Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Badania marketingowe w zarządzaniu organizacją

Redakcja naukowa Wojciech Popławski, Eulalia Skawińska
ISBN: 978-83-208-2024-9
eISBN: 978-83-208-2392-9
Liczba stron: 364
Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
64.90 zł
55.17
Najniższa cena z 30 dni: 55.17
58.40
liczba egzemplarzy:
Kup na wyczerpane.pl

Prezentowany podręcznik obejmuje wiedzę z zakresu badań marketingowych. Autorzy przedstawili w nim:

  • istotę i znaczenie badań marketingowych;
  • przygotowanie badania marketingowego;
  • gromadzenie danych pomiarowych i budowę instrumentu pomiarowego;
  • realizację badania marketingowego i prezentację jego wyników;
  • stosowanie statystyki w badaniach marketingowych;
  • wykorzystanie internetowych badań marketingowych w zarządzaniu organizacją;
  • międzynarodowe badania marketingowe.

 

Podręcznik uzupełniają opisy studiów przypadków, co pozwala ugruntować wiedzę i przygotować się do samodzielnego zaprojektowania i realizacji badania marketingowego.

 

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów zarządzania w wyższych uczelniach różnych typów.

Spis treści

 

Wstęp

 

I
Podstawowe zagadnienia z zakresu teorii badań
marketingowych

 

1. Istota i znaczenie badań marketingowych
1.1. Dane i informacje marketingowe
1.2. Badania marketingowe jako ogniwo systemu informacji marketingowej
1.3. Pojęcie i geneza badania marketingowego
1.4. Cel i zakres badań marketingowych
1.5. Rodzaje badań marketingowych
1.6. Organizacja badań marketingowych
1.7. Etyka w badaniach marketingowych

 

2. Przygotowanie badania marketingowego
2.1. Etapy przygotowania badania
2.2. Zdefiniowanie problemu badawczego i poszukiwanie oczekiwanych informacji
2.3. Dobór próby do badania
2.4. Wybór metody zbierania danych i przygotowanie instrumentów służących do pomiaru
2.5. Pozostałe czynności przygotowawcze

 

3. Gromadzenie danych pierwotnych
3.1. Informacje wstępne
3.2. Ilościowe dane pierwotne
3.3. Jakościowe dane pierwotne

 

4. Budowa instrumentu pomiarowego
4.1. Pojęcie i rodzaje instrumentów pomiarowych
4.2. Zasady budowy kwestionariusza badawczego
4.3. Zasady budowy, kolejność i rodzaje pytań kwestionariuszowych
4.4. Skale pomiarowe i skalowanie odpowiedzi

 

5. Realizacja badania marketingowego i prezentacja jego wyników
5.1. Redukcja i redakcja danych
5.2. Analiza i interpretacja danych
5.3. Prezentacja danych i wyników badania
5.4. Ocena wyników badania
5.5. Możliwe błędy w badaniu marketingowym
5.6. Korzyści ze stosowania programów SPSS i STATISTICA

 

6. Statystyka w badaniach marketingowych
6.1. Cel i zakres stosowania statystyki w badaniach marketingowych
6.2. Mierniki stosowane do opisu statystycznego badanej populacji i próby
6.3. Wnioskowanie statystyczne w analizie struktury zjawisk rynkowych
6.4. Analiza związków przyczynowo-skutkowych między badanymi zmiennymi rynkowymi
6.5. Analiza dynamiki zjawisk rynkowych
6.6. Obliczanie mierników statystycznych z wykorzystaniem programu
Microsoft Excel

 

7. Wykorzystanie internetowych badań marketingowych w zarządzaniu organizacją
7.1. Specyfika Internetu w procesie badań marketingowych
7.2. Źródła danych w internetowych badaniach marketingowych
7.3. Badania ilościowe i jakościowe w Internecie
7.4. Segmentacja e-klientów i jej kryteria

 

8. Międzynarodowe badania marketingowe
8.1. Specyfika działalności przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych
8.2. Istota i znaczenie podejść emic i etic w międzynarodowych badaniach marketingowych
8.3. Czynniki określające wtórne źródła danych w międzynarodowych badaniach marketingowych
8.4. Rodzaje i zakres pierwotnych źródeł danych w międzynarodowych badaniach marketingowych
8.5. Typologia międzynarodowych badań marketingowych

 

II
Wybrane obszary zastosowań badań marketingowych.
Studia przypadków

 

9. Badanie i pomiar satysfakcji klienta

 

10. Badanie lojalności klienta

 

11. Badanie zachowań konsumentów

 

12. Badanie wizerunku i reputacji przedsiębiorstwa

 

13. Badanie nowego produktu

 

14. Badanie cen

 

15. Badanie standardów obsługi klienta w systemie dystrybucji

 

16. Badanie wybranych narzędzi promocji
16.1. Reklama
16.2. Promocja sprzedaży

 

17. Studia przypadków
17.1. Badanie marketingowe dla Kwiaciarni Wysyłkowej ,,Bratek’’
17.2. Badanie i pomiar satysfakcji klienta w Pizzerii ,,Arturo’’
17.3. Bankowość elektroniczna — badanie lojalności klientów
17.4. Badanie marketingowe dla firmy KRA-NAP
17.5. Badanie marketingowe dla firmy Doris-Davidson
17.6. Planetarium
17.7. Wprowadzenie na rynek nowego produktu
17.8. Badanie ceny produktu
17.9. Badanie skuteczności kampanii marketingowej firmy Top Furniture S.A.
17.10. Ekspansja międzynarodowa firmy Beauty
17.11. Agencja Rozwoju

 

Bibliografia

 

Słownik ważniejszych pojęć

 

Indeks

Eulalia Skawińska

Profesor nauk ekonomicznych, kierownik Zakładu Nauk Ekonomicznych na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Członek towarzystw naukowych zagranicznych (TCI, EAAE, IAAE, COPE) i krajowych (PTE). Autorka, współautorka i redaktor uznanych podręczników oraz monografii z dziedziny ekonomii i zarządzania, takich jak Szanse i perspektywy polskiej gospodarki w Unii Europejskiej (PWE, 2004), Makroekonomia. Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej (PWE, 2008), Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat - Europa - Polska (PWE, 2009), Makroekonomia. Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej (PWE, 2011), Zarządzanie przedsiębiorstwem, Konkurencyjność i innowacyjność podmiotów.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł