Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje - procedury - doświadczenia

Jarosław Witkowski
ISBN: 978-83-208-1865-9
Liczba stron: 256
Rok wydania: 2010
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: II zmienione
Oprawa: miękka
61.90
Zapytaj

W książce przedstawiono nowoczesną koncepcję zarządzania, jaką jest zarządzanie łańcuchem dostaw. Istotą tej koncepcji jest synchronizowanie przepływu strumieni produktów, informacji i środków finansowych w celu powiększania wartości dostarczanych produktów lub usług od momentu ich powstawania, przez fazy zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, aż do obsługi ostatecznych klientów. Właściwe zarządzanie łańcuchem dostaw może więc być źródłem rynkowego sukcesu przedsiębiorstwa. W książce omówiono:

  • teoretyczne podstawy zarządzania łańcuchami dostaw,
  • procedury, organizację i strategie łańcuchów dostaw,
  • benchmarking i ocenę łańcuchów dostaw,
  • zarządzanie łańcuchami dostaw w Japonii i w Europie.

 

Książka jest przeznaczona dla: studentów uczelni ekonomicznych i technicznych oraz kadry kierowniczej przedsiębiorstw.

Spis treści

 

Wstęp

Rozdział 1. Teoretyczne podstawy zarządzania łańcuchami dostaw

Łańcuchy i sieci dostaw
Geneza, istota i cele współczesnego zarządzania łańcuchami dostaw
Partnerstwo między ogniwami łańcucha dostaw
Zewnętrzne uwarunkowania zarządzania łańcuchami dostaw
Synchronizacja strumieni popytu i podaży
Zarządzanie łańcuchami dostaw a teorie pozycjonowania i kosztów transakcyjnych

Rozdział 2. Procedury, organizacja i strategie łańcuchów dostaw

Poziomy integrowania łańcuchów dostaw
Poziomy integrowania łańcuchów dostaw według Ch.C. Poiriera
Pięciopoziomowy model Kompasu
Poziomy doskonałości łańcuchów dostaw według firmy konsultingowej A.T. Kearney
Doskonalenie przedsiębiorstwa a rozwój dostawców
Struktury organizacyjne przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw
Strategie obsługi klientów w łańcuchach dostaw
Strategia szybkiej reakcji (QR)
Strategia efektywnej obsługi klientów (ECR)
Technologie teleinformatyczne w zarządzaniu łańcuchami dostaw

Rozdział 3. Benchmarking i ocena łańcuchów dostaw

Istota i zakres benchmarkingu łańcuchów dostaw
Procesy w modelach referencyjnych łańcuchów dostaw
Analiza tworzenia wartości w łańcuchach dostaw
Pomiar sprawności i efektywności łańcuchów dostaw
Ocena wartości dodanej i satysfakcji klientów
Koszty działań i analiza wyników finansowych łańcucha dostaw
Ocena wartości dodanej łańcucha dostaw

Rozdział 4. Zarządzanie łańcuchami dostaw w firmach japońskich

Źródła rozwoju i sukcesów współdziałania przedsiębiorstw w Japonii
Struktura i funkcjonowanie łańcuchów dostaw w grupach Keiretsu
Łańcuchy dostaw w firmach japońskich w warunkach recesji
System dostaw just-in-time

Rozdział 5. Zarządzanie łańcuchami dostaw w Europie

Funkcjonowanie i kierunki rozwoju sieci dostaw w krajach Unii Europejskiej
Outsourcing logistyczny w europejskich łańcuchach dostaw
Kulturowe uwarunkowania sieci dostaw
Program integrowania dostawców: studium przypadku firmy zagranicznej w Polsce

Zakończenie

Wykaz skrótów

Bibliografia

Jarosław Witkowski
Jarosław Witkowski

Profesor doktor habilitowany, kieruje Katedrą Zarządzania Strategicznego i Logistyki (od 1998 r.) oraz pełni funkcję prorektora ds. współpracy z zagranicą (od 2005 r.) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wiedzę i doświadczenie z zakresu logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw zdobywał podczas licznych stypendiów, staży i innych wyjazdów zagranicznych (m.in. w Japonii, Danii i Szwecji). Był kierownikiem licznych prac badawczych wykonywanych na zlecenie instytucji centralnych, samorządowych i przedsiębiorstw, w tym projektów finansowanych z programów europejskich. Jego zainteresowaniami naukowo-badawczymi są: logistyka, zarządzanie strategiczne, ekonomika i organizacja transportu, ekonomika i polityka przemysłowa. Jest autorem ponad 100 publikacji, w tym 7 książek.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł