Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Makromarketing. Nauka o marketingu wobec problemów społecznych i środowiskowych

Jacek Kamiński
ISBN: 978-83-208-2353-0
Pages: 428
Publication date: 2019
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
18.00 €
15.30
number copies:

Macro-marketing is an area of science on marketing which is actually more interested in social and environmental role of marketing than in marketing seen as a function of management or as a manager’s tool. This way, the area in question regards marketing as a social process and is particularly focused upon the influence marketing has on the society, and the other way round, the society’s impact upon marketing. The book is one of the few studies (and the first one in the Polish editorial market) in the field of theory of marketing and the history of marketing thought dedicated to macro-marketing. Its principal objectives are: to present the essence, history, object and scope of macro-marketing seen as a segment of the science on marketing; to reveal the role the former plays in the development of the latter; as well as to discuss the opportunities the science on marketing gets as a result of developments in scientific explanation of the issues related with macro-marketing.

 

Wstęp 

Rozdział 1. Zakres nauki o marketingu 
1.1. Zakres nauki o marketingu w świetle treści wybranych podręczników 
1.1.1. Marketing menedżerski 
1.1.2. Źródła rozwoju marketingu menedżerskiego 
1.1.3. Istota marketingu menedżerskiego 
1.2. Inne niż podręcznikowe sposoby ujęcia problematyki marketingowej 
1.2.1. Poziom analizowania zjawisk marketingowych 
1.2.2. Zróżnicowanie sektorowe 
1.2.3. Sposób prezentowania zjawisk marketingowych 
1.3. Zakres nauki o marketingu w świetle Modelu Trzech Dychotomii S. Hunta 
1.4. Podsumowanie 
Przypisy 

Rozdział 2. Problem definicji marketingu 
2.1. Szczególna rola definicji marketingu
2.2. Definicje marketingu AMA 
2.3. Konsekwencje dla przedmiotu i zakresu nauki o marketingu wynikające z aktualnej definicji marketingu AMA 
2.4. Definicja marketingu a problem statusu marketingu jako nauki 
2.5. Negatywne konsekwencje zbyt wąskiego definiowania marketingu 
2.5.1. Definiowanie marketingu w sposób menedżerski 
2.5.2. Główne zagrożenia wynikające z menedżerskiego definiowania marketingu 
2.6. Podsumowanie 
Przypisy 

Rozdział 3. Makromarketing jako subdyscyplina nauki o marketingu 
3.1. Pojęcie makromarketingu
3.2. Geneza i rozwój makromarketingu 
3.2.1. Spór o genezę makromarketingu 
3.2.2. Makromarketing we wczesnym okresie rozwoju nauki o marketingu 
3.2.3. Przyczyny odejścia nauki o marketingu od zainteresowania problematyką makro 
3.2.4. Instytucjonalizacja makromarketingu jako subdyscypliny nauki o marketingu 
3.3. Założenia epistemologiczne makromarketingu 
3.4. Zakres makromarketingu 
3.4.1. Pierwsze próby określenia zakresu makromarketingu 
3.4.2. Zakres makromarketingu przedstawiony na Konferencji EAARM 
3.4.3. Taksonomia Hunta-Burnetta 
3.4.4. Współczesny zakres makromarketingu 
3.5. Szkoły makromarketingu 
3.6. Podsumowanie 
Przypisy

Rozdział 4. Marketing społeczny 
4.1. Ogólne tło powstania marketingu społecznego 
4.2. Teoretyczne źródła marketingu społecznego 
4.3. Pojęcie marketingu społecznego 
4.4. Niejednoznaczność interpretacji społecznych korzyści 
4.5. Etyczny wymiar marketingu społecznego 
4.6. Ograniczony zakres zainteresowania kwestiami społecznymi 
4.7. Podsumowanie 
Przypisy

Rozdział 5. Kształtowanie systemowego ujęcia zagadnień marketingowych
5.1. Wczesne próby systemowego ujęcia marketingu 
5.2. Wkład W. Aldersona 
5.2.1. Założenia systemowego ujęcia marketingu W. Aldersona 
5.2.2. Przyczyny ograniczonej popularności koncepcji W. Aldersona 
5.2.3. Znaczenie dorobku W. Aldersona 
5.3. Ujęcie systemowe przed powstaniem JMM 
5.4. Podsumowanie 
Przypisy 

Rozdział 6. Zarys teorii systemów marketingowych 
6.1. Pojęcie systemu marketingowego 
6.2. Założenia teorii systemów marketingowych 
6.2.1. Specjalizacja 
6.2.2. Środowisko macierzyste (social matrix) 
6.2.3. Elementy systemu marketingowego 
6.2.4. Wynik działania systemu marketingowego 
6.3. Różnice interpretacyjne i obszary badawcze systemów marketingowych 
6.4. Podsumowanie 
Przypisy 

Rozdział 7. Funkcje i dysfunkcje marketingu 
7.1. Funkcje marketingu w gospodarce narodowej 
7.2. Marketing a rozwój gospodarczy 
7.3. Funkcje marketingu wobec nabywców 
7.3.1. Funkcje marketingu wobec nabywców w ujęciu klasycznym 
7.3.2. Funkcje marketingu wobec nabywców w ujęciu funkcjonalnym 
7.3.3. Funkcje marketingu wobec nabywców w ujęciu menedżerskim 
7.4. Funkcje marketingu wobec osób zaangażowanych w marketing 
7.5. Dysfunkcje marketingu 
7.6. Podsumowanie 
Przypisy 

Rozdział 8. Wykorzystanie dorobku makromarketingu w praktyce marketingowej – marketing interesariuszy 
8.1. Geneza i założenia koncepcji interesariuszy 
8.2. Przesłanki ewolucji marketingu w kierunku orientacji na interesariuszy 
8.3. Orientacja rynkowa (MO) a orientacja na interesariuszy (SO) 
8.4. Stakeholder marketing 
8.5. Spór o interesariuszy w definicji marketingu 
8.6. Odmiany marketingu zorientowanego na interesariuszy 
8.6.1. Postać mikromarketingowa 
8.6.2. Postać makromarketingowa 
8.7. Wymagane umiejętności 
8.8. Podsumowanie 
Przypisy 

Rozdział 9.  Marketing wobec odpowiedzialności środowiskowej – marketing zrównoważony 
9.1. Imperatyw środowiskowy w marketingu 
9.2. Bariery utrudniające skierowanie marketingu na zrównoważoną ścieżkę rozwoju 
9.2.1. Dominujący paradygmat społeczny 
9.2.2. Złożoność i wieloaspektowość problematyki środowiskowej 
9.2.3. Opozycyjny wobec zrównoważenia charakter tradycyjnego marketingu 
9.2.4. Pozostałe bariery 
9.3. Tradycja zainteresowania marketingu problematyką środowiskową 
9.4. W kierunku zielonego marketingu 
9.5. Dualny charakter zainteresowania marketingu kwestiami środowiskowymi 
9.6. Zrównoważony marketing jako koncepcja makromarketingowa 
9.6.1. Pojęcie zrównoważonego marketingu 
9.6.2. Założenia epistemologiczne 
9.7. Zarządzanie marketingowe w zrównoważonym marketingu 
9.7.1. Zrównoważona orientacja rynkowa 
9.7.2. Nowy marketing-mix 
9.8. Podsumowanie 
Przypisy 

Rozdział 10. Makromarketingowa interpretacja efektywności marketingu
10.1. Zainteresowanie efektywnością marketingu we wczesnym okresie rozwoju nauki o marketingu 
10.2. Od efektywności marketingu do efektywności marketingowej przedsiębiorstwa 
10.3. Ewolucja oceny wyników działalności marketingowej przedsiębiorstwa 
10.4. W kierunku poszerzonej interpretacji efektywności marketingu 
10.5. Wybrane nurty rozważań dotyczące makromarketingowej interpretacji efektywności marketingu 
10.5.1. Wzór efektywności marketingu W. Aldersona i propozycja jego modyfikacji 
10.5.2. Poszerzenie rozumienia efektywności marketingu poprzez ocenę niezamierzonych efektów zewnętrznych 
10.5.3. Efektywność marketingu w wymiarze środowiskowym 
10.6. Podsumowanie 
Przypisy 

Zakończenie 
Bibliografia 
Spis rysunków 
Spis tablic i ramek 
Indeks osób 

Jacek Kamiński
Jacek Kamiński

Jacek Kamiński is a doctor of human sciences in the field of history (PhD), graduate of the Institute of Political Sciences at the University of Wroclaw, study direction political sciences (M.A.) and doctoral studies in the area of management in Norwegian School of Economics and Business Administration (NHH) in Bergen, Norway, where he received the title of Master of Science in Business Administration (equivalent to All But Dissertation in Administration (ABD) in USA). In his professional work related on the permanent basis with universities of economics; specialized in problems of social aspects of management and marketing. Business coach and advisor of businesses and public institutions. Employed on the job of independent scholar in the Faculty of Economic and Technological Sciences in the Pope John Paul II National College at Biala Podlaska, in the Chair of Economics and Management. Participated in many research projects, some of them financed by the European Union. Author of over one hundred twenty scientific publications dedicated to problems of his area of interest and published in the Polish and foreign scientific magazines; author of books: “Negocjowanie. Techniki rozwiązywania konfliktów” (Negotiating. Conflict solving techniques, Poltext 2003) and “Negocjacje w działalności marketingowej przedsiębiorstw” (Negotiation in marketing activities of enterprises, University of Bialystok press, 2006), and a series of several dozen articles in “Marketing i Rynek” monthly magazine (for which he also works as reviewer). His current interests focus around the history of marketing thought, theory of marketing and macro-marketing.

Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €