Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Marketing produktów systemowych

Redakcja naukowa Leszek Żabiński
ISBN: 978-83-208-2016-4
Pages: 260
Publication date: 2012
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
12.00 €
10.20
number copies:

In their book the authors explain the role of contemporary marketing in the processes of creating, communicating and delivering the offers of systemic products, both material and in the sphere of services. The analysis covers four product groups:
• systemic products in the sphere of services in retail banking and in that of commercial organization of medical services,
• systemic offers of products and services in both international and domestic retail trade enterprises, and offers of cheap economy,
• systemic IT products of networked organizations operating in convergent info-tele-media sectors,
• systemic material consumption products (of durable elective goods and innovative clothing products).

The book is addressed to students of faculties related with marketing and management, as well as to managers and business practitioners responsible for marketing activities within an organization.

 

 

Spis treści

O Autorach

Wprowadzenie

Rozdział 1
Środowisko, sfera i marketing produktów systemowych. Pojęcia i problemy podstawowe

1.1. Produkty systemowe we współczesnej rynkowej gospodarce wiedzy i społeczeństwie konsumpcyjnym
1.1.1. Istota i atrybuty produktów systemowych
1.1.2. Środowisko i sfera/sfery produktów systemowych
1.1.3. Systematyki i modele badanych produktów
1.2. Czynniki rozwoju produktów systemowych i ich sfery
1.2.1. Czynniki rynkowe i w sferze konsumpcji
1.2.2. Czynniki rozwoju produktów systemowych po stronie producenta/sprzedawcy i jego otoczenia
1.3. Czy światowy kryzys gospodarczy może spowolnić rozwój sfery produktów systemowych?
Rozdział 2
Współczesne procesy innowacyjne w kształtowaniu produktów systemowych

2.1. Wartość dla klienta w produktach systemowych
2.1.1. Wartość dla klienta – pojęcie, atrybuty, struktura
2.1.2. Nowe zjawiska w procesach tworzenia wartości dla klienta
2.2. Współczesne procesy innowacyjne w budowie przewagi konkurencyjnej
2.2.1. Ewolucja modelu innowacji
2.2.2. Współczesne koncepcje innowacji i ich ograniczenia
2.3. Innowacja i marketing jako podstawa tworzenia wartości


Rozdział 3
Marketing produktów systemowych na rynku bankowości detalicznej

3.1. Produkty usługowe banków detalicznych i ich modele
3.2. Metodyka badań sfery produktów systemowych banków detalicznych
3.3. Środowisko badanej sfery produktów bankowych a czynniki ich rozwoju
3.3.1. Otoczenie makroekonomiczne i globalne a rozwój sfery produktów bankowych
3.3.2. Otoczenie sektorowe/multisektorowe a grupy strategiczne banków detalicznych
3.3.3. Otoczenie rynkowe a rynki docelowe konsumentów
3.4. Badania zachowań konsumentów jako podstawa budowy strategii i programów marketingu produktów systemowych bankowości detalicznej
3.5. Tworzenie, komunikowanie i dystrybucja multiproduktów bankowych dla konsumentów
3.5.1. Konkurencja i współpraca banków detalicznych w tworzeniu multiproduktów bankowych
3.5.2. Strategie i programy współpracy banków detalicznych z konsumentami w tworzeniu i komunikowaniu multiwartości dla klientów
3.5.3. Multikanały dystrybucji bankowych produktów systemowych a klienci wielokanałowi


Rozdział 4
Marketing sieciowy w komercyjnych organizacjach usług medycznych

4.1. Koncepcje marketingu sieciowego i produktu systemowego w sektorze usług medycznych
4.2. Informacje o metodyce badań sfery produktów systemowych i marketingu sieciowego w służbie zdrowia
4.3. Środowisko marketingowe komercyjnych podmiotów usługowych produktów medycznych. Identyfikacja i analiza uwarunkowań funkcjonowania
4.3.1. Otoczenie makroekonomiczne i międzynarodowe/globalne
4.3.2. Otoczenie sektorowe/konkurencyjne i multisektorowe
4.3.3. Otoczenie rynkowe a rynki docelowe konsumentów/pacjentów
4.4. Kształtowanie, promocja i dystrybucja/sprzedaż usługowych produktów systemowych w komercyjnej służbie zdrowia (w świetle wyników badań bezpośrednich)
4.4.1. Proces kształtowania produktów systemowych w rynkowym sektorze usług medycznych
4.4.2. Badane podmioty komercyjne usług medycznych i ich oferty produktów systemowych. Studium porównawcze
4.4.3. Dystrybucja/sprzedaż i promocja sieciowych medycznych produktów usługowychRozdział 5
Marketing produktów usługowych taniej gospodarki

5.1. Tania gospodarka i jej produkty
5.1.1. Istota i czynniki rozwoju taniej gospodarki
5.1.2. Produkty taniej gospodarki: klasyczne/tradycyjne czy innowacyjne produkty konsumpcyjne?
5.2. Zarys metodyki badań sfery i marketingu produktów taniej gospodarki
5.3. Środowisko marketingowe podmiotów/oferentów tanich produktów usługowych. Identyfikacja i analiza uwarunkowań
5.3.1. Środowisko makro- i megaekonomiczne
5.3.2. Otoczenie konkurencyjne (sektorowe)
5.3.3. Otoczenie rynkowe a rynki docelowe konsumentów tanich produktów usługowych
5.4. Podstawowe komponenty marketingu tanich produktów usługowych
5.4.1. Rekonfiguracja struktury „taniego” produktu a aktywizm konsumentów
5.4.2. Agresywne pozycjonowanie cenowe i polityka trwale niskich cen
5.4.3. Optymalizacja usług dystrybucyjnych i sprzedażowych
5.4.4. Partnerstwo w kształtowaniu ofert sieciowych produktów firm taniej gospodarki


Rozdział 6
Marketing sieciowych organizacji handlowych w kształtowaniu i promocji ofert sprzedażowych dla konsumenta

6.1. Koncepcja marketingu sieciowych organizacji handlowych i jej komponenty
6.2. Oferty produktowo-usługowe a ich atrakcyjność
6.3. Zarys metodyki badań marketingu sieciowych organizacji handlowych
6.4. Środowisko marketingowe badanych przedsiębiorstw handlu detalicznego
6.4.1. Środowisko marketingowe międzynarodowych sieci handlowych działających w Polsce
6.4.2. Środowisko marketingowe polskich sieci handlowych branży FMCG
6.5. Procesy kształtowania i promocji ofert produktowo-usługowych
6.5.1. Kształtowanie i promocja ofert sprzedażowych międzynarodowych przedsiębiorstw handlowych (na wybranych przykładach)
6.5.2. Kształtowanie i promocja ofert sprzedażowych polskich sieciowych przedsiębiorstw handlowych


Rozdział 7
Marketing informatycznych produktów systemowych

7.1. Informatyczne produkty systemowe i ich modele
7.1.1. Pojęcie i atrybuty produktów informatycznych
7.1.2. Modele teoretyczne informatycznych produktów systemowych
7.2. Zarys metodyki badań
7.3. Środowisko sektorowe informatycznych produktów systemowych
7.3.1. Inter- i subsektorowy ekosystem biznesu
7.3.2. Podmioty relacji sieciowych w sektorze produktów informatycznych
7.4. Węzłowe procesy marketingu informatycznych produktów systemowych
7.4.1. Oferta systemowa sieci i jej tworzenie
7.4.2. Strategie i programy promocji informatycznych produktów systemowych
7.4.3. Rola i udział konsumentów/użytkowników produktów informatycznych w programach marketingowych producentów/dostawców tych produktów


Rozdział 8
Marketing wybieralnych konsumpcyjnych produktów systemowych

8.1. Wybieralne konsumpcyjne produkty systemowe
8.1.1. Pojęcie i cechy wybieralnych produktów konsumpcyjnych
8.1.2. Modele teoretyczne badanych produktów
8.2. Zarys metodyki badań sfery i marketingu konsumpcyjnych produktów systemowych
8.3. Środowiska marketingowe organizacji sieciowych producentów/dostawców badanych konsumpcyjnych produktów systemowych
8.3.1. Środowisko makroekonomiczne i globalne
8.3.2. Otoczenie sektorowe i multisektorowe
8.3.3. Otoczenie rynkowe
8.3.4. Związki sieciowe producentów/dostawców badanych konsumpcyjnych produktów systemowych
8.4. Podmioty i procesy marketingu wybieralnych konsumpcyjnych produktów systemowych
8.4.1. Procesy i strategie kreowania multiwartości dla konsumentów badanych produktów systemowych przez ich producentów/dostawców
8.4.2. Komunikowanie i dostarczanie wybieralnych trwałych produktów systemowych
8.4.3. Udział konsumentów badanych produktów w kreowaniu i promocji wybieralnych produktów konsumpcyjnych


Rozdział 9
Sfera i marketing innowacyjnych produktów odzieżowych

9.1. Innowacyjne produkty odzieżowe i ich charakterystyka
9.1.1. Klasyczne a innowacyjne produkty odzieżowe
9.1.2. Model teoretyczny procesów tworzenia i dostarczania innowacyjnych produktów odzieżowych
9.1.3. Czynniki rozwoju sfery innowacyjnych produktów odzieżowych
9.2. Metodyka badań sfery i marketingu innowacyjnych produktów odzieżowych
9.3. Otoczenie i modele biznesu podmiotów środowiska konkurencyjno-kooperacyjnego
9.3.1. Otoczenie makro- i megaekonomiczne
9.3.2. Środowisko konkurencyjne i kooperacyjne przedsiębiorstw odzieżowych a modele biznesu w branży
9.3.3. Rynki konsumentów innowacyjnych produktów odzieżowych
9.4. Zaangażowanie konsumenta odzieży w węzłowe procesy kształtowania i komunikacji innowacyjnych produktów odzieżowych


Podsumowanie

Abstact

Bibliografia

 

 

 

Redakcja naukowa Leszek Żabiński

Head of the Chair of Market Policy and Marketing Management, i.a. former dean at the Faculty of Management, Vice-rector and Director of the Institute of Market and Consumption in the University of Economics in Katowice, long-standing President of the Katowice Division of the Polish Economic Society. At present, Rector of the University of Economics in Katowice. Member of program boards of magazines “Marketing i Rynek”, “Konsumpcja i Rozwój”, and the Editor-in-Chief of the “Journal of Economics and Management”. Author of scientific publications in the area of fundaments of the theory of marketing and marketing management, including strategic and global marketing, and market policy, tourism policy and policy of consumption.

Odbiór osobisty (po umówieniu się) 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €
Recommended