR (w tym: International Journal of Logistics Management, Supply Chain Management: An International Journal, International Journal of Production Economics) i referatów konferencyjnych. Uczestniczył w ponad 70 konferencjach naukowych (m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Kanadzie, USA, Korei Południowej, Hongkongu, Japonii, Indonezji, Nowej Zelandii, Chinach). Pełnił funkcję kierownika w 5 grantach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł