Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Komercjalizacja produktów żywnościowych

Redakcja naukowa Bogdan Sojkin
ISBN: 978-83-208-2026-3
eISBN: 978-83-208-2550-3
Liczba stron: 248
Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90
53.90
liczba egzemplarzy:

We współczesnych gospodarkach coraz częściej mamy do czynienia z postępującymi procesami komercjalizacji różnych produktów. Dotyczy to także produktów żywnościowych. Autorzy przedstawili: pojęcie i elementy komercjalizacji produktów (w tym produktów żywnościowych), uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych w przedsiębiorstwie, procesy komercjalizacji produktów żywnościowych w polskich przedsiębiorstwach, zachowania konsumenta wobec innowacji produktowych na rynku żywności, modelowanie procesu komercjalizacji produktów żywnościowych w Polsce.

Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych badających zachowania konsumentów, a także studentów ekonomii, zarządzania, marketingu.

 

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1
Komercjalizacja produktu jako proces rynkowy
1.1. Rozwój nowego produktu jako proces innowacyjny
1.2. Pojęcie i składowe komercjalizacji produktu jako procesu rynkowego
1.3. Kluczowe elementy procesu komercjalizacji produktów żywnościowych

Rozdział 2
Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych
w przedsiębiorstwie

2.1. Przesłanki komercjalizacji żywności
2.2. Konsument jako czynnik warunkujący proces komercjalizacji produktów
żywnościowych
2.3. Prawne i technologiczne determinanty komercjalizacji produktu żywnościowego

Rozdział 3
Komercjalizacja innowacji produktowych w przedsiębiorstwach
na polskim rynku produktów żywnościowych

3.1. Przesłanki i metodyka procesu badawczego w przedsiębiorstwach na polskim
rynku żywnościowym
3.2. Proces rozwoju innowacji produktowych w przedsiębiorstwach na polskim
rynku żywnościowym
3.3. Proces komercjalizacji produktów w badanych przedsiębiorstwach

Rozdział 4
Konsument jako determinanta procesu komercjalizacji produktu
żywnościowego

4.1. Przesłanki i metodyka badań zachowań konsumentów na rynku produktów
żywnościowych
4.2. Determinanty procesu postrzegania przez konsumentów innowacji produktowych
na rynku żywności
4.3. Wyznaczniki procesu akceptacji innowacji na rynku produktów żywnościowych

Rozdział 5
Modelowanie procesu komercjalizacji produktów żywnościowych
w Polsce

5.1. Modele rozwoju nowego produktu żywnościowego – spojrzenie branżowe
5.2. Komercjalizacja nowych produktów żywnościowych w świetle badań polskiego
rynku (wybrane branże)
5.3. Komercjalizacja nowych produktów żywnościowych a proces akceptacji
konsumenta

Bibliografia

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 

Redakcja naukowa Bogdan Sojkin

Profesor doktor habilitowany, kierownik Katedry Marketingu Produktu na Wydziale Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Autor i współautor wielu artykułów i książek z zakresu marketingu i zarządzania produktem, m.in.: Informacyjne podstawy decyzji marketingowych (PWE, 2009), Zarządzanie produktem, Podstawy marketingu, Determinanty konsumpcji żywnościBadania marketingowe. Jest pomysłodawcą i współtwórcą pierwszego w kraju studium podyplomowego z zakresu marketingu produktu (specjalność: menedżer produktu). Ma wieloletnie, bogate doświadczenie praktyczne w prowadzeniu badań marketingowych i budowie systemu informacyjnego marketingu. W ostatnim okresie zajmuje się też problematyką marketingu sportu.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł