Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje - procedury - doświadczenia

Jarosław Witkowski
ISBN: 978-83-208-1865-9
Pages: 256
Publication date: 2010
Place publication: Warszawa
Publication: II zmienione
Binding: paperback
14.00 €
11.90
number copies:

W książce przedstawiono nowoczesną koncepcję zarządzania, jaką jest zarządzanie łańcuchem dostaw. Istotą tej koncepcji jest synchronizowanie przepływu strumieni produktów, informacji i środków finansowych w celu powiększania wartości dostarczanych produktów lub usług od momentu ich powstawania, przez fazy zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, aż do obsługi ostatecznych klientów. Właściwe zarządzanie łańcuchem dostaw może więc być źródłem rynkowego sukcesu przedsiębiorstwa. W książce omówiono:

  • teoretyczne podstawy zarządzania łańcuchami dostaw,
  • procedury, organizację i strategie łańcuchów dostaw,
  • benchmarking i ocenę łańcuchów dostaw,
  • zarządzanie łańcuchami dostaw w Japonii i w Europie.

 

Książka jest przeznaczona dla: studentów uczelni ekonomicznych i technicznych oraz kadry kierowniczej przedsiębiorstw.

Spis treści

 

Wstęp

Rozdział 1. Teoretyczne podstawy zarządzania łańcuchami dostaw

Łańcuchy i sieci dostaw
Geneza, istota i cele współczesnego zarządzania łańcuchami dostaw
Partnerstwo między ogniwami łańcucha dostaw
Zewnętrzne uwarunkowania zarządzania łańcuchami dostaw
Synchronizacja strumieni popytu i podaży
Zarządzanie łańcuchami dostaw a teorie pozycjonowania i kosztów transakcyjnych

Rozdział 2. Procedury, organizacja i strategie łańcuchów dostaw

Poziomy integrowania łańcuchów dostaw
Poziomy integrowania łańcuchów dostaw według Ch.C. Poiriera
Pięciopoziomowy model Kompasu
Poziomy doskonałości łańcuchów dostaw według firmy konsultingowej A.T. Kearney
Doskonalenie przedsiębiorstwa a rozwój dostawców
Struktury organizacyjne przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw
Strategie obsługi klientów w łańcuchach dostaw
Strategia szybkiej reakcji (QR)
Strategia efektywnej obsługi klientów (ECR)
Technologie teleinformatyczne w zarządzaniu łańcuchami dostaw

Rozdział 3. Benchmarking i ocena łańcuchów dostaw

Istota i zakres benchmarkingu łańcuchów dostaw
Procesy w modelach referencyjnych łańcuchów dostaw
Analiza tworzenia wartości w łańcuchach dostaw
Pomiar sprawności i efektywności łańcuchów dostaw
Ocena wartości dodanej i satysfakcji klientów
Koszty działań i analiza wyników finansowych łańcucha dostaw
Ocena wartości dodanej łańcucha dostaw

Rozdział 4. Zarządzanie łańcuchami dostaw w firmach japońskich

Źródła rozwoju i sukcesów współdziałania przedsiębiorstw w Japonii
Struktura i funkcjonowanie łańcuchów dostaw w grupach Keiretsu
Łańcuchy dostaw w firmach japońskich w warunkach recesji
System dostaw just-in-time

Rozdział 5. Zarządzanie łańcuchami dostaw w Europie

Funkcjonowanie i kierunki rozwoju sieci dostaw w krajach Unii Europejskiej
Outsourcing logistyczny w europejskich łańcuchach dostaw
Kulturowe uwarunkowania sieci dostaw
Program integrowania dostawców: studium przypadku firmy zagranicznej w Polsce

Zakończenie

Wykaz skrótów

Bibliografia

Jarosław Witkowski
Jarosław Witkowski

Professor, PhD, Dsc. Heads the Chair of Strategic Management and Logistics (since 1998) and performs the function of vice-rector for foreign cooperation (since 2005) in the Wroclaw University of Economics and Business. His knowledge and experience in the area of logistics and supply chain management gathered through several scholarships, apprentice and other foreign stays (i.a. in Japan, Denmark and Sweden). Headed a number of research projects carried out on the commission of institutions of central and territorial level and of enterprises, including projects financed from European programs. His scientific and research interests include: logistics, strategic management, economics and organization of transport, industrial economics and policy. Author of over 100 publications, including 7 books.

Kurier 4 €
Darmowa dostawa from 56 €
Free delivery in Reader's Club from 45 €