Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing produktów systemowych

Redakcja naukowa Leszek Żabiński
ISBN: 978-83-208-2016-4
eISBN: 978-83-208-2554-1
Liczba stron: 260
Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
54.90 zł
46.67
Najniższa cena z 30 dni: 46.67
49.40
liczba egzemplarzy:

W książce autorzy wyjaśniają rolę współczesnego marketingu w procesach tworzenia, komunikowania i dostarczania ofert systemowych produktów materialnych oraz usługowych. Analizą zostały objęte cztery grupy produktowe:
• systemowe produkty usługowe bankowości detalicznej oraz komercyjnych organizacji usług medycznych,
• systemowe oferty produktowo-usługowe międzynarodowych i krajowych sieciowych firm handlu detalicznego oraz usług taniej gospodarki,
• systemowe produkty informatyczne organizacji sieciowych działających w konwergentnych sektorach info-tele-medialnych,
• systemowe materialne produkty konsumpcyjne (wybieralnych dóbr trwałego użytku oraz innowacyjnych produktów odzieżowych).

Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków związanych z marketingiem i zarządzaniem, a także dla menedżerów i praktyków gospodarczych odpowiedzialnych za działania marketingowe w organizacji.

 

 

Spis treści

O Autorach

Wprowadzenie

Rozdział 1
Środowisko, sfera i marketing produktów systemowych. Pojęcia i problemy podstawowe

1.1. Produkty systemowe we współczesnej rynkowej gospodarce wiedzy i społeczeństwie konsumpcyjnym
1.1.1. Istota i atrybuty produktów systemowych
1.1.2. Środowisko i sfera/sfery produktów systemowych
1.1.3. Systematyki i modele badanych produktów
1.2. Czynniki rozwoju produktów systemowych i ich sfery
1.2.1. Czynniki rynkowe i w sferze konsumpcji
1.2.2. Czynniki rozwoju produktów systemowych po stronie producenta/sprzedawcy i jego otoczenia
1.3. Czy światowy kryzys gospodarczy może spowolnić rozwój sfery produktów systemowych?
Rozdział 2
Współczesne procesy innowacyjne w kształtowaniu produktów systemowych

2.1. Wartość dla klienta w produktach systemowych
2.1.1. Wartość dla klienta – pojęcie, atrybuty, struktura
2.1.2. Nowe zjawiska w procesach tworzenia wartości dla klienta
2.2. Współczesne procesy innowacyjne w budowie przewagi konkurencyjnej
2.2.1. Ewolucja modelu innowacji
2.2.2. Współczesne koncepcje innowacji i ich ograniczenia
2.3. Innowacja i marketing jako podstawa tworzenia wartości


Rozdział 3
Marketing produktów systemowych na rynku bankowości detalicznej

3.1. Produkty usługowe banków detalicznych i ich modele
3.2. Metodyka badań sfery produktów systemowych banków detalicznych
3.3. Środowisko badanej sfery produktów bankowych a czynniki ich rozwoju
3.3.1. Otoczenie makroekonomiczne i globalne a rozwój sfery produktów bankowych
3.3.2. Otoczenie sektorowe/multisektorowe a grupy strategiczne banków detalicznych
3.3.3. Otoczenie rynkowe a rynki docelowe konsumentów
3.4. Badania zachowań konsumentów jako podstawa budowy strategii i programów marketingu produktów systemowych bankowości detalicznej
3.5. Tworzenie, komunikowanie i dystrybucja multiproduktów bankowych dla konsumentów
3.5.1. Konkurencja i współpraca banków detalicznych w tworzeniu multiproduktów bankowych
3.5.2. Strategie i programy współpracy banków detalicznych z konsumentami w tworzeniu i komunikowaniu multiwartości dla klientów
3.5.3. Multikanały dystrybucji bankowych produktów systemowych a klienci wielokanałowi


Rozdział 4
Marketing sieciowy w komercyjnych organizacjach usług medycznych

4.1. Koncepcje marketingu sieciowego i produktu systemowego w sektorze usług medycznych
4.2. Informacje o metodyce badań sfery produktów systemowych i marketingu sieciowego w służbie zdrowia
4.3. Środowisko marketingowe komercyjnych podmiotów usługowych produktów medycznych. Identyfikacja i analiza uwarunkowań funkcjonowania
4.3.1. Otoczenie makroekonomiczne i międzynarodowe/globalne
4.3.2. Otoczenie sektorowe/konkurencyjne i multisektorowe
4.3.3. Otoczenie rynkowe a rynki docelowe konsumentów/pacjentów
4.4. Kształtowanie, promocja i dystrybucja/sprzedaż usługowych produktów systemowych w komercyjnej służbie zdrowia (w świetle wyników badań bezpośrednich)
4.4.1. Proces kształtowania produktów systemowych w rynkowym sektorze usług medycznych
4.4.2. Badane podmioty komercyjne usług medycznych i ich oferty produktów systemowych. Studium porównawcze
4.4.3. Dystrybucja/sprzedaż i promocja sieciowych medycznych produktów usługowychRozdział 5
Marketing produktów usługowych taniej gospodarki

5.1. Tania gospodarka i jej produkty
5.1.1. Istota i czynniki rozwoju taniej gospodarki
5.1.2. Produkty taniej gospodarki: klasyczne/tradycyjne czy innowacyjne produkty konsumpcyjne?
5.2. Zarys metodyki badań sfery i marketingu produktów taniej gospodarki
5.3. Środowisko marketingowe podmiotów/oferentów tanich produktów usługowych. Identyfikacja i analiza uwarunkowań
5.3.1. Środowisko makro- i megaekonomiczne
5.3.2. Otoczenie konkurencyjne (sektorowe)
5.3.3. Otoczenie rynkowe a rynki docelowe konsumentów tanich produktów usługowych
5.4. Podstawowe komponenty marketingu tanich produktów usługowych
5.4.1. Rekonfiguracja struktury „taniego” produktu a aktywizm konsumentów
5.4.2. Agresywne pozycjonowanie cenowe i polityka trwale niskich cen
5.4.3. Optymalizacja usług dystrybucyjnych i sprzedażowych
5.4.4. Partnerstwo w kształtowaniu ofert sieciowych produktów firm taniej gospodarki


Rozdział 6
Marketing sieciowych organizacji handlowych w kształtowaniu i promocji ofert sprzedażowych dla konsumenta

6.1. Koncepcja marketingu sieciowych organizacji handlowych i jej komponenty
6.2. Oferty produktowo-usługowe a ich atrakcyjność
6.3. Zarys metodyki badań marketingu sieciowych organizacji handlowych
6.4. Środowisko marketingowe badanych przedsiębiorstw handlu detalicznego
6.4.1. Środowisko marketingowe międzynarodowych sieci handlowych działających w Polsce
6.4.2. Środowisko marketingowe polskich sieci handlowych branży FMCG
6.5. Procesy kształtowania i promocji ofert produktowo-usługowych
6.5.1. Kształtowanie i promocja ofert sprzedażowych międzynarodowych przedsiębiorstw handlowych (na wybranych przykładach)
6.5.2. Kształtowanie i promocja ofert sprzedażowych polskich sieciowych przedsiębiorstw handlowych


Rozdział 7
Marketing informatycznych produktów systemowych

7.1. Informatyczne produkty systemowe i ich modele
7.1.1. Pojęcie i atrybuty produktów informatycznych
7.1.2. Modele teoretyczne informatycznych produktów systemowych
7.2. Zarys metodyki badań
7.3. Środowisko sektorowe informatycznych produktów systemowych
7.3.1. Inter- i subsektorowy ekosystem biznesu
7.3.2. Podmioty relacji sieciowych w sektorze produktów informatycznych
7.4. Węzłowe procesy marketingu informatycznych produktów systemowych
7.4.1. Oferta systemowa sieci i jej tworzenie
7.4.2. Strategie i programy promocji informatycznych produktów systemowych
7.4.3. Rola i udział konsumentów/użytkowników produktów informatycznych w programach marketingowych producentów/dostawców tych produktów


Rozdział 8
Marketing wybieralnych konsumpcyjnych produktów systemowych

8.1. Wybieralne konsumpcyjne produkty systemowe
8.1.1. Pojęcie i cechy wybieralnych produktów konsumpcyjnych
8.1.2. Modele teoretyczne badanych produktów
8.2. Zarys metodyki badań sfery i marketingu konsumpcyjnych produktów systemowych
8.3. Środowiska marketingowe organizacji sieciowych producentów/dostawców badanych konsumpcyjnych produktów systemowych
8.3.1. Środowisko makroekonomiczne i globalne
8.3.2. Otoczenie sektorowe i multisektorowe
8.3.3. Otoczenie rynkowe
8.3.4. Związki sieciowe producentów/dostawców badanych konsumpcyjnych produktów systemowych
8.4. Podmioty i procesy marketingu wybieralnych konsumpcyjnych produktów systemowych
8.4.1. Procesy i strategie kreowania multiwartości dla konsumentów badanych produktów systemowych przez ich producentów/dostawców
8.4.2. Komunikowanie i dostarczanie wybieralnych trwałych produktów systemowych
8.4.3. Udział konsumentów badanych produktów w kreowaniu i promocji wybieralnych produktów konsumpcyjnych


Rozdział 9
Sfera i marketing innowacyjnych produktów odzieżowych

9.1. Innowacyjne produkty odzieżowe i ich charakterystyka
9.1.1. Klasyczne a innowacyjne produkty odzieżowe
9.1.2. Model teoretyczny procesów tworzenia i dostarczania innowacyjnych produktów odzieżowych
9.1.3. Czynniki rozwoju sfery innowacyjnych produktów odzieżowych
9.2. Metodyka badań sfery i marketingu innowacyjnych produktów odzieżowych
9.3. Otoczenie i modele biznesu podmiotów środowiska konkurencyjno-kooperacyjnego
9.3.1. Otoczenie makro- i megaekonomiczne
9.3.2. Środowisko konkurencyjne i kooperacyjne przedsiębiorstw odzieżowych a modele biznesu w branży
9.3.3. Rynki konsumentów innowacyjnych produktów odzieżowych
9.4. Zaangażowanie konsumenta odzieży w węzłowe procesy kształtowania i komunikacji innowacyjnych produktów odzieżowych


Podsumowanie

Abstact

Bibliografia

 

 

 

Redakcja naukowa Leszek Żabiński

Kierownik Katedry Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego, m.in. były dziekan Wydziału Zarządzania, prorektor i dyrektor Instytutu Rynku i Konsumpcji AE w Katowicach, wieloletni prezes Oddziału Katowickiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Obecnie rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jest członkiem rad programowych czasopism „Marketing i Rynek”, „Konsumpcja i Rozwój” oraz redaktorem naczelnym „Journal of Economics and Management”. Autor publikacji naukowych z zakresu podstaw teorii marketingu i zarządzania marketingowego, w tym marketingu strategicznego i globalnego oraz polityki rynkowej, turystycznej i konsumpcji

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy