Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Makromarketing. Nauka o marketingu wobec problemów społecznych i środowiskowych

Jacek Kamiński
ISBN: 978-83-208-2353-0
Liczba stron: 428
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
79.90 zł
67.92
Najniższa cena z 30 dni: 67.92
liczba egzemplarzy:

Makromarketing jest obszarem nauki o marketingu, który bardziej niż marketingiem jako funkcją zarządzania i narzędziem menedżera jest zainteresowany społeczną i środowiskową rolą marketingu. Traktuje on marketing jako proces społeczny, główny akcent zainteresowania kładąc na oddziaływanie marketingu na społeczeństwo oraz społeczeństwa na marketing. Książka jest jednym z nielicznych i pierwszym na polskim rynku wydawniczym opracowaniem z zakresu teorii marketingu oraz historii myśli marketingowej poświęconym makromarketingowi. Jej głównym celem jest przedstawienie istoty, historii, przedmiotu i zakresu makromarketingu jako części nauki o marketingu oraz ukazanie roli, jaką spełnia on w jej rozwoju, a także szans, jakie w związku z rozwojem problematyki makromarketingowej stają przed nauką o marketingu. 

Wstęp 

Rozdział 1. Zakres nauki o marketingu 
1.1. Zakres nauki o marketingu w świetle treści wybranych podręczników 
1.1.1. Marketing menedżerski 
1.1.2. Źródła rozwoju marketingu menedżerskiego 
1.1.3. Istota marketingu menedżerskiego 
1.2. Inne niż podręcznikowe sposoby ujęcia problematyki marketingowej 
1.2.1. Poziom analizowania zjawisk marketingowych 
1.2.2. Zróżnicowanie sektorowe 
1.2.3. Sposób prezentowania zjawisk marketingowych 
1.3. Zakres nauki o marketingu w świetle Modelu Trzech Dychotomii S. Hunta 
1.4. Podsumowanie 
Przypisy 

Rozdział 2. Problem definicji marketingu 
2.1. Szczególna rola definicji marketingu
2.2. Definicje marketingu AMA 
2.3. Konsekwencje dla przedmiotu i zakresu nauki o marketingu wynikające z aktualnej definicji marketingu AMA 
2.4. Definicja marketingu a problem statusu marketingu jako nauki 
2.5. Negatywne konsekwencje zbyt wąskiego definiowania marketingu 
2.5.1. Definiowanie marketingu w sposób menedżerski 
2.5.2. Główne zagrożenia wynikające z menedżerskiego definiowania marketingu 
2.6. Podsumowanie 
Przypisy 

Rozdział 3. Makromarketing jako subdyscyplina nauki o marketingu 
3.1. Pojęcie makromarketingu
3.2. Geneza i rozwój makromarketingu 
3.2.1. Spór o genezę makromarketingu 
3.2.2. Makromarketing we wczesnym okresie rozwoju nauki o marketingu 
3.2.3. Przyczyny odejścia nauki o marketingu od zainteresowania problematyką makro 
3.2.4. Instytucjonalizacja makromarketingu jako subdyscypliny nauki o marketingu 
3.3. Założenia epistemologiczne makromarketingu 
3.4. Zakres makromarketingu 
3.4.1. Pierwsze próby określenia zakresu makromarketingu 
3.4.2. Zakres makromarketingu przedstawiony na Konferencji EAARM 
3.4.3. Taksonomia Hunta-Burnetta 
3.4.4. Współczesny zakres makromarketingu 
3.5. Szkoły makromarketingu 
3.6. Podsumowanie 
Przypisy

Rozdział 4. Marketing społeczny 
4.1. Ogólne tło powstania marketingu społecznego 
4.2. Teoretyczne źródła marketingu społecznego 
4.3. Pojęcie marketingu społecznego 
4.4. Niejednoznaczność interpretacji społecznych korzyści 
4.5. Etyczny wymiar marketingu społecznego 
4.6. Ograniczony zakres zainteresowania kwestiami społecznymi 
4.7. Podsumowanie 
Przypisy

Rozdział 5. Kształtowanie systemowego ujęcia zagadnień marketingowych
5.1. Wczesne próby systemowego ujęcia marketingu 
5.2. Wkład W. Aldersona 
5.2.1. Założenia systemowego ujęcia marketingu W. Aldersona 
5.2.2. Przyczyny ograniczonej popularności koncepcji W. Aldersona 
5.2.3. Znaczenie dorobku W. Aldersona 
5.3. Ujęcie systemowe przed powstaniem JMM 
5.4. Podsumowanie 
Przypisy 

Rozdział 6. Zarys teorii systemów marketingowych 
6.1. Pojęcie systemu marketingowego 
6.2. Założenia teorii systemów marketingowych 
6.2.1. Specjalizacja 
6.2.2. Środowisko macierzyste (social matrix) 
6.2.3. Elementy systemu marketingowego 
6.2.4. Wynik działania systemu marketingowego 
6.3. Różnice interpretacyjne i obszary badawcze systemów marketingowych 
6.4. Podsumowanie 
Przypisy 

Rozdział 7. Funkcje i dysfunkcje marketingu 
7.1. Funkcje marketingu w gospodarce narodowej 
7.2. Marketing a rozwój gospodarczy 
7.3. Funkcje marketingu wobec nabywców 
7.3.1. Funkcje marketingu wobec nabywców w ujęciu klasycznym 
7.3.2. Funkcje marketingu wobec nabywców w ujęciu funkcjonalnym 
7.3.3. Funkcje marketingu wobec nabywców w ujęciu menedżerskim 
7.4. Funkcje marketingu wobec osób zaangażowanych w marketing 
7.5. Dysfunkcje marketingu 
7.6. Podsumowanie 
Przypisy 

Rozdział 8. Wykorzystanie dorobku makromarketingu w praktyce marketingowej – marketing interesariuszy 
8.1. Geneza i założenia koncepcji interesariuszy 
8.2. Przesłanki ewolucji marketingu w kierunku orientacji na interesariuszy 
8.3. Orientacja rynkowa (MO) a orientacja na interesariuszy (SO) 
8.4. Stakeholder marketing 
8.5. Spór o interesariuszy w definicji marketingu 
8.6. Odmiany marketingu zorientowanego na interesariuszy 
8.6.1. Postać mikromarketingowa 
8.6.2. Postać makromarketingowa 
8.7. Wymagane umiejętności 
8.8. Podsumowanie 
Przypisy 

Rozdział 9.  Marketing wobec odpowiedzialności środowiskowej – marketing zrównoważony 
9.1. Imperatyw środowiskowy w marketingu 
9.2. Bariery utrudniające skierowanie marketingu na zrównoważoną ścieżkę rozwoju 
9.2.1. Dominujący paradygmat społeczny 
9.2.2. Złożoność i wieloaspektowość problematyki środowiskowej 
9.2.3. Opozycyjny wobec zrównoważenia charakter tradycyjnego marketingu 
9.2.4. Pozostałe bariery 
9.3. Tradycja zainteresowania marketingu problematyką środowiskową 
9.4. W kierunku zielonego marketingu 
9.5. Dualny charakter zainteresowania marketingu kwestiami środowiskowymi 
9.6. Zrównoważony marketing jako koncepcja makromarketingowa 
9.6.1. Pojęcie zrównoważonego marketingu 
9.6.2. Założenia epistemologiczne 
9.7. Zarządzanie marketingowe w zrównoważonym marketingu 
9.7.1. Zrównoważona orientacja rynkowa 
9.7.2. Nowy marketing-mix 
9.8. Podsumowanie 
Przypisy 

Rozdział 10. Makromarketingowa interpretacja efektywności marketingu
10.1. Zainteresowanie efektywnością marketingu we wczesnym okresie rozwoju nauki o marketingu 
10.2. Od efektywności marketingu do efektywności marketingowej przedsiębiorstwa 
10.3. Ewolucja oceny wyników działalności marketingowej przedsiębiorstwa 
10.4. W kierunku poszerzonej interpretacji efektywności marketingu 
10.5. Wybrane nurty rozważań dotyczące makromarketingowej interpretacji efektywności marketingu 
10.5.1. Wzór efektywności marketingu W. Aldersona i propozycja jego modyfikacji 
10.5.2. Poszerzenie rozumienia efektywności marketingu poprzez ocenę niezamierzonych efektów zewnętrznych 
10.5.3. Efektywność marketingu w wymiarze środowiskowym 
10.6. Podsumowanie 
Przypisy 

Zakończenie 
Bibliografia 
Spis rysunków 
Spis tablic i ramek 
Indeks osób 

Jacek Kamiński
Jacek Kamiński

Jacek Kamiński jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii (PhD), absolwentem Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku nauka o polityce (mgr) oraz studiów doktorskich z zakresu zarządzania w Norwegian School of Economics and Business Administration (NHH) w Bergen w Norwegii, gdzie uzyskał tytuł Master of Science in Business Administration (odpowiednik All But Dissertation in Administration (ABD) z USA). W pracy zawodowej stale związany jest z uczelniami o charakterze ekonomicznym, specjalizując się w problematyce społecznych aspektów zarządzania i marketingu. Jest trenerem biznesu oraz doradcą przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Zatrudniony jest na stanowisku docenta na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w Katedrze Ekonomii i Zarządzania. Uczestniczył w licznych projektach badawczych, w tym Unii Europejskiej. Jest autorem ponad stu dwudziestu publikacji naukowych poświęconych podejmowanej przez siebie problematyce, zamieszczonych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, autorem książek: “Negocjowanie. Techniki rozwiązywania konfliktów” (Poltext 2003) i “Negocjacje w działalności marketingowej przedsiębiorstw” (Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku 2006) oraz serii kilkudziesięciu artykułów w miesięczniku Marketing i Rynek (należy do grona recenzentów tego czasopisma). Jego aktualne zainteresowania koncentrują się wokół historii myśli marketingowej, teorii marketingu oraz makromarketingu.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł